Hankyu Itami Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 11
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể アムールリベルテ鴻池 107

Địa chỉ Hyogo Itamishi
Giao thông Hankyu Itami Line Itami Bus 15 phút đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 2013 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 64,000 yen (3,000 yen) - / 64,000 yen / - / - 1LDK / 40.99㎡ -

Thông tin

chung cư カーサミソノ 103

Địa chỉ Hyogo Amagasakishi
Giao thông Fukuchiyama Line Tsukaguchi đi bộ 10 phút
Hankyu Kobe Main Line Tsukaguchi đi bộ 18 phút
Fukuchiyama Line Inadera đi bộ 22 phút
Năm xây dựng 1997 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 60,000 yen (6,500 yen) - / 60,000 yen / - / - 2LDK / 45.42㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư グランシャリオ塚口 103model

Địa chỉ Hyogo Amagasakishi
Giao thông Hankyu Kobe Main Line Tsukaguchi đi bộ 3 phút
Fukuchiyama Line Tsukaguchi đi bộ 11 phút
Hankyu Itami Line Inano đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 2004 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 66,000 yen (3,000 yen) 30,000 yen / 100,000 yen / - / - 1DK / 34.22㎡ -

Thông tin

chung cư シャロームノース 101

Địa chỉ Hyogo Amagasakishi
Giao thông Hankyu Kobe Main Line Tsukaguchi đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2020 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 91,000 yen (3,000 yen) 91,000 yen / 182,000 yen / - / - 1LDK / 46.47㎡ -

Thông tin

chung cư シャロームノース 102

Địa chỉ Hyogo Amagasakishi
Giao thông Hankyu Kobe Main Line Tsukaguchi đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2020 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 91,000 yen (3,000 yen) 91,000 yen / 182,000 yen / - / - 1LDK / 46.47㎡ -

Thông tin

chung cư シャロームノース 302

Địa chỉ Hyogo Amagasakishi
Giao thông Hankyu Kobe Main Line Tsukaguchi đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2020 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 92,000 yen (3,000 yen) 92,000 yen / 184,000 yen / - / - 1LDK / 42.49㎡ -

Thông tin

chung cư メゾンジュネス 202

Địa chỉ Hyogo Itamishi
Giao thông Hankyu Itami Line Itami đi bộ 7 phút
Hankyu Itami Line Shin-Itami đi bộ 14 phút
Fukuchiyama Line Itami đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 2006 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 59,000 yen (3,000 yen) 30,000 yen / 118,000 yen / - / - 1K / 24.85㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư パルクソレイユ立花 403

Địa chỉ Hyogo Amagasakishi
Giao thông Tokaido Line Tachibana đi bộ 3 phút
Hankyu Kobe Main Line Mukonoso đi bộ 23 phút
Hankyu Kobe Main Line Tsukaguchi đi bộ 34 phút
Năm xây dựng 2007 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 54,500 yen (7,500 yen) - / 54,500 yen / - / - 1R / 24.84㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống