Kawasakishi Tama-ku・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 76
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể リバースよみうりランド・イースト 204号室

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Yomiuri Land Mae đi bộ 7 phút
Odakyu Odawara Line Yurigaoka đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 1992 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 37,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1R / 16.80㎡ -

Thông tin

chung cư エスペランサ

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Mukogaoka Yuen đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 2003 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 63,000 yen (9,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1R / 22.51㎡ -

Thông tin

chung cư エスペランサ

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Mukogaoka Yuen đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 2003 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 68,000 yen (9,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1R / 22.51㎡ -

Thông tin

chung cư ヴェルデ向ヶ丘

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Mukogaoka Yuen đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2004 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 66,000 yen (8,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 24.90㎡ -

Thông tin

chung cư ヴェルデ向ヶ丘

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Mukogaoka Yuen đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2004 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 64,000 yen (8,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 24.90㎡ -

Thông tin

chung cư ヴェルデ向ヶ丘

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Mukogaoka Yuen đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2004 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 64,000 yen (8,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 24.90㎡ -

Thông tin

chung cư ピアチェーレ向ヶ丘遊園

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Mukogaoka Yuen đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 2000 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 71,000 yen (9,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 25.65㎡ -

Thông tin

chung cư ピアチェーレ向ヶ丘遊園

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Mukogaoka Yuen đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 2000 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 71,000 yen (9,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 25.65㎡ -

Thông tin

chung cư ヴェルデ向ヶ丘

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Mukogaoka Yuen đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2004 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 64,000 yen (8,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 24.90㎡ -

Thông tin

chung cư ヴェルデ向ヶ丘

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Mukogaoka Yuen đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2004 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 69,000 yen (8,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 24.90㎡ -

Thông tin

chung cư ヴェルデ向ヶ丘

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Mukogaoka Yuen đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2004 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 68,000 yen (8,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 24.90㎡ -

Thông tin

chung cư 読売ランドシティハウス

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Yomiuri Land Mae đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1981 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 109,000 yen (6,000 yen) 109,000 yen / - / - / - 3LDK / 77.59㎡ -

Thông tin

chung cư LM向ヶ丘遊園第3

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Mukogaoka Yuen đi bộ 8 phút
Odakyu Odawara Line Noborito đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1992 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 130,000 yen (8,000 yen) 130,000 yen / 130,000 yen / - / - 2SLDK / 82.08㎡ -

Thông tin

chung cư ビューラー316 201

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Noborito đi bộ 5 phút
Odakyu Odawara Line Mukogaoka Yuen đi bộ 10 phút
Nambu Line Nakanoshima đi bộ 23 phút
Năm xây dựng 1987 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 79,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 35.00㎡ -

Thông tin

chung cư バーチェ 404

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Yomiuri Land Mae đi bộ 2 phút
Odakyu Odawara Line Ikuta đi bộ 22 phút
Năm xây dựng 1995 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 67,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1DK / 31.40㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư バーチェ 504

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Yomiuri Land Mae đi bộ 2 phút
Odakyu Odawara Line Ikuta đi bộ 22 phút
Năm xây dựng 1995 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 69,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1DK / 31.40㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ヴィラアミティ 202

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Nambu Line Yanokuchi đi bộ 4 phút
Keio Sagamihara Line Keio Inadazutsumi đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 1993 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 27,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 13.25㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ヴィラアミティ 101

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Nambu Line Yanokuchi đi bộ 4 phút
Keio Sagamihara Line Keio Inadazutsumi đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 1993 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 27,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 13.25㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư バーチェ 403

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Yomiuri Land Mae đi bộ 2 phút
Odakyu Odawara Line Ikuta đi bộ 22 phút
Năm xây dựng 1995 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 67,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1DK / 31.40㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ラフォーレハイツ 203

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Ikuta đi bộ 14 phút
Odakyu Odawara Line Yomiuri Land Mae đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 1987 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 29,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 16.14㎡ -

Thông tin

tập thể ラフォーレハイツ 102

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Ikuta đi bộ 14 phút
Odakyu Odawara Line Yomiuri Land Mae đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 1987 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 26,000 yen (2,000 yen) 30,000 yen / - / - / - 1R / 16.14㎡ -

Thông tin

tập thể ラフォーレハイツ 103

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Ikuta đi bộ 14 phút
Odakyu Odawara Line Yomiuri Land Mae đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 1987 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 26,000 yen (2,000 yen) 30,000 yen / - / - / - 1R / 16.14㎡ -

Thông tin

tập thể 村上ハイツ 202

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Keio Sagamihara Line Keio Inadazutsumi đi bộ 2 phút
Nambu Line Inadazutsumi đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1986 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 32,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 17.30㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư エバーグリーン向ヶ丘遊園 201

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Mukogaoka Yuen đi bộ 19 phút
Odakyu Odawara Line Ikuta đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 1990 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 35,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 14.70㎡ -

Thông tin

tập thể ラフィナテッツァ 203

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Yomiuri Land Mae đi bộ 7 phút
Odakyu Odawara Line Yurigaoka đi bộ 20 phút
Năm xây dựng 1982 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 25,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 17.35㎡ -

Thông tin

tập thể ラフィナテッツァ 201

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Yomiuri Land Mae đi bộ 7 phút
Odakyu Odawara Line Yurigaoka đi bộ 20 phút
Năm xây dựng 1982 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 25,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 17.35㎡ -

Thông tin

chung cư 南生田ハイツ 307

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Ikuta đi bộ 10 phút
Odakyu Odawara Line Yomiuri Land Mae đi bộ 25 phút
Năm xây dựng 1989 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 39,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 19.12㎡ -

Thông tin

chung cư 南生田ハイツ 305

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Ikuta đi bộ 10 phút
Odakyu Odawara Line Yomiuri Land Mae đi bộ 25 phút
Năm xây dựng 1989 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 37,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 19.12㎡ -

Thông tin

tập thể ヒルズアゼリアウエスト 101

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Yomiuri Land Mae đi bộ 12 phút
Odakyu Odawara Line Ikuta đi bộ 22 phút
Năm xây dựng 2001 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 44,000 yen (2,500 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 19.44㎡ -

Thông tin

tập thể ヒルズアゼリアイースト 102

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Yomiuri Land Mae đi bộ 7 phút
Odakyu Odawara Line Ikuta đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1991 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 30,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.06㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Kawasakishi Tama-ku

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống