Chigasakishi・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 16
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư ライオンズ茅ヶ崎ザ・アイランズ Ⅱ街区

Địa chỉ Kanagawa Chigasakishi
Giao thông Tokaido Line Chigasaki đi bộ 14 phút
Sagami Line Chigasaki đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 2012 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 148,000 yen (7,000 yen) 148,000 yen / 148,000 yen / - / - 3LDK / 75.35㎡ -

Thông tin

chung cư マンション茅ヶ崎

Địa chỉ Kanagawa Chigasakishi
Giao thông Tokaido Line Chigasaki đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1970 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 68,000 yen (1,000 yen) 68,000 yen / 68,000 yen / - / - 1LDK / 50.31㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション茅ヶ崎サザンビーチ

Địa chỉ Kanagawa Chigasakishi
Giao thông Tokaido Line Chigasaki đi bộ 17 phút
Sagami Line Chigasaki đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 2005 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 170,000 yen (0 yen) 170,000 yen / - / - / - 3LDK / 67.97㎡ -

Thông tin

tập thể フローラ・ミキ 201号室

Địa chỉ Kanagawa Chigasakishi
Giao thông Sagami Line Kagawa đi bộ 10 phút
Sagami Line Chigasaki Bus 14 phút đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 1997 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 50,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 2DK / 48.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể フローラ・ミキ 202号室

Địa chỉ Kanagawa Chigasakishi
Giao thông Sagami Line Kagawa đi bộ 10 phút
Sagami Line Chigasaki Bus 14 phút đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 1997 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 50,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 2DK / 47.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể パレス茅ヶ崎 103号室

Địa chỉ Kanagawa Chigasakishi
Giao thông Tokaido Line Tsujido đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 1987 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 29,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 23.00㎡ -

Thông tin

tập thể パレス茅ヶ崎 105号室

Địa chỉ Kanagawa Chigasakishi
Giao thông Tokaido Line Tsujido đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 1987 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 29,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 23.00㎡ -

Thông tin

tập thể サンハイツ湘南 202号室

Địa chỉ Kanagawa Chigasakishi
Giao thông Sagami Line Kagawa đi bộ 10 phút
Sagami Line Chigasaki đi bộ 25 phút
Năm xây dựng 1991 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 46,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 3DK / 45.00㎡ -

Thông tin

tập thể サンハイツ湘南 103号室

Địa chỉ Kanagawa Chigasakishi
Giao thông Sagami Line Kagawa đi bộ 10 phút
Sagami Line Chigasaki đi bộ 25 phút
Năm xây dựng 1991 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 45,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 3DK / 45.00㎡ -

Thông tin

tập thể Ecol Resort 茅ヶ崎B 0206

Địa chỉ Kanagawa Chigasakishi
Giao thông Tokaido Line Chigasaki đi bộ 18 phút
Sagami Line Chigasaki đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 1986 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 37,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 15.79㎡ -

Thông tin

tập thể Ecol Resort 茅ヶ崎B 0101

Địa chỉ Kanagawa Chigasakishi
Giao thông Tokaido Line Chigasaki đi bộ 18 phút
Sagami Line Chigasaki đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 1986 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 34,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 16.56㎡ -

Thông tin

tập thể 福田ハイツ 102

Địa chỉ Kanagawa Chigasakishi
Giao thông Tokaido Line Chigasaki Bus 10 phút đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1987 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 59,000 yen (0 yen) - / - / - / - 3DK / 65.17㎡ -

Thông tin

tập thể 福田ハイツ 202

Địa chỉ Kanagawa Chigasakishi
Giao thông Tokaido Line Chigasaki Bus 10 phút đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1987 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 69,000 yen (0 yen) - / - / - / - 3DK / 64.34㎡ -

Thông tin

tập thể アムール浜竹 2

Địa chỉ Kanagawa Chigasakishi
Giao thông Tokaido Line Tsujido đi bộ 7 phút
Shonan Shinjuku Line Takami Tsujido đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1999 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 90,000 yen (4,000 yen) - / 90,000 yen / - / - 2LDK / 67.07㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Chigasakishi

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống