Atsugishi・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 41
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư ウイ・ジュール毛利台 403

Địa chỉ Kanagawa Atsugishi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hon-Atsugi Bus 15 phút 徒歩 2 phút
Odakyu Odawara Line Aiko-Ishida Bus 13 phút 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 1990 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 65,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 3LDK / 55.41㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư レジデンス伊藤Ⅱ 6D

Địa chỉ Kanagawa Atsugishi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hon-Atsugi 徒歩 5 phút
Odakyu Odawara Line Atsugi 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 1990 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 95,000 yen (10,000 yen) 95,000 yen / - / - / - 3DK / 57.33㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư レジデンス伊藤Ⅱ 5F

Địa chỉ Kanagawa Atsugishi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hon-Atsugi 徒歩 5 phút
Odakyu Odawara Line Atsugi 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 1990 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 95,000 yen (10,000 yen) 95,000 yen / - / - / - 3DK / 57.33㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ヴァントゥール本厚木

Địa chỉ Kanagawa Atsugishi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hon-Atsugi 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2002 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 66,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 24.58㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ヴァントゥール本厚木

Địa chỉ Kanagawa Atsugishi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hon-Atsugi 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2002 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 63,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 24.58㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ヴァントゥール本厚木

Địa chỉ Kanagawa Atsugishi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hon-Atsugi 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2002 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 63,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 24.58㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư スチューデントハイツ本厚木

Địa chỉ Kanagawa Atsugishi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hon-Atsugi 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 1995 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 46,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 17.52㎡ -

Thông tin

chung cư プラトー本厚木

Địa chỉ Kanagawa Atsugishi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hon-Atsugi 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1998 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 56,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1R / 20.28㎡ -

Thông tin

chung cư フェンテ本厚木

Địa chỉ Kanagawa Atsugishi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hon-Atsugi 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2000 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 53,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1R / 19.60㎡ -

Thông tin

chung cư Win本厚木

Địa chỉ Kanagawa Atsugishi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hon-Atsugi 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2002 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 55,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 21.90㎡ -

Thông tin

chung cư スチューデントハイツ本厚木

Địa chỉ Kanagawa Atsugishi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hon-Atsugi 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 1995 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 46,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 17.52㎡ -

Thông tin

chung cư スチューデントハイツ本厚木

Địa chỉ Kanagawa Atsugishi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hon-Atsugi 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 1995 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 46,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 17.52㎡ -

Thông tin

chung cư スチューデントハイツ本厚木

Địa chỉ Kanagawa Atsugishi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hon-Atsugi 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 1995 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 47,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 17.52㎡ -

Thông tin

chung cư スチューデントハイツ本厚木

Địa chỉ Kanagawa Atsugishi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hon-Atsugi 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 1995 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 47,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 17.52㎡ -

Thông tin

chung cư プラトー本厚木

Địa chỉ Kanagawa Atsugishi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hon-Atsugi 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1998 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 46,500 yen (8,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1R / 19.88㎡ -

Thông tin

chung cư フェンテ本厚木

Địa chỉ Kanagawa Atsugishi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hon-Atsugi 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2000 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 54,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1R / 20.10㎡ -

Thông tin

chung cư プルミエール本厚木

Địa chỉ Kanagawa Atsugishi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hon-Atsugi 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1997 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 50,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 20.75㎡ -

Thông tin

chung cư プルミエール本厚木

Địa chỉ Kanagawa Atsugishi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hon-Atsugi 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1997 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 55,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 19.45㎡ -

Thông tin

chung cư プルミエール本厚木

Địa chỉ Kanagawa Atsugishi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hon-Atsugi 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1997 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 53,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 19.64㎡ -

Thông tin

chung cư プルミエール本厚木

Địa chỉ Kanagawa Atsugishi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hon-Atsugi 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1997 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 54,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 19.64㎡ -

Thông tin

chung cư プルミエール本厚木

Địa chỉ Kanagawa Atsugishi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hon-Atsugi 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1997 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 53,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 19.34㎡ -

Thông tin

chung cư プルミエール本厚木

Địa chỉ Kanagawa Atsugishi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hon-Atsugi 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1997 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 54,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 19.34㎡ -

Thông tin

chung cư プルミエール本厚木

Địa chỉ Kanagawa Atsugishi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hon-Atsugi 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1997 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 54,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 19.34㎡ -

Thông tin

chung cư エコルフロンティアガーデン 0310

Địa chỉ Kanagawa Atsugishi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hon-Atsugi Bus 3 phút 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 1995 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 42,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.13㎡ -

Thông tin

chung cư エコルフロンティアガーデン 0102

Địa chỉ Kanagawa Atsugishi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hon-Atsugi Bus 3 phút 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 1995 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 34,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.13㎡ -

Thông tin

tập thể プラムヒル A 101

Địa chỉ Kanagawa Atsugishi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hon-Atsugi Bus 15 phút 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 2007 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 74,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK / 52.99㎡ -

Thông tin

tập thể プラムヒル B 106

Địa chỉ Kanagawa Atsugishi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hon-Atsugi Bus 15 phút 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 2007 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 75,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK / 52.99㎡ -

Thông tin

tập thể ハイツカメリア B 102

Địa chỉ Kanagawa Atsugishi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hon-Atsugi 徒歩 35 phút
Năm xây dựng 1999 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 70,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK / 52.99㎡ -

Thông tin

tập thể シェルスロープ 105

Địa chỉ Kanagawa Atsugishi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hon-Atsugi Bus 18 phút 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2000 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 64,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2LDK / 59.62㎡ -

Thông tin

chung cư TROOP 202

Địa chỉ Kanagawa Atsugishi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hon-Atsugi Bus 8 phút 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 2009 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 49,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 22.60㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Atsugishi

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống