Sanyo Railway Main Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 19
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư フローラ千代が丘 310

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Tarumi-ku Chiyogaoka
Giao thông Sanyo Railway Main Line San-yo-Tarumi 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 1985 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 46,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1R / 28.00㎡ -

Thông tin

chung cư フローラ千代が丘 107

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Tarumi-ku Chiyogaoka
Giao thông Sanyo Railway Main Line San-yo-Tarumi 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 1985 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 30,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1R / 14.00㎡ -

Thông tin

chung cư フローラ千代が丘 108

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Tarumi-ku Chiyogaoka
Giao thông Sanyo Railway Main Line San-yo-Tarumi 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 1985 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 30,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1R / 14.00㎡ -

Thông tin

tập thể レジデンス月見山 201

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Suma-ku Miyukicho
Giao thông Sanyo Railway Main Line Tsukimiyama 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2010 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 55,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 23.00㎡ -

Thông tin

tập thể ルポンドペルル 202

Địa chỉ Hyogo Akashi-shi Higashinocho
Giao thông Sanyo Railway Main Line Okuradani 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 85,000 yen (4,000 yen) 1 tháng / 2 tháng / - / - 2LDK(+S) / 62.53㎡ -

Thông tin

chung cư まあぶる・おおみち 901

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Nagata-ku Oomichidori
Giao thông Sanyo Railway Main Line Nishidai 徒歩 4 phút
Kobe Rapid Tozai Line Nishidai 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 1996 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 80,000 yen (9,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK(+S) / 63.36㎡ -

Thông tin

khác 川上町1丁目貸家 001

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Suma-ku Kawakamicho
Giao thông Seishin-Yamate Line Itayado 徒歩 11 phút
Sanyo Railway Main Line Itayado 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 1974 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 60,000 yen (1,500 yen) - / 1.7 tháng / - / - 3DK(+S) / 59.53㎡ -

Thông tin

chung cư ユニゾン高取台 406

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Nagata-ku Kamiikeda
Giao thông Seishin-Yamate Line Itayado 徒歩 20 phút
Sanyo Railway Main Line Itayado 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 1994 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 72,000 yen (6,000 yen) - / 1.4 tháng / - / - 3LDK(+S) / 65.95㎡ -

Thông tin

chung cư フローラ千代が丘 102

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Tarumi-ku Chiyogaoka
Giao thông Sanyo Railway Main Line San-yo-Tarumi 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 1985 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 30,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1R / 14.00㎡ -

Thông tin

chung cư フローラ千代が丘 103

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Tarumi-ku Chiyogaoka
Giao thông Sanyo Railway Main Line San-yo-Tarumi 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 1985 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 30,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1R / 14.00㎡ -

Thông tin

tập thể アークヒルズ明石 103

Địa chỉ Hyogo Akashi-shi Futamichonishifutami
Giao thông Sanyo Railway Main Line Higashi-Futami 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 42,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2LDK(+S) / 51.89㎡ -

Thông tin

tập thể アークヒルズ明石 105

Địa chỉ Hyogo Akashi-shi Futamichonishifutami
Giao thông Sanyo Railway Main Line Higashi-Futami 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 41,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2LDK(+S) / 51.89㎡ -

Thông tin

chung cư 幸仁マンション・402号室

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Suma-ku Maeikecho
Giao thông Seishin-Yamate Line Itayado 徒歩 2 phút
Sanyo Railway Main Line Itayado 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 1981 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 68,000 yen (0 yen) - / 2 tháng / - / - 2DK(+S) / 43.43㎡ -

Thông tin

chung cư 幸仁マンション・302号室

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Suma-ku Maeikecho
Giao thông Seishin-Yamate Line Itayado 徒歩 2 phút
Sanyo Railway Main Line Itayado 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 1981 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 73,000 yen (0 yen) - / 2 tháng / - / - 2DK(+S) / 43.43㎡ -

Thông tin

chung cư 幸仁マンション・301号室

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Suma-ku Maeikecho
Giao thông Seishin-Yamate Line Itayado 徒歩 2 phút
Sanyo Railway Main Line Itayado 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 1981 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 68,000 yen (0 yen) - / 2 tháng / 150,000 yen / 150,000 yen 2LDK(+S) / 51.69㎡ -

Thông tin

chung cư 幸仁マンション・401号室

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Suma-ku Maeikecho
Giao thông Seishin-Yamate Line Itayado 徒歩 2 phút
Sanyo Railway Main Line Itayado 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 1981 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 73,000 yen (0 yen) - / 2 tháng / - / - 2LDK(+S) / 51.69㎡ -

Thông tin

tập thể パロス月見山サウスヒル 303

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Suma-ku Kitacho
Giao thông Sanyo Railway Main Line Tsukimiyama 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2013 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 62,000 yen (4,000 yen) - / 2 tháng / - / - 1K / 26.49㎡ -

Thông tin

tập thể パロス月見山ノースヒル 301

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Suma-ku Kitacho
Giao thông Sanyo Railway Main Line Tsukimiyama 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2013 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 70,000 yen (5,000 yen) - / 2 tháng / - / - 1LDK(+S) / 31.92㎡ -

Thông tin

tập thể パロス月見山ノースヒル 202

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Suma-ku Kitacho
Giao thông Sanyo Railway Main Line Tsukimiyama 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2013 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 69,000 yen (5,000 yen) - / 2 tháng / - / - 1LDK(+S) / 30.68㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống