Kawasakishi Tama-ku・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 59
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể グレース稲田堤 201

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Keio Sagamihara Line Keio Inadazutsumi đi bộ 5 phút
Nambu Line Inadazutsumi đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 1990 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 39,000 yen (1,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 17.01㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ヒルズアゼリアイースト 105

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Yomiuri Land Mae đi bộ 7 phút
Odakyu Odawara Line Ikuta đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1991 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 33,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.06㎡ -

Thông tin

chung cư サンシティ中野島第二 303

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Nambu Line Nakanoshima đi bộ 10 phút
Nambu Line Inadazutsumi đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1988 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 39,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 15.12㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư サンシティ中野島第二 302

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Nambu Line Nakanoshima đi bộ 10 phút
Nambu Line Inadazutsumi đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1988 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 38,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 15.33㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư サンシティ中野島第二 203

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Nambu Line Nakanoshima đi bộ 10 phút
Nambu Line Inadazutsumi đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1988 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 41,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 15.12㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サニーハイツ 203

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Nambu Line Nakanoshima đi bộ 10 phút
Nambu Line Inadazutsumi đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 1992 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 40,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 20.46㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể 村上ハイツ 202

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Keio Sagamihara Line Keio Inadazutsumi đi bộ 2 phút
Nambu Line Inadazutsumi đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1986 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 37,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 17.30㎡ -

Thông tin

tập thể ラフィナテッツァ 201

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Yomiuri Land Mae đi bộ 7 phút
Odakyu Odawara Line Yurigaoka đi bộ 20 phút
Năm xây dựng 1982 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 32,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 17.35㎡ -

Thông tin

tập thể セレブリティ生田 202

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Ikuta đi bộ 7 phút
Odakyu Odawara Line Yomiuri Land Mae đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 1986 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 35,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 18.58㎡ -

Thông tin

chung cư 南生田ハイツ 305

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Ikuta đi bộ 10 phút
Odakyu Odawara Line Yomiuri Land Mae đi bộ 25 phút
Năm xây dựng 1989 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 42,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 19.12㎡ -

Thông tin

tập thể ヒルズアゼリアウエストⅢ 201

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Yomiuri Land Mae đi bộ 7 phút
Odakyu Odawara Line Ikuta đi bộ 20 phút
Năm xây dựng 2004 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 41,000 yen (2,500 yen) - / - / - / - 1K / 18.22㎡ -

Thông tin

tập thể ヒルズアゼリアウエストⅢ 202

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Yomiuri Land Mae đi bộ 7 phút
Odakyu Odawara Line Ikuta đi bộ 20 phút
Năm xây dựng 2004 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 40,000 yen (2,500 yen) - / - / - / - 1K / 18.22㎡ -

Thông tin

tập thể メゾンド西生田 105

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Yomiuri Land Mae đi bộ 8 phút
Odakyu Odawara Line Ikuta đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 1989 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 30,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 16.53㎡ -

Thông tin

tập thể メゾンド西生田 106

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Yomiuri Land Mae đi bộ 8 phút
Odakyu Odawara Line Ikuta đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 1989 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 29,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 16.53㎡ -

Thông tin

tập thể グリーンヴィレッジ 204

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Ikuta đi bộ 9 phút
Odakyu Odawara Line Yomiuri Land Mae đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1991 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 31,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 16.69㎡ -

Thông tin

chung cư バーチェ 404

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Yomiuri Land Mae đi bộ 2 phút
Odakyu Odawara Line Ikuta đi bộ 22 phút
Năm xây dựng 1995 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 67,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1DK / 31.40㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ラフォーレハイツ 203

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Ikuta đi bộ 14 phút
Odakyu Odawara Line Yomiuri Land Mae đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 1987 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 29,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 16.14㎡ -

Thông tin

tập thể ラフォーレハイツ 103

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Ikuta đi bộ 14 phút
Odakyu Odawara Line Yomiuri Land Mae đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 1987 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 26,000 yen (2,000 yen) 30,000 yen / - / - / - 1R / 16.14㎡ -

Thông tin

tập thể ラフォーレハイツ 105

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Ikuta đi bộ 14 phút
Odakyu Odawara Line Yomiuri Land Mae đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 1987 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 28,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 16.14㎡ -

Thông tin

tập thể ラフォーレハイツ 101

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Ikuta đi bộ 14 phút
Odakyu Odawara Line Yomiuri Land Mae đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 1987 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 28,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 16.14㎡ -

Thông tin

tập thể クオーレ 201

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Nambu Line Inadazutsumi đi bộ 6 phút
Keio Sagamihara Line Keio Inadazutsumi đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1986 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 35,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1R / 14.87㎡ -

Thông tin

chung cư ステラガーデン 501

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Nambu Line Nakanoshima đi bộ 1 phút
Nambu Line Inadazutsumi đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 2003 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 80,000 yen (6,000 yen) 80,000 yen / 80,000 yen / - / - 1K / 35.72㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ルネスガーデン 308

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Nambu Line Nakanoshima đi bộ 1 phút
Nambu Line Inadazutsumi đi bộ 22 phút
Năm xây dựng 2002 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 64,000 yen (6,000 yen) 64,000 yen / - / - / - 1K / 25.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ハーミットクラブハウス宿河原 103

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Nambu Line Shukugawara đi bộ 7 phút
Nambu Line Noborito đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 2014 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 61,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 18.86㎡ -

Thông tin

chung cư エスペランサ

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Mukogaoka Yuen đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 2003 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 60,000 yen (9,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1R / 22.51㎡ -

Thông tin

chung cư ヴェルデ向ヶ丘

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Mukogaoka Yuen đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2004 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 59,000 yen (8,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 24.90㎡ -

Thông tin

chung cư ピアチェーレ向ヶ丘遊園

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông
Năm xây dựng 2000 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 65,000 yen (9,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 25.65㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション宿河原第2

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Nambu Line Noborito đi bộ 9 phút
Nambu Line Shukugawara đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 1989 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 70,000 yen (0 yen) 70,000 yen / 70,000 yen / - / - 1K / 24.90㎡ -

Thông tin

chung cư リズ生田 702

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Ikuta đi bộ 6 phút
Odakyu Odawara Line Yomiuri Land Mae đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1992 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 49,000 yen (3,000 yen) - / 24,500 yen / - / - 1K / 18.09㎡ -

Thông tin

chung cư スカイアーク生田 502

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Ikuta đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 1989 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 54,000 yen (3,000 yen) - / 27,000 yen / - / - 1K / 16.77㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Kawasakishi Tama-ku

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống