Sanyo Main Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 247
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư ライオンズマンション神戸第2

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Chuo-ku
Giao thông Tokaido Line Kobe đi bộ 6 phút
Kobe Rapid Tozai Line Kosoku-Kobe đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1987 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 38,000 yen (0 yen) 38,000 yen / 38,000 yen / - / - 1K / 19.12㎡ -

Thông tin

chung cư ザ・パークハウス神戸タワー

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Chuo-ku
Giao thông Kobe Rapid Tozai Line Nishi-Motomachi đi bộ 2 phút
Tokaido Line Kobe đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2019 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
33 450,000 yen (0 yen) 450,000 yen / 900,000 yen / - / - 2SLDK / 97.32㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズプラザ神戸

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Hyogo-ku
Giao thông Kobe Rapid Tozai Line Shinkaichi đi bộ 1 phút
Tokaido Line Kobe đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 2000 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 65,000 yen (0 yen) 65,000 yen / 130,000 yen / - / - 1DK / 30.48㎡ -

Thông tin

chung cư ザ・パークハウス神戸タワー

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Chuo-ku
Giao thông Kobe Rapid Tozai Line Nishi-Motomachi đi bộ 2 phút
Tokaido Line Kobe đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2019 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
16 210,000 yen (0 yen) 210,000 yen / 420,000 yen / - / - 2SLDK / 61.24㎡ -

Thông tin

chung cư ザ・パークハウス神戸タワー

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Chuo-ku
Giao thông Kobe Rapid Tozai Line Nishi-Motomachi đi bộ 2 phút
Tokaido Line Kobe đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2019 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
14 175,000 yen (30,000 yen) 205,000 yen / 410,000 yen / - / - 2SLDK / 61.24㎡ -

Thông tin

chung cư 潮見台コート 202

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Suma-ku
Giao thông Sanyo Main Line Suma đi bộ 5 phút
Sanyo Railway Main Line San-yo-Suma đi bộ 5 phút
Sanyo Railway Main Line Sumadera đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 2011 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 92,000 yen (3,000 yen) - / 184,000 yen / - / - 2LDK / 56.85㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư アネックス塩屋 202

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Tarumi-ku
Giao thông Sanyo Main Line Shioya đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1996 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 61,000 yen (3,000 yen) - / 61,000 yen / - / - 1DK / 39.74㎡ -

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Nishi-ku
Giao thông Sanyo Main Line Akashi Bus 15 phút đi bộ 3 phút
- Nishi-Akashi đi bộ 48 phút
Sanyo Railway Main Line Nishi-Shimmachi đi bộ 54 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 62,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2DK / 46.03㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Nishi-ku
Giao thông Sanyo Main Line Akashi Bus 15 phút đi bộ 3 phút
- Nishi-Akashi đi bộ 48 phút
Sanyo Railway Main Line Nishi-Shimmachi đi bộ 54 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 62,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2DK / 46.03㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Nishi-ku
Giao thông Sanyo Main Line Akashi Bus 15 phút đi bộ 3 phút
- Nishi-Akashi đi bộ 48 phút
Sanyo Railway Main Line Nishi-Shimmachi đi bộ 54 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 62,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2DK / 46.03㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Nishi-ku
Giao thông Sanyo Main Line Akashi Bus 15 phút đi bộ 3 phút
- Nishi-Akashi đi bộ 48 phút
Sanyo Railway Main Line Nishi-Shimmachi đi bộ 54 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 62,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2DK / 46.03㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Nishi-ku
Giao thông Sanyo Main Line Akashi Bus 15 phút đi bộ 3 phút
- Nishi-Akashi đi bộ 48 phút
Sanyo Railway Main Line Nishi-Shimmachi đi bộ 54 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 62,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2DK / 46.03㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Nishi-ku
Giao thông Sanyo Main Line Akashi Bus 13 phút đi bộ 6 phút
Seishin-Yamate Line Seishin-chuo Bus 13 phút đi bộ 8 phút
Sanyo Railway Main Line Nishi-Shimmachi đi bộ 58 phút
Năm xây dựng 2001 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 55,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2LDK / 51.67㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Nishi-ku
Giao thông Sanyo Main Line Akashi Bus 13 phút đi bộ 6 phút
Seishin-Yamate Line Seishin-chuo Bus 13 phút đi bộ 8 phút
Sanyo Railway Main Line Nishi-Shimmachi đi bộ 58 phút
Năm xây dựng 2001 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 55,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2LDK / 51.67㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Nishi-ku
Giao thông Sanyo Main Line Akashi Bus 13 phút đi bộ 6 phút
Seishin-Yamate Line Seishin-chuo Bus 13 phút đi bộ 8 phút
Sanyo Railway Main Line Nishi-Shimmachi đi bộ 58 phút
Năm xây dựng 2001 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 55,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2LDK / 51.67㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Nishi-ku
Giao thông Sanyo Main Line Akashi Bus 13 phút đi bộ 6 phút
Seishin-Yamate Line Seishin-chuo Bus 13 phút đi bộ 8 phút
Sanyo Railway Main Line Nishi-Shimmachi đi bộ 58 phút
Năm xây dựng 2001 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 55,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2LDK / 51.67㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Nishi-ku
Giao thông Sanyo Main Line Akashi Bus 13 phút đi bộ 6 phút
Seishin-Yamate Line Seishin-chuo Bus 13 phút đi bộ 8 phút
Sanyo Railway Main Line Nishi-Shimmachi đi bộ 58 phút
Năm xây dựng 2001 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 55,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2LDK / 51.67㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

nhà chung dãy -

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Nishi-ku
Giao thông Sanyo Main Line Akashi Bus 10 phút đi bộ 10 phút
Sanyo Railway Main Line Okuradani đi bộ 23 phút
Sanyo Railway Main Line Hitomarumae đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 2003 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 75,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 3LDK / 73.70㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

nhà chung dãy -

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Nishi-ku
Giao thông Sanyo Main Line Akashi Bus 10 phút đi bộ 10 phút
Sanyo Railway Main Line Okuradani đi bộ 23 phút
Sanyo Railway Main Line Hitomarumae đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 2003 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 75,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 3LDK / 73.70㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

nhà chung dãy -

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Nishi-ku
Giao thông Sanyo Main Line Akashi Bus 10 phút đi bộ 10 phút
Sanyo Railway Main Line Okuradani đi bộ 23 phút
Sanyo Railway Main Line Hitomarumae đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 2003 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 75,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 3LDK / 73.70㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống