Yokohamashi Kanagawa-ku・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 143
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể クレア新子安 102

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kanagawa-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Shin-Koyasu 徒歩 7 phút
Yokohama Line Oguchi 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2013 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 55,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 15.01㎡ -

Thông tin

tập thể ヴィシェフラット 102

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kanagawa-ku
Giao thông Keikyu Line Koyasu 徒歩 7 phút
Yokohama Line Oguchi 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2010 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 49,000 yen (3,500 yen) - / - / - / - 1R / 14.76㎡ -

Thông tin

tập thể ZAIZENハイツ 102

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kanagawa-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Higashi-Hakuraku 徒歩 7 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Higashi-Kanagawa 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 2006 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 48,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 15.80㎡ -

Thông tin

tập thể ユナイト反町セザンヌ 201

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kanagawa-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Tammachi 徒歩 12 phút
Yokohama Blue Line Mitsuzawa-Shimocho 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2011 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 57,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 13.39㎡ -

Thông tin

chung cư 池田ビル 204

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kanagawa-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Hakuraku 徒歩 7 phút
Yokohama Blue Line Kishinekoen 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 1990 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 49,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 20.75㎡ -

Thông tin

tập thể サンハイム 101

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kanagawa-ku
Giao thông Yokohama Blue Line Katakuracho 徒歩 8 phút
Yokohama Blue Line Mitsuzawa-Shimocho 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 1987 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 33,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 17.52㎡ -

Thông tin

tập thể ユナイト上星川ボードレールの杜 205

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kanagawa-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Kami-Hoshikawa 徒歩 12 phút
Soutetsu Main Line Wadamachi 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 2014 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 51,500 yen (3,500 yen) - / - / - / - 1R / 12.49㎡ -

Thông tin

tập thể G・Aヒルズ大口 101

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kanagawa-ku
Giao thông Yokohama Line Oguchi 徒歩 10 phút
Tokyu Toyoko Line Myorenji 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 2009 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 46,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 14.07㎡ -

Thông tin

tập thể デ・ソレイユB棟 103

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kanagawa-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Higashi-Hakuraku 徒歩 8 phút
Tokyu Toyoko Line Hakuraku 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1990 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 35,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 12.40㎡ -

Thông tin

chung cư コーポシャルムB 103

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kanagawa-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Kami-Hoshikawa 徒歩 15 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Yokohama Bus 16 phút 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 1990 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 44,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 19.44㎡ -

Thông tin

chung cư アップルハウス白楽 201

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kanagawa-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Hakuraku 徒歩 9 phút
Tokyu Toyoko Line Higashi-Hakuraku 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 1986 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 35,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 13.27㎡ -

Thông tin

tập thể 森下アパート 201

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kanagawa-ku
Giao thông Yokohama Blue Line Mitsuzawa-Shimocho 徒歩 3 phút
Yokohama Blue Line Mitsuzawa-Kamicho 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1972 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 26,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 17.16㎡ -

Thông tin

chung cư 岸根パークマンション 301

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kanagawa-ku
Giao thông Yokohama Blue Line Kishinekoen 徒歩 6 phút
Tokyu Toyoko Line Hakuraku 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1988 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 45,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1R / 18.23㎡ -

Thông tin

chung cư ホーユウパレス反町 505

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kanagawa-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Tammachi 徒歩 10 phút
Yokohama Blue Line Mitsuzawa-Shimocho 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1987 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 65,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2K / 21.70㎡ -

Thông tin

tập thể ヴィラ第2白楽 206

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kanagawa-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Hakuraku 徒歩 9 phút
Yokohama Blue Line Kishinekoen 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 1987 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 40,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 13.00㎡ -

Thông tin

tập thể ヴィラ第2白楽 102

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kanagawa-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Hakuraku 徒歩 9 phút
Yokohama Blue Line Kishinekoen 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 1987 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 36,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 13.00㎡ -

Thông tin

tập thể ヴィラ第2白楽 103

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kanagawa-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Hakuraku 徒歩 9 phút
Yokohama Blue Line Kishinekoen 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 1987 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 36,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 13.00㎡ -

Thông tin

tập thể ヒルズ妙蓮寺Ⅱ 102

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kanagawa-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Myorenji 徒歩 11 phút
Tokyu Toyoko Line Kikuna 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 2017 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 54,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 14.34㎡ -

Thông tin

tập thể カトル・セゾン横浜 205

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kanagawa-ku
Giao thông Yokohama Blue Line Mitsuzawa-Shimocho 徒歩 10 phút
Tokyu Toyoko Line Tammachi 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 1986 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 35,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 13.90㎡ -

Thông tin

tập thể サクラオカ・アサー 202

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kanagawa-ku
Giao thông Yokohama Blue Line Mitsuzawa-Shimocho 徒歩 10 phút
Yokohama Blue Line Mitsuzawa-Kamicho 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 1993 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 39,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 14.85㎡ -

Thông tin

tập thể ハーミットクラブハウス栗田谷 202

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kanagawa-ku
Giao thông Yokohama Blue Line Mitsuzawa-Shimocho 徒歩 9 phút
Tokyu Toyoko Line Tammachi 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1999 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 52,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 14.49㎡ -

Thông tin

tập thể ハーミットクラブハウス神大寺 101

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kanagawa-ku
Giao thông Yokohama Blue Line Katakuracho 徒歩 10 phút
Tokyu Toyoko Line Hakuraku 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 2007 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 59,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.78㎡ -

Thông tin

tập thể ハーミットクラブハウス神大寺 201

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kanagawa-ku
Giao thông Yokohama Blue Line Katakuracho 徒歩 10 phút
Tokyu Toyoko Line Hakuraku 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 2007 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 58,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.78㎡ -

Thông tin

tập thể ハーミットクラブハウス神大寺 202

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kanagawa-ku
Giao thông Yokohama Blue Line Katakuracho 徒歩 10 phút
Tokyu Toyoko Line Hakuraku 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 2007 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 60,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.56㎡ -

Thông tin

tập thể ハーミットクラブハウスマットーネII 201

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kanagawa-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Hakuraku 徒歩 8 phút
Tokyu Toyoko Line Higashi-Hakuraku 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2017 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 68,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.56㎡ -

Thông tin

tập thể ハーミットクラブハウスマローネA棟 203

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kanagawa-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Tammachi 徒歩 4 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Higashi-Kanagawa 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2016 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 69,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.56㎡ -

Thông tin

tập thể ハーミットクラブハウス三ッ沢南町II 104

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kanagawa-ku
Giao thông Yokohama Blue Line Mitsuzawa-Kamicho 徒歩 5 phút
Yokohama Blue Line Mitsuzawa-Shimocho 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2018 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 63,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.37㎡ -

Thông tin

tập thể 第一ハイツ吉川 202

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kanagawa-ku
Giao thông Yokohama Blue Line Mitsuzawa-Kamicho 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 1991 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 70,000 yen (0 yen) - / - / - / - 2K / 40.00㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション新横浜B館

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kanagawa-ku
Giao thông Yokohama Blue Line Katakuracho 徒歩 11 phút
Yokohama Blue Line Kishinekoen 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 1992 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 50,000 yen (0 yen) 50,000 yen / 50,000 yen / - / - 1R / 17.82㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション横浜反町

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kanagawa-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Tammachi 徒歩 3 phút
Keikyu Line Kanagawa 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 1992 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 60,000 yen (0 yen) 60,000 yen / 60,000 yen / - / - 1R / 19.14㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Yokohamashi Kanagawa-ku

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống