Ebina-shi・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 12
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư ヴェルジェ山口 504

Địa chỉ Kanagawa Ebina-shi
Giao thông Odakyu Odawara Line Ebina Bus 4 phút 徒歩 6 phút
Soutetsu Main Line Ebina 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 1992 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 75,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 3LDK / 68.76㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư パストラル山口 108

Địa chỉ Kanagawa Ebina-shi
Giao thông Odakyu Odawara Line Ebina Bus 7 phút 徒歩 2 phút
Odakyu Odawara Line Ebina 徒歩 28 phút
Năm xây dựng 1987 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 53,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 3K / 50.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アムールメゾン 102

Địa chỉ Kanagawa Ebina-shi
Giao thông Odakyu Odawara Line Ebina Bus 12 phút 徒歩 2 phút
Sagami Line Shake 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 2015 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 59,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1LDK / 40.36㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ライオンズマンション厚木駅前

Địa chỉ Kanagawa Ebina-shi
Giao thông Odakyu Odawara Line Atsugi 徒歩 2 phút
Sagami Line Atsugi 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 1989 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 33,000 yen (0 yen) 33,000 yen / 33,000 yen / - / - 1R / 17.28㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズヴィアーレさがみ野ガーデンスクエア

Địa chỉ Kanagawa Ebina-shi
Giao thông Soutetsu Main Line Sagamino 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2001 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 100,000 yen (0 yen) 100,000 yen / 100,000 yen / - / - 3LDK / 62.53㎡ -

Thông tin

chung cư ハイムアメミヤ 402

Địa chỉ Kanagawa Ebina-shi
Giao thông Odakyu Odawara Line Ebina 徒歩 10 phút
Sagami Line Atsugi 徒歩 21 phút
Năm xây dựng 1987 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 75,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 3DK / 51.97㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ハイムアメミヤ 406

Địa chỉ Kanagawa Ebina-shi
Giao thông Odakyu Odawara Line Ebina 徒歩 10 phút
Sagami Line Atsugi 徒歩 21 phút
Năm xây dựng 1987 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 75,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 3DK / 51.97㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アムール リベラ 202

Địa chỉ Kanagawa Ebina-shi
Giao thông Sagami Line Shake 徒歩 11 phút
Sagami Line Kadosawabashi 徒歩 16 phút
Sagami Line Kurami 徒歩 32 phút
Năm xây dựng 2007 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 46,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.08㎡ -

Thông tin

tập thể シャトル海老名 206号室

Địa chỉ Kanagawa Ebina-shi
Giao thông Odakyu Odawara Line Ebina 徒歩 10 phút
Sagami Line Ebina 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1987 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 35,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 20.00㎡ -

Thông tin

tập thể プラザ・ドゥ・グリーム 213号室

Địa chỉ Kanagawa Ebina-shi
Giao thông Sagami Line Shake 徒歩 3 phút
Sagami Line Kadosawabashi 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1990 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 28,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.00㎡ -

Thông tin

tập thể シャトル海老名 202号室

Địa chỉ Kanagawa Ebina-shi
Giao thông Odakyu Odawara Line Ebina 徒歩 8 phút
Sagami Line Ebina 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1987 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 35,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.18㎡ -

Thông tin

chung cư クリオさがみ野弐番館 310

Địa chỉ Kanagawa Ebina-shi Higashikashiwagaya
Giao thông Soutetsu Main Line Sagamino 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 28,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 17.01㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Ebina-shi

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống