Yokohamashi Midori-ku・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 14
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư エバーグリーン長津田 303

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Midori-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Nagatsuta đi bộ 5 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Tsukushino đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 2003 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 68,000 yen (1,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 20.10㎡ -

Thông tin

chung cư シャイニー長津田

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Midori-ku
Giao thông Yokohama Line Nagatsuta đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2006 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 59,000 yen (8,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 24.77㎡ -

Thông tin

tập thể LUCE.M 5号室

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Midori-ku
Giao thông Yokohama Line Kamoi đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 2006 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 85,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1LDK / 49.68㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Midori-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Nagatsuta đi bộ 17 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Tsukushino đi bộ 9 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Suzukakedai đi bộ 19 phút
Năm xây dựng 1966 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 35,000 yen (0 yen) - / - / - / - 2K / 23.90㎡ -

Thông tin

tập thể ハーミットクラブハウス長津田B棟 102

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Midori-ku
Giao thông Yokohama Line Nagatsuta đi bộ 7 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Nagatsuta đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 2012 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 60,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.56㎡ -

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Midori-ku
Giao thông Yokohama Line Kamoi đi bộ 15 phút
Yokohama Line Nakayama Bus 15 phút đi bộ 3 phút
Yokohama Green Line Tsuzukifureainooka Bus 19 phút đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1977 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 60,000 yen (0 yen) 120,000 yen / 60,000 yen / - / - 2K / 34.60㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Midori-ku
Giao thông Yokohama Line Kamoi đi bộ 15 phút
Yokohama Line Nakayama Bus 15 phút đi bộ 3 phút
Yokohama Green Line Tsuzukifureainooka Bus 19 phút đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1977 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 60,000 yen (0 yen) 120,000 yen / 60,000 yen / - / - 2K / 34.60㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Midori-ku
Giao thông Yokohama Line Kamoi đi bộ 15 phút
Yokohama Line Nakayama Bus 15 phút đi bộ 3 phút
Yokohama Green Line Tsuzukifureainooka Bus 19 phút đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1977 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 60,000 yen (0 yen) 120,000 yen / 60,000 yen / - / - 2K / 34.60㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Midori-ku
Giao thông Yokohama Line Kamoi đi bộ 15 phút
Yokohama Line Nakayama Bus 15 phút đi bộ 3 phút
Yokohama Green Line Tsuzukifureainooka Bus 19 phút đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1977 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 60,000 yen (0 yen) 120,000 yen / 60,000 yen / - / - 2K / 34.60㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Midori-ku
Giao thông Yokohama Line Kamoi đi bộ 15 phút
Yokohama Line Nakayama Bus 15 phút đi bộ 3 phút
Yokohama Green Line Tsuzukifureainooka Bus 19 phút đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1977 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 60,000 yen (0 yen) 120,000 yen / 60,000 yen / - / - 2K / 34.60㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Midori-ku
Giao thông Yokohama Line Kamoi đi bộ 15 phút
Yokohama Line Nakayama Bus 15 phút đi bộ 3 phút
Yokohama Green Line Tsuzukifureainooka Bus 19 phút đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1977 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 60,000 yen (0 yen) 120,000 yen / 60,000 yen / - / - 2K / 34.60㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Midori-ku
Giao thông Yokohama Line Kamoi đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 1990 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 46,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 12.15㎡ -

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Midori-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Nagatsuta đi bộ 17 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Tsukushino đi bộ 9 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Suzukakedai đi bộ 19 phút
Năm xây dựng 1966 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 35,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1K / 23.90㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Yokohamashi Midori-ku

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống