Aikogun Aikawamachi・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 7
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

nhà chung dãy テンダーⅠ 106

Địa chỉ Kanagawa Aikogun Aikawamachi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hon-Atsugi Bus 39 phút 徒歩 6 phút
Odakyu Odawara Line Ebina Bus 47 phút 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 2004 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 65,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2LDK / 57.96㎡ -

Thông tin

nhà chung dãy コスモウィング Ⅱ 102

Địa chỉ Kanagawa Aikogun Aikawamachi
Giao thông Sagami Line Kamimizo Bus 22 phút 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 2002 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 55,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK / 52.99㎡ -

Thông tin

tập thể Sun Rural 103

Địa chỉ Kanagawa Aikogun Aikawamachi
Giao thông Sagami Line Banda 徒歩 61 phút
Sagami Line Kamimizo 徒歩 67 phút
Năm xây dựng 2006 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 63,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK / 57.97㎡ -

Thông tin

nhà chung dãy Selsia Ⅰ-A 105

Địa chỉ Kanagawa Aikogun Aikawamachi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hon-Atsugi Bus 33 phút 徒歩 2 phút
Sagami Line Ebina Bus 36 phút 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 2002 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 61,500 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK / 54.87㎡ -

Thông tin

nhà riêng フェリーチェ半原 301号室

Địa chỉ Kanagawa Aikogun Aikawamachi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hon-Atsugi Bus 35 phút 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2011 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 30,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 20.49㎡ -

Thông tin

nhà riêng フェリーチェ半原 303号室

Địa chỉ Kanagawa Aikogun Aikawamachi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hon-Atsugi Bus 35 phút 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2011 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 30,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 20.49㎡ -

Thông tin

nhà riêng フェリーチェ半原 103号室

Địa chỉ Kanagawa Aikogun Aikawamachi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hon-Atsugi Bus 35 phút 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2011 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 30,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 20.49㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Aikogun Aikawamachi

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống