Atsugishi・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 21
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư レジデンス伊藤Ⅱ 5F

Địa chỉ Kanagawa Atsugishi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hon-Atsugi đi bộ 5 phút
Odakyu Odawara Line Atsugi đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 1990 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 110,000 yen (10,000 yen) 110,000 yen / - / - / - 3DK / 57.33㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ヴァントゥール本厚木

Địa chỉ Kanagawa Atsugishi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hon-Atsugi đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2002 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 60,000 yen (9,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 24.58㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ヴァントゥール本厚木

Địa chỉ Kanagawa Atsugishi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hon-Atsugi đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2002 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 57,000 yen (9,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 24.58㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ヴァントゥール本厚木

Địa chỉ Kanagawa Atsugishi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hon-Atsugi đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2002 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 62,000 yen (9,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 24.58㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư フェンテ本厚木

Địa chỉ Kanagawa Atsugishi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hon-Atsugi đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 2000 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 53,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1R / 19.44㎡ -

Thông tin

chung cư スチューデントハイツ本厚木

Địa chỉ Kanagawa Atsugishi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hon-Atsugi đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 1995 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 47,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 17.52㎡ -

Thông tin

chung cư Win本厚木

Địa chỉ Kanagawa Atsugishi
Giao thông
Năm xây dựng 2002 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 55,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1R / 21.90㎡ -

Thông tin

chung cư プラトー本厚木

Địa chỉ Kanagawa Atsugishi
Giao thông
Năm xây dựng 1998 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 54,500 yen (8,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1R / 19.88㎡ -

Thông tin

chung cư プルミエール本厚木

Địa chỉ Kanagawa Atsugishi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hon-Atsugi đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1997 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 44,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 20.75㎡ -

Thông tin

chung cư メゾン・ド・ビザール本厚木 412号室

Địa chỉ Kanagawa Atsugishi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hon-Atsugi đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1990 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 37,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.78㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ドリームハイツA 203号室

Địa chỉ Kanagawa Atsugishi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hon-Atsugi Bus 5 phút đi bộ 3 phút
Odakyu Odawara Line Hon-Atsugi đi bộ 20 phút
Năm xây dựng 1985 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 25,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 23.20㎡ -

Thông tin

tập thể コーポコジマA棟 107号室

Địa chỉ Kanagawa Atsugishi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hon-Atsugi Bus 12 phút đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1982 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 19,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.20㎡ -

Thông tin

chung cư エコルフロンティアガーデン 0205

Địa chỉ Kanagawa Atsugishi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hon-Atsugi Bus 3 phút đi bộ 3 phút
Tokaido Line Hiratsuka Bus 42 phút đi bộ 3 phút
Sagami Line Atsugi đi bộ 37 phút
Năm xây dựng 1995 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 38,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.13㎡ -

Thông tin

chung cư プレール本厚木 303

Địa chỉ Kanagawa Atsugishi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hon-Atsugi đi bộ 13 phút
Odakyu Odawara Line Atsugi đi bộ 28 phút
Sagami Line Atsugi đi bộ 28 phút
Năm xây dựng 2000 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 117,000 yen (8,000 yen) 117,000 yen / 117,000 yen / - / - 2SLDK / 81.21㎡ -

Thông tin

chung cư プレール本厚木 1204

Địa chỉ Kanagawa Atsugishi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hon-Atsugi đi bộ 13 phút
Odakyu Odawara Line Atsugi đi bộ 28 phút
Sagami Line Atsugi đi bộ 28 phút
Năm xây dựng 2000 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 104,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 3LDK / 71.11㎡ -

Thông tin

nhà riêng 厚木市長谷一戸建て 1

Địa chỉ Kanagawa Atsugishi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hon-Atsugi Bus 10 phút đi bộ 6 phút
Odakyu Odawara Line Aiko-Ishida đi bộ 28 phút
Năm xây dựng 1990 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 85,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 3LDK / 66.15㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アムール厚木 105

Địa chỉ Kanagawa Atsugishi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hon-Atsugi đi bộ 7 phút
Odakyu Odawara Line Atsugi đi bộ 29 phút
Odakyu Odawara Line Aiko-Ishida đi bộ 36 phút
Năm xây dựng 2001 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 52,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.08㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Atsugishi

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống