Fujisawashi・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 16
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư アクセス善行 105

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Zengyo đi bộ 5 phút
Odakyu Enoshima Line Fujisawa-Hommachi đi bộ 25 phút
Năm xây dựng 1988 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 41,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 22.04㎡ -

Thông tin

tập thể エコルヒルズ善行 205号室

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Zengyo đi bộ 9 phút
Tokaido Line Fujisawa Bus 10 phút đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 1979 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 50,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2DK / 42.78㎡ -

Thông tin

tập thể エコルヒルズ善行 201号室

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Zengyo đi bộ 9 phút
Tokaido Line Fujisawa Bus 10 phút đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 1979 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 50,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2DK / 42.78㎡ -

Thông tin

tập thể エコルヒルズ善行 102号室

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Zengyo đi bộ 9 phút
Tokaido Line Fujisawa Bus 10 phút đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 1979 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 49,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2DK / 42.78㎡ -

Thông tin

tập thể フォーブル藤沢 103号室

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Zengyo đi bộ 9 phút
Odakyu Enoshima Line Zengyo Bus 2 phút đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 1986 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 55,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2DK / 45.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể フォーブル藤沢 101号室

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Zengyo đi bộ 7 phút
Odakyu Enoshima Line Zengyo Bus 2 phút đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 1986 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 55,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2DK / 45.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư KICS湘南

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Chogo đi bộ 3 phút
Odakyu Enoshima Line Shonandai đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 2002 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 50,000 yen (8,500 yen) 60,000 yen / - / - / - 1R / 21.99㎡ -

Thông tin

chung cư KICS湘南

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Chogo đi bộ 3 phút
Odakyu Enoshima Line Shonandai đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 2002 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 48,000 yen (8,500 yen) 60,000 yen / - / - / - 1R / 20.81㎡ -

Thông tin

chung cư KICS湘南

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Chogo đi bộ 3 phút
Odakyu Enoshima Line Shonandai đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 2002 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 47,000 yen (8,500 yen) 60,000 yen / - / - / - 1R / 19.76㎡ -

Thông tin

chung cư プライムビレッジ WEST棟

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Shonandai đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 59,000 yen (8,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 26.16㎡ -

Thông tin

chung cư プライムビレッジ EAST棟

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Shonandai đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 64,000 yen (8,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 26.53㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズステーションプラザ湘南台

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Shonandai đi bộ 2 phút
Yokohama Blue Line Shonandai đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2004 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 142,000 yen (8,000 yen) 284,000 yen / 142,000 yen / - / - 3LDK / 71.66㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズステージ鵠沼グランヴァローレ

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Enoshima Railway Yanagikoji đi bộ 6 phút
Enoshima Railway Kugenuma đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 2003 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 140,000 yen (0 yen) 140,000 yen / 140,000 yen / - / - 3LDK / 78.25㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư グランツ・シュロス

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Hon-Kugenuma đi bộ 11 phút
Odakyu Enoshima Line Kugenuma-Kaigan đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2003 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 59,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 27.00㎡ -

Thông tin

tập thể ロンド・ベル 103

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Chogo đi bộ 3 phút
Yokohama Blue Line Shonandai đi bộ 26 phút
Odakyu Enoshima Line Koza-Shibuya đi bộ 28 phút
Năm xây dựng 2016 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 47,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1K / 17.69㎡ -

Thông tin

chung cư 日神パレステージ藤沢 702

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Tokaido Line Fujisawa đi bộ 4 phút
Enoshima Railway Ishigami đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1993 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 38,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 16.74㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Fujisawashi

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống