Kawasakishi Tama-ku・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 103
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể クオーレ 205

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Nambu Line Inadazutsumi 徒歩 6 phút
Keio Sagamihara Line Keio Inadazutsumi 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1986 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 35,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1R / 14.87㎡ -

Thông tin

chung cư ステラガーデン 305

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Nambu Line Nakanoshima 徒歩 1 phút
Nambu Line Inadazutsumi 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 2003 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 77,000 yen (6,000 yen) 77,000 yen / 77,000 yen / - / - 1K / 35.72㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ルネスガーデン 203

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Nambu Line Nakanoshima 徒歩 1 phút
Nambu Line Inadazutsumi 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 2002 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 66,000 yen (6,000 yen) 66,000 yen / - / - / - 1R / 25.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ブーゲンビリア 306

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Yomiuri Land Mae 徒歩 1 phút
Odakyu Odawara Line Ikuta 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 67,000 yen (5,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 25.08㎡ -

Thông tin

chung cư サジテリアス・ワイ 404

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Ikuta 徒歩 4 phút
Odakyu Odawara Line Yomiuri Land Mae 徒歩 21 phút
Năm xây dựng 2009 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 70,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 26.25㎡ -

Thông tin

chung cư ブーゲンビリア 206

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Yomiuri Land Mae 徒歩 1 phút
Odakyu Odawara Line Ikuta 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 70,000 yen (5,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 25.08㎡ -

Thông tin

chung cư フィオーレ登戸 205

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Noborito 徒歩 8 phút
Nambu Line Noborito 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2007 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 85,000 yen (8,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 36.00㎡ -

Thông tin

chung cư ブーゲンビリア 408

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Yomiuri Land Mae 徒歩 1 phút
Odakyu Odawara Line Ikuta 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 75,000 yen (5,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 30.61㎡ -

Thông tin

tập thể クレールIDA2 201

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Nambu Line Kuji 徒歩 13 phút
Nambu Line Shukugawara 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 2018 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 92,000 yen (5,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1LDK / 37.00㎡ -

Thông tin

chung cư ラ・フレーズ 202

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Nambu Line Noborito 徒歩 5 phút
Odakyu Odawara Line Noborito 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2005 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 96,000 yen (6,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1LDK / 38.03㎡ -

Thông tin

chung cư ラ・フレーズ 203

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Nambu Line Noborito 徒歩 5 phút
Odakyu Odawara Line Noborito 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2005 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 95,000 yen (6,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1SLDK / 38.03㎡ -

Thông tin

chung cư ミングルAP.栗谷一番館 2C

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Ikuta 徒歩 9 phút
Odakyu Odawara Line Yomiuri Land Mae 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1991 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 49,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2K / 25.67㎡ -

Thông tin

chung cư ミングルAP.栗谷三番館 1A

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Ikuta 徒歩 11 phút
Odakyu Odawara Line Yomiuri Land Mae 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 1993 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 45,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2K / 27.38㎡ -

Thông tin

tập thể ウインズモア3 203

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Ikuta 徒歩 10 phút
Odakyu Odawara Line Yomiuri Land Mae 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 1990 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 60,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK / 40.15㎡ -

Thông tin

chung cư 多摩川メモリーハイム 101

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Noborito 徒歩 3 phút
Nambu Line Noborito 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 1988 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 92,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK / 44.41㎡ -

Thông tin

chung cư カサグランデMOTOKI 203

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Nambu Line Kuji 徒歩 3 phút
Nambu Line Tsudayama 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1992 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 92,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK / 51.89㎡ -

Thông tin

tập thể インペリアル 102

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Nambu Line Nakanoshima 徒歩 6 phút
Odakyu Odawara Line Noborito 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 2018 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 101,000 yen (4,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK / 45.02㎡ -

Thông tin

chung cư コスモ生田 504

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Ikuta 徒歩 8 phút
Odakyu Odawara Line Mukogaoka Yuen 徒歩 26 phút
Năm xây dựng 1986 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 121,000 yen (9,000 yen) - / 1 tháng / - / - 3LDK / 75.44㎡ -

Thông tin

chung cư 菱和パレス向ヶ丘遊園 413

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Mukogaoka Yuen 徒歩 4 phút
Odakyu Odawara Line Noborito 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 1994 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 49,000 yen (6,500 yen) - / - / - / - 1K / 18.09㎡ -

Thông tin

chung cư エスペランサ 206号室

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Mukogaoka Yuen 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2003 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 67,000 yen (9,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1R / 22.51㎡ -

Thông tin

chung cư エスペランサ 107号室

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Mukogaoka Yuen 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2003 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 63,000 yen (9,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1R / 22.51㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Mukogaoka Yuen 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2004 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 66,000 yen (8,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 24.90㎡ -

Thông tin

chung cư ピアチェーレ向ヶ丘遊園 105号室

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Mukogaoka Yuen 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2000 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 67,000 yen (9,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 25.65㎡ -

Thông tin

chung cư ヴェルデ向ヶ丘 111号室

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Mukogaoka Yuen 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2004 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 64,000 yen (8,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 24.90㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Mukogaoka Yuen 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2004 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 64,000 yen (8,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 24.90㎡ -

Thông tin

chung cư ピアチェーレ向ヶ丘遊園 303号室

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Mukogaoka Yuen 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2000 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 71,000 yen (9,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 25.65㎡ -

Thông tin

chung cư ジェイステージ生田 205

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Ikuta 徒歩 15 phút
Odakyu Odawara Line Mukogaoka Yuen Bus 5 phút 徒歩 1 phút
Nambu Line Noborito 徒歩 29 phút
Năm xây dựng 1990 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 42,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1R / 21.67㎡ -

Thông tin

chung cư ジェイステージ生田 201

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Ikuta 徒歩 15 phút
Odakyu Odawara Line Mukogaoka Yuen Bus 5 phút 徒歩 1 phút
Nambu Line Noborito 徒歩 29 phút
Năm xây dựng 1990 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 47,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1R / 28.62㎡ -

Thông tin

chung cư 読売ランドシティハウス

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Yomiuri Land Mae 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 1981 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 109,000 yen (6,000 yen) 109,000 yen / - / - / - 3LDK / 77.59㎡ -

Thông tin

chung cư 中野島第2住宅

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Noborito 徒歩 16 phút
Nambu Line Nakanoshima 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1982 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 108,000 yen (7,000 yen) 108,000 yen / 108,000 yen / - / - 3LDK / 75.83㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Kawasakishi Tama-ku

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống