Hadanoshi・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 29
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể Live flat 102号室

Địa chỉ Kanagawa Hadanoshi
Giao thông Odakyu Odawara Line Tokai-Daigakumae đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2016 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 31,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.00㎡ -

Thông tin

tập thể コーポグリーンヒル 106号室

Địa chỉ Kanagawa Hadanoshi
Giao thông Odakyu Odawara Line Shibusawa đi bộ 10 phút
Odakyu Odawara Line Shibusawa Bus 3 phút đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 1985 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 18,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1R / 20.96㎡ -

Thông tin

chung cư ビューステージ湘南

Địa chỉ Kanagawa Hadanoshi
Giao thông
Năm xây dựng 1996 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 46,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 21.44㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ファーストウィング

Địa chỉ Kanagawa Hadanoshi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hadano đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 2002 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 50,000 yen (9,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1R / 23.87㎡ -

Thông tin

chung cư ファーストウィング

Địa chỉ Kanagawa Hadanoshi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hadano đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 2002 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 53,000 yen (9,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 23.87㎡ -

Thông tin

chung cư グラン アベニール

Địa chỉ Kanagawa Hadanoshi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hadano đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2009 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 51,000 yen (9,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 23.15㎡ -

Thông tin

chung cư グラン アベニール

Địa chỉ Kanagawa Hadanoshi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hadano đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2009 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 51,000 yen (9,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 22.99㎡ -

Thông tin

chung cư グラン アベニール

Địa chỉ Kanagawa Hadanoshi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hadano đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2009 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 55,000 yen (9,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 23.15㎡ -

Thông tin

chung cư ファーストウィング

Địa chỉ Kanagawa Hadanoshi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hadano đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 2002 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 54,000 yen (9,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 23.87㎡ -

Thông tin

chung cư グラン アベニール

Địa chỉ Kanagawa Hadanoshi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hadano đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2009 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 52,000 yen (9,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 23.15㎡ -

Thông tin

chung cư グラン アベニール

Địa chỉ Kanagawa Hadanoshi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hadano đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2009 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 51,000 yen (9,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 23.15㎡ -

Thông tin

chung cư グラン アベニール

Địa chỉ Kanagawa Hadanoshi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hadano đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2009 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 55,000 yen (9,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 23.15㎡ -

Thông tin

chung cư グラン アベニール

Địa chỉ Kanagawa Hadanoshi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hadano đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2009 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 48,000 yen (9,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 24.30㎡ -

Thông tin

chung cư 秦野パークアベニュー A棟 102号室

Địa chỉ Kanagawa Hadanoshi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hadano Bus 8 phút đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1991 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 27,000 yen (1,000 yen) - / - / - / - 1R / 19.25㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 秦野パークアベニュー A棟 307号室

Địa chỉ Kanagawa Hadanoshi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hadano Bus 8 phút đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1991 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 27,000 yen (1,000 yen) - / - / - / - 1R / 19.25㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 秦野パークアベニュー A棟 408号室

Địa chỉ Kanagawa Hadanoshi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hadano Bus 8 phút đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1991 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 27,000 yen (1,000 yen) - / - / - / - 1R / 19.25㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 秦野パークアベニュー A棟 104号室

Địa chỉ Kanagawa Hadanoshi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hadano Bus 8 phút đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1991 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 27,000 yen (1,000 yen) - / - / - / - 1R / 19.25㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 秦野パークアベニュー A棟 208号室

Địa chỉ Kanagawa Hadanoshi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hadano Bus 8 phút đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1991 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 27,000 yen (1,000 yen) - / - / - / - 1R / 19.25㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 秦野パークアベニュー A棟 302号室

Địa chỉ Kanagawa Hadanoshi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hadano Bus 8 phút đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1991 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 27,000 yen (1,000 yen) - / - / - / - 1R / 19.25㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ライオンズガーデン鶴巻温泉

Địa chỉ Kanagawa Hadanoshi
Giao thông Odakyu Odawara Line Tsurumaki-Onsen đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 1992 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 68,000 yen (0 yen) 136,000 yen / - / - / - 2LDK / 50.60㎡ -

Thông tin

chung cư 秦野パークアベニュー B棟 102号室

Địa chỉ Kanagawa Hadanoshi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hadano Bus 8 phút đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1991 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 25,000 yen (1,000 yen) - / - / - / - 1R / 19.25㎡ -

Thông tin

tập thể Live flat 302号室

Địa chỉ Kanagawa Hadanoshi
Giao thông Odakyu Odawara Line Tokai-Daigakumae đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 2016 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 33,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.00㎡ -

Thông tin

tập thể ラ・フロール鶴巻南 201

Địa chỉ Kanagawa Hadanoshi
Giao thông Odakyu Odawara Line Tokai-Daigakumae đi bộ 7 phút
Odakyu Odawara Line Tsurumaki-Onsen đi bộ 11 phút
Odakyu Odawara Line Hadano đi bộ 62 phút
Năm xây dựng 2017 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 50,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.20㎡ -

Thông tin

tập thể アムール 井ノ城 103

Địa chỉ Kanagawa Hadanoshi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hadano Bus 7 phút đi bộ 5 phút
Odakyu Odawara Line Shibusawa Bus 12 phút đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2004 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 34,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK / 39.74㎡ -

Thông tin

tập thể 大槻会館 108号室

Địa chỉ Kanagawa Hadanoshi ShimOozuki
Giao thông Odakyu Odawara Line Tokai-Daigakumae đi bộ 20 phút
Năm xây dựng 1974 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 32,000 yen (1,000 yen) - / - / - / - 1K / 18.40㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể 大槻会館 111号室

Địa chỉ Kanagawa Hadanoshi ShimOozuki
Giao thông Odakyu Odawara Line Tokai-Daigakumae đi bộ 20 phút
Năm xây dựng 1974 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 32,000 yen (1,000 yen) - / - / - / - 1K / 18.40㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể 大槻会館 204号室

Địa chỉ Kanagawa Hadanoshi ShimOozuki
Giao thông Odakyu Odawara Line Tokai-Daigakumae đi bộ 20 phút
Năm xây dựng 1974 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 33,000 yen (1,000 yen) - / - / - / - 1K / 18.40㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể インカントリー1999 103号室

Địa chỉ Kanagawa Hadanoshi
Giao thông Odakyu Odawara Line Tokai-Daigakumae đi bộ 5 phút
Odakyu Odawara Line Tsurumaki-Onsen đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 1997 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 38,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.28㎡ -

Thông tin

tập thể インカントリー1999 203号室

Địa chỉ Kanagawa Hadanoshi
Giao thông Odakyu Odawara Line Tokai-Daigakumae đi bộ 5 phút
Odakyu Odawara Line Tsurumaki-Onsen đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 1997 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 39,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.28㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Hadanoshi

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống