Zushishi・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 16
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể ハーミットクラブハウス逗子III(仮) 102

Địa chỉ Kanagawa Zushishi
Giao thông Keikyu Zushi Line Shin-Zushi đi bộ 2 phút
Shonan Shinjuku Line Uzu Zushi đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2020 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 77,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 21.41㎡ -

Thông tin

tập thể ハーミットクラブハウス逗子III(仮) 103

Địa chỉ Kanagawa Zushishi
Giao thông Keikyu Zushi Line Shin-Zushi đi bộ 2 phút
Shonan Shinjuku Line Uzu Zushi đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2020 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 77,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 21.41㎡ -

Thông tin

tập thể ハーミットクラブハウス逗子III(仮) 201

Địa chỉ Kanagawa Zushishi
Giao thông Keikyu Zushi Line Shin-Zushi đi bộ 2 phút
Shonan Shinjuku Line Uzu Zushi đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2020 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 79,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.54㎡ -

Thông tin

tập thể ハーミットクラブハウス逗子III(仮) 202

Địa chỉ Kanagawa Zushishi
Giao thông Keikyu Zushi Line Shin-Zushi đi bộ 2 phút
Shonan Shinjuku Line Uzu Zushi đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2020 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 78,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.54㎡ -

Thông tin

tập thể ハーミットクラブハウス逗子III(仮) 203

Địa chỉ Kanagawa Zushishi
Giao thông Keikyu Zushi Line Shin-Zushi đi bộ 2 phút
Shonan Shinjuku Line Uzu Zushi đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2020 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 78,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 21.41㎡ -

Thông tin

tập thể ハーミットクラブハウス逗子III(仮) 204

Địa chỉ Kanagawa Zushishi
Giao thông Keikyu Zushi Line Shin-Zushi đi bộ 2 phút
Shonan Shinjuku Line Uzu Zushi đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2020 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 79,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 21.41㎡ -

Thông tin

tập thể ハーミットクラブハウス逗子III(仮) 101

Địa chỉ Kanagawa Zushishi
Giao thông Keikyu Zushi Line Shin-Zushi đi bộ 2 phút
Shonan Shinjuku Line Uzu Zushi đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2020 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 100,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1DK / 35.29㎡ -

Thông tin

tập thể ハーミットクラブハウス逗子 102

Địa chỉ Kanagawa Zushishi
Giao thông Keikyu Zushi Line Shin-Zushi đi bộ 5 phút
Yokosuka Line Zushi đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2018 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 75,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 24.70㎡ -

Thông tin

tập thể フォレスト池子

Địa chỉ Kanagawa Zushishi
Giao thông Keikyu Zushi Line Jimmuji đi bộ 6 phút
Yokosuka Line Higashi-Zushi đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1989 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 68,000 yen (0 yen) - / - / - / - 2DK / 40.43㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アムール IHE 202

Địa chỉ Kanagawa Zushishi
Giao thông Yokosuka Line Zushi đi bộ 19 phút
Năm xây dựng 2005 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 45,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 29.81㎡ -

Thông tin

tập thể アムール IHE 203

Địa chỉ Kanagawa Zushishi
Giao thông Yokosuka Line Zushi đi bộ 19 phút
Năm xây dựng 2005 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 47,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 29.81㎡ -

Thông tin

tập thể アムール EM 203

Địa chỉ Kanagawa Zushishi
Giao thông Yokosuka Line Higashi-Zushi đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 2006 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 65,000 yen (3,000 yen) - / 65,000 yen / - / - 1LDK / 44.71㎡ -

Thông tin

tập thể ハーミットクラブハウス桜山B棟 203

Địa chỉ Kanagawa Zushishi
Giao thông Keikyu Zushi Line Shin-Zushi đi bộ 5 phút
Yokosuka Line Zushi đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 2019 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 73,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.00㎡ -

Thông tin

tập thể アムール 寿来 103

Địa chỉ Kanagawa Zushishi
Giao thông Yokosuka Line Higashi-Zushi đi bộ 11 phút
Keikyu Zushi Line Jimmuji đi bộ 13 phút
Keikyu Zushi Line Shin-Zushi đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 2011 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 51,000 yen (2,000 yen) - / 51,000 yen / - / - 1K / 25.04㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール クラージュ 逗子B 103

Địa chỉ Kanagawa Zushishi
Giao thông Yokosuka Line Zushi đi bộ 11 phút
Keikyu Zushi Line Shin-Zushi đi bộ 14 phút
Keikyu Zushi Line Jimmuji đi bộ 31 phút
Năm xây dựng 2007 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 62,000 yen (2,000 yen) - / 62,000 yen / - / - 1K / 26.08㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Zushishi

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống