Uozaki・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 9
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư ヴェール魚崎 201号室

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Higashi-Nada-ku
Giao thông Hanshin Main Line Ogi 徒歩 9 phút
Hanshin Main Line Uozaki 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2000 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 58,500 yen (6,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 22.14㎡ -

Thông tin

chung cư ヴェール魚崎 308号室

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Higashi-Nada-ku
Giao thông Hanshin Main Line Ogi 徒歩 9 phút
Hanshin Main Line Uozaki 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2000 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 60,500 yen (6,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 22.44㎡ -

Thông tin

chung cư ヴェール魚崎 311号室

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Higashi-Nada-ku
Giao thông Hanshin Main Line Ogi 徒歩 9 phút
Hanshin Main Line Uozaki 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2000 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 60,000 yen (6,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 20.68㎡ -

Thông tin

chung cư アテリアコンチェルト 103

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Higashi-Nada-ku
Giao thông Tokaido Line Sumiyoshi 徒歩 10 phút
Hanshin Main Line Uozaki 徒歩 13 phút
Tokaido Line Settsu-Motoyama 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 1997 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 41,000 yen (6,500 yen) 30,000 yen / 70,000 yen / - / - 1K / 18.85㎡ -

Thông tin

chung cư グランメゾン 106

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Higashi-Nada-ku
Giao thông Hanshin Main Line Ogi 徒歩 5 phút
Hanshin Main Line Uozaki 徒歩 15 phút
Tokaido Line Settsu-Motoyama 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 2012 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 82,000 yen (3,100 yen) 35,000 yen / 180,000 yen / - / - 1LDK / 42.23㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư グラウンド.S 103

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Higashi-Nada-ku
Giao thông Hanshin Main Line Sumiyoshi 徒歩 8 phút
Hanshin Main Line Uozaki 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2018 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 78,000 yen (3,200 yen) 35,000 yen / 200,000 yen / - / - 1LDK / 40.86㎡ -

Thông tin

chung cư ファミリーマンション 401

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Higashi-Nada-ku
Giao thông Hanshin Main Line Uozaki 徒歩 9 phút
Hanshin Main Line Ogi 徒歩 11 phút
Tokaido Line Sumiyoshi 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 1980 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 53,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2DK / 30.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư コスモピア東灘 208

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Higashi-Nada-ku
Giao thông Tokaido Line Sumiyoshi 徒歩 7 phút
Hanshin Main Line Uozaki 徒歩 6 phút
Hanshin Main Line Sumiyoshi 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 1990 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 39,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.92㎡ -

Thông tin

chung cư パルティール甲南 0401

Địa chỉ Hyogo Kobeshi Higashi-Nada-ku
Giao thông Hanshin Main Line Ogi 徒歩 9 phút
Tokaido Line Settsu-Motoyama 徒歩 12 phút
Hanshin Main Line Uozaki 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1997 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 36,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 15.00㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Uozaki

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống