Yokohamashi Kohoku-ku・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 93
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể グランヴェール妙蓮寺B棟 102

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Myorenji đi bộ 6 phút
Yokohama Line Oguchi đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 2004 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 55,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 16.56㎡ -

Thông tin

tập thể グランヴェール妙蓮寺A棟 102

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Myorenji đi bộ 6 phút
Yokohama Line Oguchi đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 2004 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 53,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 16.56㎡ -

Thông tin

tập thể サンポピーズ 101

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Kikuna đi bộ 5 phút
Tokyu Toyoko Line Okurayama đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1987 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 45,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.36㎡ -

Thông tin

tập thể フローラルコーポⅡ 201

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Tsunashima đi bộ 9 phút
Yokohama Green Line Hiyoshi-Honcho đi bộ 22 phút
Năm xây dựng 1995 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 46,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.10㎡ -

Thông tin

tập thể メゾンドヒル 203

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Kikuna đi bộ 5 phút
Tokyu Toyoko Line Myorenji đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1990 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 38,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 9.13㎡ -

Thông tin

tập thể ラ・ポール綱島B棟 202

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Tsunashima đi bộ 8 phút
Tokyu Toyoko Line Hiyoshi đi bộ 21 phút
Năm xây dựng 1995 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 59,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.46㎡ -

Thông tin

chung cư メゾンド・リベール 304

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Tsunashima đi bộ 18 phút
Tokyu Toyoko Line Hiyoshi đi bộ 22 phút
Năm xây dựng 1994 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 60,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1R / 22.12㎡ -

Thông tin

tập thể アップルハウス日吉B 101

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Hiyoshi đi bộ 15 phút
Yokosuka Line Shin-Kawasaki đi bộ 20 phút
Năm xây dựng 1986 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 39,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 15.80㎡ -

Thông tin

chung cư エクセルマンション楡 202

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Yokohama Line Kozukue đi bộ 10 phút
Yokohama Line Kamoi đi bộ 33 phút
Năm xây dựng 1988 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 85,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 3DK / 47.82㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư イマージュ日吉 202

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Hiyoshi đi bộ 15 phút
Yokosuka Line Shin-Kawasaki đi bộ 20 phút
Năm xây dựng 1991 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 63,000 yen (4,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 23.80㎡ -

Thông tin

chung cư セザール第三綱島 208

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Tsunashima đi bộ 13 phút
Tokyu Toyoko Line Hiyoshi đi bộ 25 phút
Năm xây dựng 1987 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 39,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.22㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ザ・レジデンス・オブ・トーキョーTY16 701

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Kikuna đi bộ 10 phút
Tokyu Toyoko Line Okurayama đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2016 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 84,000 yen (6,000 yen) - / - / - / - 1K / 23.36㎡ -

Thông tin

tập thể ヒルスミキ妙蓮寺 101

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Myorenji đi bộ 12 phút
Yokohama Blue Line Kishinekoen đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 2010 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 58,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.03㎡ -

Thông tin

tập thể ハーミットクラブハウス新横浜 202

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Yokohama Line Shin-Yokohama đi bộ 6 phút
Yokohama Blue Line Shin-Yokohama đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 2010 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 62,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.56㎡ -

Thông tin

tập thể ハーミットクラブハウス日吉IV(仮) 306

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Hiyoshi đi bộ 11 phút
Tokyu Meguro Line Hiyoshi đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 2020 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 81,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 23.85㎡ -

Thông tin

chung cư エフパークレジデンス妙蓮寺 0102

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Myorenji đi bộ 6 phút
Tokyu Toyoko Line Hakuraku đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2013 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 65,000 yen (10,000 yen) - / - / 65,000 yen / 65,000 yen 1R / 20.34㎡ -

Thông tin

chung cư エフパークレジデンス妙蓮寺 0102

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Myorenji đi bộ 6 phút
Tokyu Toyoko Line Hakuraku đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2013 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 70,000 yen (10,000 yen) - / - / - / - 1R / 20.34㎡ -

Thông tin

chung cư アップルコート綱島

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Tsunashima đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1988 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 42,500 yen (8,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1R / 14.62㎡ -

Thông tin

chung cư LOC'S HIYOSHI

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông
Năm xây dựng 2019 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 68,000 yen (8,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1R / 19.55㎡ -

Thông tin

chung cư LOC'S HIYOSHI

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông
Năm xây dựng 2019 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 68,000 yen (8,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1R / 19.55㎡ -

Thông tin

chung cư カメリアスチューデントコート

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Tsunashima đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 2007 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 71,000 yen (9,000 yen) - / - / - / - 1K / 23.28㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション綱島南

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Tsunashima đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1991 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 67,000 yen (3,000 yen) 67,000 yen / 67,000 yen / - / - 1DK / 27.40㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ライオンズマンション綱島

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Tsunashima đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1982 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 72,000 yen (0 yen) 72,000 yen / - / - / - 1R / 24.95㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズプラザ新横浜

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Yokohama Line Shin-Yokohama đi bộ 12 phút
Yokohama Blue Line Shin-Yokohama đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1989 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
10 65,000 yen (5,000 yen) - / 65,000 yen / - / - 1R / 30.00㎡ -

Thông tin

chung cư 日吉第3コーポ A棟

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Hiyoshi đi bộ 9 phút
Tokyu Meguro Line Hiyoshi đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 1964 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 60,000 yen (6,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 31.35㎡ -

Thông tin

chung cư メゾン・ド・クラルテ

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Hiyoshi đi bộ 15 phút
Yokohama Green Line Hiyoshi đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 1988 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 49,000 yen (5,000 yen) 49,000 yen / - / - / - 1K / 23.60㎡ -

Thông tin

chung cư キャトルセゾンシライ壱番館 207号室

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Yokohama Green Line Takata đi bộ 7 phút
Tokyu Toyoko Line Tsunashima Bus 10 phút đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 1992 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 58,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 19.44㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư キャトルセゾンシライ弐番館 b101号室

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Yokohama Green Line Takata đi bộ 7 phút
Tokyu Toyoko Line Tsunashima Bus 10 phút đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 1994 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 75,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1LDK / 34.70㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ヴィル・フロレアル

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Hiyoshi đi bộ 4 phút
Yokohama Green Line Hiyoshi đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1988 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 58,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 15.99㎡ -

Thông tin

tập thể レオパレス富士塚第2 102号室

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Kikuna đi bộ 7 phút
Yokohama Line Shin-Yokohama đi bộ 20 phút
Năm xây dựng 1986 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 43,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.00㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Yokohamashi Kohoku-ku

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống