Yokohamashi Hodogaya-ku・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 8
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

nhà chung dãy カーサS五番館 106

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Hodogaya-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Nishiya 徒歩 19 phút
Soutetsu Main Line Kami-Hoshikawa 徒歩 34 phút
Năm xây dựng 1994 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 78,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 3DK / 59.49㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

nhà chung dãy カーサS五番館 101

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Hodogaya-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Nishiya 徒歩 19 phút
Soutetsu Main Line Kami-Hoshikawa 徒歩 34 phút
Năm xây dựng 1994 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 78,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 3DK / 59.49㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

nhà chung dãy 和田町テラスハウス 0001

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Hodogaya-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Kami-Hoshikawa 徒歩 8 phút
Soutetsu Main Line Wadamachi 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1961 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 96,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2LDK / 52.27㎡ -

Thông tin

nhà chung dãy カーサS弐番館 105

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Hodogaya-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Nishiya 徒歩 19 phút
Soutetsu Main Line Kami-Hoshikawa 徒歩 33 phút
Năm xây dựng 1992 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 78,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 3DK / 59.49㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

nhà chung dãy カーサS弐番館 103

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Hodogaya-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Nishiya 徒歩 19 phút
Soutetsu Main Line Kami-Hoshikawa 徒歩 33 phút
Năm xây dựng 1992 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 78,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 3DK / 59.49㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

nhà chung dãy カーサS壱番館 2

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Hodogaya-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Nishiya 徒歩 19 phút
Soutetsu Main Line Kami-Hoshikawa 徒歩 34 phút
Năm xây dựng 1990 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 68,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 3DK / 54.80㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

nhà chung dãy カーサS壱番館 6

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Hodogaya-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Nishiya 徒歩 19 phút
Soutetsu Main Line Kami-Hoshikawa 徒歩 34 phút
Năm xây dựng 1990 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 68,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 3DK / 54.80㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

nhà chung dãy G5 Hills 0002

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Hodogaya-ku
Giao thông Yokosuka Line Hodogaya Bus 14 phút 徒歩 3 phút
Yokosuka Line Higashi-Totsuka Bus 15 phút 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2012 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 99,000 yen (6,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2LDK / 53.96㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Yokohamashi Hodogaya-ku

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống