Hokuriku Railway Asanogawa line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 11
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư ザ・レジデンス金沢

Địa chỉ Ishikawa Kanazawa-shi
Giao thông JR Hokuriku Line(Toyama-Naoetsu) Kanazawa đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2020 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
11 140,000 yen (10,000 yen) 140,000 yen / 140,000 yen / - / - 1LDK / 42.07㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ザ・レジデンス金沢

Địa chỉ Ishikawa Kanazawa-shi
Giao thông JR Hokuriku Line(Toyama-Naoetsu) Kanazawa đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2020 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 140,000 yen (10,000 yen) 140,000 yen / 140,000 yen / - / - 1LDK / 42.07㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ザ・レジデンス金沢

Địa chỉ Ishikawa Kanazawa-shi
Giao thông JR Hokuriku Line(Toyama-Naoetsu) Kanazawa đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2020 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
14 220,000 yen (10,000 yen) 220,000 yen / 220,000 yen / - / - 3LDK / 70.01㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ザ・レジデンス金沢

Địa chỉ Ishikawa Kanazawa-shi
Giao thông JR Hokuriku Line(Toyama-Naoetsu) Kanazawa đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2020 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
12 150,000 yen (10,000 yen) 150,000 yen / 150,000 yen / - / - 1LDK / 42.07㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ザ・レジデンス金沢

Địa chỉ Ishikawa Kanazawa-shi
Giao thông JR Hokuriku Line(Toyama-Naoetsu) Kanazawa đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2020 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
13 145,000 yen (10,000 yen) 145,000 yen / 145,000 yen / - / - 1LDK / 42.07㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ザ・レジデンス金沢

Địa chỉ Ishikawa Kanazawa-shi
Giao thông JR Hokuriku Line(Toyama-Naoetsu) Kanazawa đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2020 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
13 180,000 yen (10,000 yen) 360,000 yen / 180,000 yen / - / - 2LDK / 55.11㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ザ・レジデンス金沢

Địa chỉ Ishikawa Kanazawa-shi
Giao thông JR Hokuriku Line(Toyama-Naoetsu) Kanazawa đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2020 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 200,000 yen (10,000 yen) 200,000 yen / 200,000 yen / - / - 3LDK / 75.02㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ライオンズマンション金沢此花町

Địa chỉ Ishikawa Kanazawa-shi
Giao thông JR Hokuriku Line(Toyama-Naoetsu) Kanazawa đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 1990 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 50,000 yen (0 yen) 100,000 yen / 50,000 yen / - / - 2DK / 41.74㎡ -

Thông tin

chung cư サーパス尾張町

Địa chỉ Ishikawa Kanazawa-shi
Giao thông JR Hokuriku Line(Toyama-Naoetsu) Kanazawa đi bộ 18 phút
JR Hokuriku Line(Toyama-Naoetsu) Kanazawa Bus 12 phút đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 2004 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 115,000 yen (10,000 yen) 230,000 yen / 115,000 yen / - / - 3LDK / 77.08㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư サーパス諸江

Địa chỉ Ishikawa Kanazawa-shi
Giao thông Hokuriku Railway Asanogawa line kamimoroe đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1998 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 80,000 yen (0 yen) 160,000 yen / 80,000 yen / - / - 3LDK / 64.05㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ステラガーデン犀川

Địa chỉ Ishikawa Kanazawa-shi
Giao thông JR Hokuriku Line(Toyama-Naoetsu) Kanazawa Bus 27 phút đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2002 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 130,000 yen (0 yen) 260,000 yen / 260,000 yen / - / - 3LDK / 114.49㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống