Yamatoshi・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 18
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư ライオンズステージ中央林間

Địa chỉ Kanagawa Yamatoshi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Chuo-Rinkan 徒歩 3 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Chuo-Rinkan 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 1997 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 128,000 yen (12,000 yen) 128,000 yen / 128,000 yen / - / - 3LDK / 66.00㎡ -

Thông tin

chung cư グランディ大和

Địa chỉ Kanagawa Yamatoshi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Tsuruma 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1996 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 98,000 yen (0 yen) 98,000 yen / 98,000 yen / - / - 2SLDK / 62.70㎡ -

Thông tin

chung cư コアクレスト大和東 101

Địa chỉ Kanagawa Yamatoshi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Yamato 徒歩 5 phút
Odakyu Enoshima Line Tsuruma 徒歩 37 phút
Năm xây dựng 1988 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 32,000 yen (2,000 yen) 38,500 yen / - / - / - 1R / 16.00㎡ -

Thông tin

tập thể メゾン・ソレイユ弐番館 202

Địa chỉ Kanagawa Yamatoshi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Chuo-Rinkan 徒歩 4 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Chuo-Rinkan 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2006 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 47,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 18.22㎡ -

Thông tin

chung cư エステートピアLEMON 105

Địa chỉ Kanagawa Yamatoshi
Giao thông Soutetsu Main Line Sagami-Otsuka 徒歩 6 phút
Soutetsu Main Line Sagamino 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 1989 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 58,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 2DK / 45.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ハーミットクラブハウス大和YH 201

Địa chỉ Kanagawa Yamatoshi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Sakuragaoka 徒歩 6 phút
Soutetsu Main Line Yamato 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 2015 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 58,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.56㎡ -

Thông tin

chung cư 日神パレステージ南林間 307

Địa chỉ Kanagawa Yamatoshi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Minami-Rinkan 徒歩 5 phút
Odakyu Enoshima Line Tsuruma 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 1990 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 45,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1DK / 26.10㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート大和 303

Địa chỉ Kanagawa Yamatoshi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Yamato 徒歩 5 phút
Soutetsu Main Line Sagami-Otsuka 徒歩 29 phút
Năm xây dựng 1987 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 31,000 yen (6,000 yen) 40,000 yen / - / - / - 1K / 18.20㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート中央林間 203

Địa chỉ Kanagawa Yamatoshi
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Chuo-Rinkan 徒歩 6 phút
Odakyu Enoshima Line Minami-Rinkan 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 1992 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 32,500 yen (5,000 yen) 40,000 yen / - / - / - 1K / 16.33㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ニューハイツ桜森 205

Địa chỉ Kanagawa Yamatoshi
Giao thông Soutetsu Main Line Sagami-Otsuka 徒歩 1 phút
Soutetsu Main Line Sagamino 徒歩 15 phút
Odakyu Enoshima Line Yamato 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 1988 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 35,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1K / 23.60㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール ブワ OgawaⅡ 101

Địa chỉ Kanagawa Yamatoshi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Koza-Shibuya 徒歩 16 phút
Odakyu Enoshima Line Sakuragaoka 徒歩 21 phút
Odakyu Enoshima Line Chogo 徒歩 39 phút
Năm xây dựng 2005 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 68,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2LDK / 64.61㎡ -

Thông tin

tập thể ラ・ポルト桜ヶ丘 103

Địa chỉ Kanagawa Yamatoshi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Sakuragaoka 徒歩 9 phút
Soutetsu Main Line Yamato 徒歩 36 phút
Odakyu Enoshima Line Koza-Shibuya 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 2016 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 49,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1K / 19.76㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルールフェール小川 103

Địa chỉ Kanagawa Yamatoshi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Koza-Shibuya 徒歩 17 phút
Odakyu Enoshima Line Sakuragaoka 徒歩 21 phút
Soutetsu Izumino Line Izumino 徒歩 41 phút
Năm xây dựng 2001 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 59,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 2DK / 50.92㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 日神パレス鶴間 103

Địa chỉ Kanagawa Yamatoshi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Tsuruma 徒歩 5 phút
Odakyu Enoshima Line Minami-Rinkan 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 1988 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 29,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 16.74㎡ -

Thông tin

chung cư 日神パレス鶴間 111

Địa chỉ Kanagawa Yamatoshi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Tsuruma 徒歩 5 phút
Odakyu Enoshima Line Minami-Rinkan 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 1988 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 26,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 16.20㎡ -

Thông tin

chung cư 日神パレス鶴間 501

Địa chỉ Kanagawa Yamatoshi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Tsuruma 徒歩 5 phút
Odakyu Enoshima Line Minami-Rinkan 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 1988 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 35,000 yen (4,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 16.74㎡ -

Thông tin

chung cư 日神パレステージ南林間第2 207

Địa chỉ Kanagawa Yamatoshi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Minami-Rinkan 徒歩 11 phút
Odakyu Enoshima Line Tsuruma 徒歩 21 phút
Năm xây dựng 1990 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 29,000 yen (6,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 20.79㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート相模大塚303

Địa chỉ Kanagawa Yamatoshi Sakuramori
Giao thông Soutetsu Main Line Sagami-Otsuka 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 29,500 yen (5,500 yen) - / 1 tháng / - / - 1R / 19.84㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Yamatoshi

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống