Kobe Rapid Tozai Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 75
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư Pensione大塚町

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Nagata-ku
Giao thông Seishin-Yamate Line Nagata đi bộ 6 phút
Kobe Rapid Tozai Line Kosoku-Nagata đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 2003 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 55,000 yen (7,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 24.65㎡ -

Thông tin

chung cư ハーバーステージ神戸元町

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Chuo-ku
Giao thông Kaigan Line Minato Motomachi đi bộ 2 phút
Kobe Rapid Tozai Line Hanakuma đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 2000 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 54,500 yen (7,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 19.96㎡ -

Thông tin

chung cư ル・シャンテK

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Chuo-ku
Giao thông Kobe Rapid Tozai Line Nishi-Motomachi đi bộ 1 phút
Kobe Rapid Tozai Line Hanakuma đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 2010 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 60,000 yen (7,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 24.13㎡ -

Thông tin

chung cư レジデンス芙蓉

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Chuo-ku
Giao thông Tokaido Line Sannomiya đi bộ 6 phút
Port Island Line Boeki Center đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 63,000 yen (7,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 27.95㎡ -

Thông tin

chung cư MINAMI II TOWER

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Chuo-ku
Giao thông Tokaido Line Sannomiya đi bộ 6 phút
Hankyu Kobe Main Line Kobe Sannomiya đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 2007 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 66,000 yen (7,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 23.91㎡ -

Thông tin

chung cư ル・シャンテN

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Chuo-ku
Giao thông Tokaido Line Sannomiya đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 2012 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
11 66,500 yen (7,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 27.49㎡ -

Thông tin

chung cư 第2フタバビル 501

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Chuo-ku
Giao thông Tokaido Line Sannomiya đi bộ 7 phút
Hankyu Kobe Main Line Kobe Sannomiya đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1991 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 49,000 yen (5,000 yen) - / 59,000 yen / - / - 1R / 18.05㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション神戸花隈

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Chuo-ku
Giao thông Kobe Rapid Tozai Line Hanakuma đi bộ 3 phút
Tokaido Line Motomachi đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 1987 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 50,000 yen (0 yen) 50,000 yen / 50,000 yen / - / - 1R / 24.00㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション神戸第2

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Chuo-ku
Giao thông Tokaido Line Kobe đi bộ 6 phút
Kobe Rapid Tozai Line Kosoku-Kobe đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1987 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 38,000 yen (0 yen) 38,000 yen / 38,000 yen / - / - 1K / 19.12㎡ -

Thông tin

chung cư ザ・パークハウス神戸タワー

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Chuo-ku
Giao thông Kobe Rapid Tozai Line Nishi-Motomachi đi bộ 2 phút
Tokaido Line Kobe đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2019 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
33 450,000 yen (0 yen) 450,000 yen / 900,000 yen / - / - 2SLDK / 97.32㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション神戸元町第5

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Chuo-ku
Giao thông Kaigan Line Minato Motomachi đi bộ 2 phút
Kobe Rapid Tozai Line Hanakuma đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 1989 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 63,000 yen (9,000 yen) 63,000 yen / 90,000 yen / - / - 1DK / 35.50㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズプラザ神戸

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Hyogo-ku
Giao thông Kobe Rapid Tozai Line Shinkaichi đi bộ 1 phút
Tokaido Line Kobe đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 2000 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 65,000 yen (0 yen) 65,000 yen / 130,000 yen / - / - 1DK / 30.48㎡ -

Thông tin

chung cư ザ・パークハウス神戸タワー

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Chuo-ku
Giao thông Kobe Rapid Tozai Line Nishi-Motomachi đi bộ 2 phút
Tokaido Line Kobe đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2019 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
16 210,000 yen (0 yen) 210,000 yen / 420,000 yen / - / - 2SLDK / 61.24㎡ -

Thông tin

chung cư ザ・パークハウス神戸タワー

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Chuo-ku
Giao thông Kobe Rapid Tozai Line Nishi-Motomachi đi bộ 2 phút
Tokaido Line Kobe đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2019 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
14 175,000 yen (30,000 yen) 205,000 yen / 410,000 yen / - / - 2SLDK / 61.24㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション神戸花隈

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Chuo-ku
Giao thông Kobe Rapid Tozai Line Hanakuma đi bộ 3 phút
Tokaido Line Motomachi đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 1987 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 50,000 yen (0 yen) - / 50,000 yen / - / - 1R / 21.00㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション神戸元町第2

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Chuo-ku
Giao thông Kobe Rapid Tozai Line Hanakuma đi bộ 2 phút
Tokaido Line Motomachi đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 1984 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
15 48,000 yen (8,000 yen) 56,000 yen / 56,000 yen / - / - 1K / 16.06㎡ -

Thông tin

chung cư グランフォート常深 0301

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Hyogo-ku
Giao thông Kobe Rapid Namboku Line Minatogawa đi bộ 5 phút
Seishin-Yamate Line Minatogawa-koen đi bộ 5 phút
Kobe Rapid Namboku Line Shinkaichi đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 2003 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 60,000 yen (4,500 yen) - / 60,000 yen / - / - 1K / 29.65㎡ -

Thông tin

chung cư 夢野町レジデンス 103

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Hyogo-ku
Giao thông Seishin-Yamate Line Minatogawa-koen đi bộ 14 phút
Kobe Railway Arima Line Minatogawa đi bộ 13 phút
Kobe Rapid Tozai Line Shinkaichi đi bộ 20 phút
Năm xây dựng 2006 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 69,000 yen (3,500 yen) 35,000 yen / - / - / - 1LDK / 38.70㎡ -

Thông tin

chung cư オークメゾン新神戸 0803

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Chuo-ku
Giao thông Tokaido Line Sannomiya đi bộ 12 phút
Seishin-Yamate Line Kobe Sannomiya đi bộ 12 phút
Hankyu Kobe Main Line Kobe Sannomiya đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2005 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 90,000 yen (6,000 yen) - / 180,000 yen / - / - 1LDK / 42.00㎡ -

Thông tin

tập thể ベース新神戸 102

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Chuo-ku
Giao thông Seishin-Yamate Line Shin-Kobe đi bộ 12 phút
Tokaido Line Sannomiya Bus 10 phút đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1992 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 40,000 yen (0 yen) - / 200,000 yen / - / - 2K / 25.00㎡ -

Thông tin

chung cư コウベアーバン 201

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Hyogo-ku
Giao thông Seishin-Yamate Line Minatogawa-koen đi bộ 2 phút
Kobe Rapid Namboku Line Shinkaichi đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 2016 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 86,000 yen (5,000 yen) 35,000 yen / 172,000 yen / - / - 1LDK / 43.59㎡ -

Thông tin

khác 下三条町ソラノマ 14

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Hyogo-ku
Giao thông Seishin-Yamate Line Okurayama đi bộ 11 phút
Seishin-Yamate Line Minatogawa-koen đi bộ 16 phút
Kobe Rapid Tozai Line Kosoku-Kobe đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 2014 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 64,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1DK / 35.20㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư まあぶる・おおみち 301

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Nagata-ku
Giao thông Sanyo Railway Main Line Nishidai đi bộ 4 phút
Sanyo Main Line Shin-Nagata đi bộ 11 phút
Seishin-Yamate Line Shin-Nagata đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1996 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 80,000 yen (9,000 yen) - / 80,000 yen / - / - 2SLDK / 63.36㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư まあぶる・おおみち 203

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Nagata-ku
Giao thông Sanyo Railway Main Line Nishidai đi bộ 4 phút
Sanyo Main Line Shin-Nagata đi bộ 11 phút
Seishin-Yamate Line Shin-Nagata đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1996 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 85,000 yen (9,000 yen) - / 85,000 yen / - / - 3LDK / 71.92㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ヒルズコート北野坂 602

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Chuo-ku
Giao thông Hankyu Kobe Main Line Kobe Sannomiya đi bộ 10 phút
Tokaido Line Sannomiya đi bộ 12 phút
Hanshin Main Line Kobe Sannomiya đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1968 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 60,000 yen (1,500 yen) - / 80,000 yen / - / - 1K / 30.90㎡ -

Thông tin

khác スカイテイカー神戸上沢 201

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Nagata-ku
Giao thông Seishin-Yamate Line Kamisawa đi bộ 7 phút
Seishin-Yamate Line Nagata đi bộ 18 phút
Kobe Rapid Tozai Line Daikai đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 2016 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 56,500 yen (3,000 yen) - / 56,500 yen / - / - 1K / 26.08㎡ -

Thông tin

khác 吉岡ハイツ 0201

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Nagata-ku
Giao thông Seishin-Yamate Line Kamisawa đi bộ 10 phút
Sanyo Main Line Hyogo đi bộ 21 phút
Kobe Rapid Tozai Line Daikai đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1988 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 53,000 yen (0 yen) - / 106,000 yen / - / - 1LDK / 35.35㎡ -

Thông tin

chung cư ラ・ポールF 303

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Chuo-ku
Giao thông Tokaido Line Motomachi đi bộ 5 phút
Seishin-Yamate Line Kencho-Mae đi bộ 7 phút
Hanshin Main Line Motomachi đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 2003 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 59,000 yen (4,000 yen) 30,000 yen / - / - / - 1K / 24.41㎡ -

Thông tin

chung cư ラ・ポールF 201

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Chuo-ku
Giao thông Tokaido Line Motomachi đi bộ 5 phút
Seishin-Yamate Line Kencho-Mae đi bộ 7 phút
Hanshin Main Line Motomachi đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 2003 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 57,000 yen (4,000 yen) 30,000 yen / 100,000 yen / - / - 1K / 26.08㎡ -

Thông tin

chung cư ヘーベル湊川 204

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Hyogo-ku
Giao thông Kobe Rapid Namboku Line Minatogawa đi bộ 4 phút
Seishin-Yamate Line Minatogawa-koen đi bộ 4 phút
Kobe Rapid Tozai Line Shinkaichi đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 2005 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 56,000 yen (3,300 yen) 30,000 yen / 70,000 yen / - / - 1K / 26.85㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống