Sanyo Main Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 27
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư -

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Nagata-ku
Giao thông Sanyo Main Line Shin-Nagata 徒歩 4 phút
Seishin-Yamate Line Shin-Nagata 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 2002 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 59,000 yen (7,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 27.20㎡ -

Thông tin

chung cư グリーンパレス塩屋 102

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Tarumi-ku
Giao thông Seishin-Yamate Line Myohoji Bus 15 phút 徒歩 2 phút
Sanyo Main Line Shioya 徒歩 39 phút
Sanyo Railway Main Line San-yo-Shioya 徒歩 39 phút
Năm xây dựng 1991 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 55,000 yen (5,000 yen) - / 55,000 yen / - / - 2LDK / 55.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ライオンズマンション須磨マリンビュー

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Suma-ku
Giao thông Sanyo Main Line Suma 徒歩 8 phút
Sanyo Railway Main Line Sumadera 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 1995 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 100,000 yen (5,000 yen) 100,000 yen / 360,000 yen / - / - 2LDK / 53.29㎡ -

Thông tin

chung cư キャナルタウン中央2204号室 2204

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Hyogo-ku
Giao thông Sanyo Main Line Hyogo 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 1997 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 140,000 yen (10,000 yen) - / 280,000 yen / - / - 3LDK / 93.78㎡ -

Thông tin

chung cư 松野ビル 0303

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Chuo-ku
Giao thông Sanyo Main Line Kobe 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 1962 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 48,000 yen (0 yen) - / 48,000 yen / - / - 1K / 20.00㎡ -

Thông tin

chung cư 松野ビル 0302

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Chuo-ku
Giao thông Sanyo Main Line Kobe 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 1962 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 48,000 yen (0 yen) - / 48,000 yen / - / - 1K / 20.00㎡ -

Thông tin

chung cư シティフラット兵庫 0902

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Hyogo-ku
Giao thông Sanyo Main Line Hyogo 徒歩 4 phút
Kobe Rapid Tozai Line Daikai 徒歩 5 phút
Seishin-Yamate Line Kamisawa 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2007 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 63,000 yen (7,500 yen) - / 63,000 yen / - / - 1DK / 26.56㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư J-SQUARE 601

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Hyogo-ku
Giao thông Kobe Rapid Tozai Line Daikai 徒歩 1 phút
Sanyo Main Line Hyogo 徒歩 5 phút
Seishin-Yamate Line Kamisawa 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 1997 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 81,000 yen (14,000 yen) - / 81,000 yen / - / - 2LDK / 53.00㎡ -

Thông tin

chung cư J-SQUARE 302

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Hyogo-ku
Giao thông Kobe Rapid Tozai Line Daikai 徒歩 1 phút
Sanyo Main Line Hyogo 徒歩 5 phút
Seishin-Yamate Line Kamisawa 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 1997 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 81,000 yen (14,000 yen) - / 81,000 yen / - / - 2LDK / 53.00㎡ -

Thông tin

khác CUBE西明石 02

Địa chỉ Hyogo Akashi-shi
Giao thông Sanyo Main Line Nishi-Akashi 徒歩 5 phút
Sanyo Railway Main Line Fujie 徒歩 12 phút
Sanyo Railway Main Line Naka-Yagi 徒歩 23 phút
Năm xây dựng 2014 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 60,000 yen (0 yen) - / 60,000 yen / - / - 1R / 30.99㎡ -

Thông tin

chung cư グレイス御屋敷通 202

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Nagata-ku
Giao thông Sanyo Railway Main Line Nishidai 徒歩 1 phút
Sanyo Main Line Shin-Nagata 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 2002 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 65,000 yen (3,500 yen) 30,000 yen / 100,000 yen / - / - 1DK / 34.57㎡ -

Thông tin

khác H.Cフラッツ月見山Ⅱ 101

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Suma-ku
Giao thông Sanyo Railway Main Line Tsukimiyama 徒歩 2 phút
Sanyo Main Line Sumakaihinkoen 徒歩 6 phút
Sanyo Railway Main Line Sumadera 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2013 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 55,000 yen (4,000 yen) - / 55,000 yen / - / - 1K / 26.24㎡ -

Thông tin

chung cư キャナルハイツ 302

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Hyogo-ku
Giao thông Sanyo Main Line Hyogo 徒歩 12 phút
Kaigan Line Chuo-Ichibamae 徒歩 5 phút
Sanyo Main Line Wadamisaki 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1996 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 50,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1LDK / 35.00㎡ -

Thông tin

chung cư ケーズヒル 301

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Tarumi-ku
Giao thông Sanyo Railway Main Line Higashi-Tarumi 徒歩 1 phút
Sanyo Main Line Tarumi 徒歩 10 phút
Sanyo Railway Main Line San-yo-Tarumi 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2005 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 60,000 yen (3,300 yen) 30,000 yen / 150,000 yen / - / - 1DK / 34.71㎡ -

Thông tin

chung cư パレシェール霞ヶ丘 101

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Tarumi-ku
Giao thông Sanyo Main Line Tarumi 徒歩 9 phút
Sanyo Railway Main Line San-yo-Tarumi 徒歩 9 phút
Sanyo Railway Main Line Higashi-Tarumi 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 2001 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 78,000 yen (5,000 yen) 40,000 yen / 156,000 yen / - / - 2LDK / 58.10㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư フィオーレ錦が丘 101

Địa chỉ Hyogo Akashi-shi
Giao thông Sanyo Main Line Uozumi 徒歩 5 phút
Sanyo Railway Main Line San-yo-Uozumi 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 2001 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 62,000 yen (0 yen) 35,000 yen / 150,000 yen / - / - 2LDK / 52.24㎡ -

Thông tin

chung cư コンフォート宮本町 205

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Tarumi-ku
Giao thông Sanyo Main Line Tarumi 徒歩 2 phút
Sanyo Railway Main Line San-yo-Tarumi 徒歩 2 phút
Sanyo Railway Main Line Higashi-Tarumi 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 2001 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 54,000 yen (3,000 yen) 30,000 yen / 108,000 yen / - / - 1K / 28.07㎡ -

Thông tin

khác 松本ハイツ 202

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Tarumi-ku
Giao thông Sanyo Main Line Tarumi Bus 10 phút 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 1997 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 60,000 yen (0 yen) - / - / - / - 3DK / 57.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 東陽マンション 0403

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Hyogo-ku
Giao thông Sanyo Main Line Kobe 徒歩 12 phút
Kaigan Line Harborland 徒歩 10 phút
Kaigan Line Chuo-Ichibamae 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1974 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 40,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1R / 21.00㎡ -

Thông tin

khác 下三条町ソラノマ 14

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Hyogo-ku
Giao thông Seishin-Yamate Line Okurayama 徒歩 11 phút
Seishin-Yamate Line Minatogawa-koen 徒歩 16 phút
Kobe Rapid Tozai Line Kosoku-Kobe 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 2014 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 67,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1DK / 35.20㎡ -

Thông tin

khác 吉岡ハイツ 0201

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Nagata-ku
Giao thông Seishin-Yamate Line Kamisawa 徒歩 10 phút
Sanyo Main Line Hyogo 徒歩 21 phút
Kobe Rapid Tozai Line Daikai 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 1988 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 53,000 yen (0 yen) - / 106,000 yen / - / - 1LDK / 35.35㎡ -

Thông tin

chung cư 潮見台コート 103

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Suma-ku
Giao thông Sanyo Main Line Suma 徒歩 5 phút
Sanyo Railway Main Line San-yo-Suma 徒歩 5 phút
Sanyo Railway Main Line Sumadera 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2011 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 80,000 yen (3,000 yen) - / 80,000 yen / - / - 1LDK / 49.40㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 潮見台コート 203

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Suma-ku
Giao thông Sanyo Main Line Suma 徒歩 5 phút
Sanyo Railway Main Line San-yo-Suma 徒歩 5 phút
Sanyo Railway Main Line Sumadera 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2011 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 82,000 yen (3,000 yen) - / 82,000 yen / - / - 1LDK / 49.40㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống