Kobe Railway Sanda Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 12
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể アムール三田 206

Địa chỉ Hyogo Sandashi
Giao thông Fukuchiyama Line Mita đi bộ 20 phút
Kobe Railway Sanda Line Yokoyama đi bộ 20 phút
Năm xây dựng 2016 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 58,000 yen (4,000 yen) - / 116,000 yen / - / - 1K / 31.47㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ヴィラパークヒル

Địa chỉ Hyogo Sandashi
Giao thông Kobe Railway Sanda Line Yokoyama đi bộ 12 phút
Fukuchiyama Line Mita đi bộ 19 phút
Năm xây dựng 1998 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 47,000 yen (5,000 yen) 70,000 yen / 100,000 yen / - / - 1K / 24.28㎡ -

Thông tin

chung cư ヴィラパークヒル

Địa chỉ Hyogo Sandashi
Giao thông Kobe Railway Sanda Line Yokoyama đi bộ 12 phút
Fukuchiyama Line Mita đi bộ 19 phút
Năm xây dựng 1998 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 50,000 yen (5,000 yen) 70,000 yen / 100,000 yen / - / - 1K / 24.28㎡ -

Thông tin

chung cư ヴィラパークヒル

Địa chỉ Hyogo Sandashi
Giao thông Kobe Railway Sanda Line Yokoyama đi bộ 12 phút
Fukuchiyama Line Mita đi bộ 19 phút
Năm xây dựng 1998 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 49,000 yen (5,000 yen) 70,000 yen / 100,000 yen / - / - 1K / 24.28㎡ -

Thông tin

chung cư プリマベーラ四季

Địa chỉ Hyogo Sandashi
Giao thông Kobe Railway Sanda Line Sanda-Hommachi đi bộ 8 phút
Fukuchiyama Line Mita đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 55,000 yen (6,000 yen) 70,000 yen / 100,000 yen / - / - 1K / 25.80㎡ -

Thông tin

chung cư プリマベーラ四季

Địa chỉ Hyogo Sandashi
Giao thông Kobe Railway Sanda Line Sanda-Hommachi đi bộ 8 phút
Fukuchiyama Line Mita đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 55,000 yen (6,000 yen) 70,000 yen / 100,000 yen / - / - 1K / 25.80㎡ -

Thông tin

chung cư エル・セレーノ三田横山

Địa chỉ Hyogo Sandashi
Giao thông Kobe Railway Sanda Line Yokoyama đi bộ 7 phút
Fukuchiyama Line Mita đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 2004 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 54,000 yen (7,000 yen) 70,000 yen / 120,000 yen / - / - 1K / 24.18㎡ -

Thông tin

chung cư アミティエ三生園

Địa chỉ Hyogo Sandashi
Giao thông Kobe Railway Sanda Line Yokoyama đi bộ 3 phút
Fukuchiyama Line Mita đi bộ 19 phút
Năm xây dựng 1996 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 49,500 yen (5,000 yen) 70,000 yen / 100,000 yen / - / - 1K / 26.40㎡ -

Thông tin

chung cư プリマベーラ四季

Địa chỉ Hyogo Sandashi
Giao thông Kobe Railway Sanda Line Sanda-Hommachi đi bộ 8 phút
Fukuchiyama Line Mita đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 52,000 yen (6,000 yen) 70,000 yen / 100,000 yen / - / - 1K / 25.84㎡ -

Thông tin

chung cư プリマベーラ四季

Địa chỉ Hyogo Sandashi
Giao thông Kobe Railway Sanda Line Sanda-Hommachi đi bộ 8 phút
Fukuchiyama Line Mita đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 52,000 yen (6,000 yen) 70,000 yen / 100,000 yen / - / - 1K / 25.84㎡ -

Thông tin

chung cư エル・セレーノ三田横山

Địa chỉ Hyogo Sandashi
Giao thông Kobe Railway Sanda Line Yokoyama đi bộ 7 phút
Fukuchiyama Line Mita đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 2004 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 55,000 yen (7,000 yen) 70,000 yen / 120,000 yen / - / - 1K / 24.30㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール クラージュ KAZUBON 105

Địa chỉ Hyogo Sandashi
Giao thông Fukuchiyama Line Mita đi bộ 22 phút
Năm xây dựng 2008 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 53,000 yen (2,500 yen) - / 106,000 yen / - / - 1K / 33.53㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống