Yokohamashi Kohoku-ku・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 75
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể アヴァンティ日吉 204

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Yokohama Green Line Takata 徒歩 8 phút
Tokyu Toyoko Line Tsunashima 徒歩 21 phút
Năm xây dựng 2015 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 54,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 12.50㎡ -

Thông tin

tập thể アヴァンティ日吉 202

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Yokohama Green Line Takata 徒歩 8 phút
Tokyu Toyoko Line Tsunashima 徒歩 21 phút
Năm xây dựng 2015 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 52,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 12.49㎡ -

Thông tin

tập thể アヴァンティ日吉 103

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Yokohama Green Line Takata 徒歩 8 phút
Tokyu Toyoko Line Tsunashima 徒歩 21 phút
Năm xây dựng 2015 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 50,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 12.49㎡ -

Thông tin

tập thể アヴァンティ日吉 102

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Yokohama Green Line Takata 徒歩 8 phút
Tokyu Toyoko Line Tsunashima 徒歩 21 phút
Năm xây dựng 2015 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 49,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 12.49㎡ -

Thông tin

tập thể メローペ 102

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Kikuna 徒歩 16 phút
Yokohama Line Shin-Yokohama Bus 11 phút 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 2018 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 59,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 18.10㎡ -

Thông tin

tập thể サンテラス白楽 102

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Hakuraku 徒歩 10 phút
Yokohama Blue Line Kishinekoen 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 1988 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 37,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 16.00㎡ -

Thông tin

tập thể サンテラス白楽 202

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Hakuraku 徒歩 10 phút
Yokohama Blue Line Kishinekoen 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 1988 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 40,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 16.00㎡ -

Thông tin

tập thể ユナイト白楽ムーンレイクの杜 102

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Hakuraku 徒歩 7 phút
Tokyu Toyoko Line Myorenji 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2016 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 55,500 yen (3,500 yen) - / - / - / - 1R / 13.43㎡ -

Thông tin

chung cư イマージュ日吉 106

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Hiyoshi 徒歩 15 phút
Yokosuka Line Shin-Kawasaki 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 1991 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 52,000 yen (4,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 18.30㎡ -

Thông tin

chung cư メゾンド・リベール 305

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Tsunashima 徒歩 18 phút
Tokyu Toyoko Line Hiyoshi 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 1994 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 61,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1R / 22.12㎡ -

Thông tin

chung cư メゾンド・リベール 204

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Tsunashima 徒歩 18 phút
Tokyu Toyoko Line Hiyoshi 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 1994 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 60,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1R / 22.12㎡ -

Thông tin

chung cư メゾンド・リベール 301

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Tsunashima 徒歩 18 phút
Tokyu Toyoko Line Hiyoshi 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 1994 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 45,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1R / 18.93㎡ -

Thông tin

chung cư メゾンド・リベール 207

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Tsunashima 徒歩 18 phút
Tokyu Toyoko Line Hiyoshi 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 1994 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 45,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1R / 18.93㎡ -

Thông tin

tập thể アネックス綱島 206

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Tsunashima 徒歩 15 phút
Yokohama Green Line Hiyoshi-Honcho 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1985 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 40,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 17.00㎡ -

Thông tin

chung cư 日東ビル 402

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Kikuna 徒歩 1 phút
Yokohama Line Shin-Yokohama 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 1969 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 69,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1DK / 30.37㎡ -

Thông tin

chung cư KJメゾン岸根公園 110

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Yokohama Blue Line Kishinekoen 徒歩 6 phút
Yokohama Line Shin-Yokohama 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1986 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 46,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 20.40㎡ -

Thông tin

tập thể グランヴェール菊名A棟 102

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Kikuna 徒歩 5 phút
Yokohama Line Shin-Yokohama 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 2003 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 53,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 18.21㎡ -

Thông tin

tập thể Casa nova大倉山 203

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Okurayama 徒歩 6 phút
Tokyu Toyoko Line Kikuna 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2015 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 34,000 yen (20,000 yen) - / - / - / - 1R / 7.00㎡ -

Thông tin

tập thể Casa nova大倉山 103

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Okurayama 徒歩 6 phút
Tokyu Toyoko Line Kikuna 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2015 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 33,000 yen (20,000 yen) - / - / - / - 1R / 7.00㎡ -

Thông tin

chung cư マ・シェリ 1004

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Yokohama Line Shin-Yokohama 徒歩 5 phút
Yokohama Blue Line Shin-Yokohama 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2005 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
10 95,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 32.95㎡ -

Thông tin

chung cư マ・シェリ 803

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Yokohama Line Shin-Yokohama 徒歩 5 phút
Yokohama Blue Line Shin-Yokohama 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2005 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 92,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 31.56㎡ -

Thông tin

chung cư マ・シェリ 603

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Yokohama Line Shin-Yokohama 徒歩 5 phút
Yokohama Blue Line Shin-Yokohama 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2005 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 91,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 31.56㎡ -

Thông tin

chung cư アネックス小嶋 202

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Tsunashima 徒歩 12 phút
Tokyu Toyoko Line Hiyoshi 徒歩 21 phút
Năm xây dựng 1993 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 65,000 yen (4,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1DK / 28.80㎡ -

Thông tin

tập thể グリーンハイツD 203

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Yokohama Green Line Takata 徒歩 8 phút
Tokyu Toyoko Line Tsunashima 徒歩 29 phút
Năm xây dựng 2015 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 92,000 yen (4,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1LDK / 44.24㎡ -

Thông tin

tập thể パルティール 105

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Yokohama Blue Line Nippa 徒歩 18 phút
Tokyu Toyoko Line Tsunashima 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 2011 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 81,000 yen (3,150 yen) - / - / - / - 1LDK / 36.95㎡ -

Thông tin

chung cư ルミエール日吉 302

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Hiyoshi 徒歩 17 phút
Tokyu Toyoko Line Hiyoshi Bus 6 phút 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 1994 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 85,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2DK / 44.52㎡ -

Thông tin

chung cư シャトレー日吉 406

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Hiyoshi 徒歩 17 phút
Tokyu Toyoko Line Hiyoshi Bus 5 phút 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 1987 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 83,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2LDK / 52.45㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート大倉山 304

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Okurayama 徒歩 10 phút
Yokohama Line Kikuna 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1986 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 42,400 yen (5,600 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 17.01㎡ -

Thông tin

chung cư リビオ綱島

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Tsunashima 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 2007 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 98,000 yen (10,000 yen) 98,000 yen / 98,000 yen / - / - 1R / 31.46㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション大倉山

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Okurayama 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1984 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 110,000 yen (0 yen) 110,000 yen / 110,000 yen / - / - 3DK / 50.87㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Yokohamashi Kohoku-ku

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống