Enoshima Railway・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 17
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể シティハイム 雪ノ下 102

Địa chỉ Kanagawa Kamakurashi Yukinoshita
Giao thông Yokosuka Line Kamakura 徒歩 20 phút
Enoshima Railway Kamakura 徒歩 20 phút
Shonan Shinjuku Line Uzu Kamakura 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 60,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2DK(+S) / 34.12㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể Villa S.H Ⅱ 202

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi Katase
Giao thông Enoshima Railway Shonan-Kaigan-Koen 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 2013 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 90,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2LDK(+S) / 48.73㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サニーヒル 202

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi Fujigaoka
Giao thông Tokaido Line Fujisawa 徒歩 5 phút
Enoshima Railway Fujisawa 徒歩 5 phút
Odakyu Enoshima Line Fujisawa 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2015 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 71,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / 0.5 tháng / - / - 1DK(+S) / 34.12㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アルエット藤沢 0107

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi Nishitomi
Giao thông Tokaido Line Fujisawa 徒歩 10 phút
Odakyu Enoshima Line Fujisawa-Hommachi 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 2009 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 58,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.87㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể カレンツ湘南 203

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi Kugenumahanazawacho
Giao thông Tokaido Line Fujisawa 徒歩 5 phút
Enoshima Railway Ishigami 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2002 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 66,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.08㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể エクセルコート 0105

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi Kugenumatachibana
Giao thông Tokaido Line Fujisawa 徒歩 6 phút
Enoshima Railway Ishigami 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2003 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 62,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 24.38㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư コーポリヴァー片瀬 402

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi Katasekaigan
Giao thông Odakyu Enoshima Line Katase-Enoshima 徒歩 3 phút
Enoshima Railway Enoshima 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1986 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 69,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 32.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư パレステージ鵠沼 301

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi Kugenumafujigaya
Giao thông Enoshima Railway Yanagikoji 徒歩 4 phút
Tokaido Line Fujisawa 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 2017 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 142,000 yen (6,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 70.10㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ライオンズマンション湘南藤沢第2 0204

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi Fujisawa
Giao thông Tokaido Line Fujisawa 徒歩 7 phút
Odakyu Enoshima Line Fujisawa 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 47,000 yen (0 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 20.02㎡ -

Thông tin

tập thể アムール雫 202

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi Kugenumafujigaya
Giao thông Tokaido Line Fujisawa 徒歩 14 phút
Enoshima Railway Fujisawa 徒歩 14 phút
Odakyu Enoshima Line Fujisawa 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 2016 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 77,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1LDK(+S) / 37.04㎡ -

Thông tin

tập thể プレジールHOLA 102

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi Mirokuji
Giao thông Tokaido Line Fujisawa 徒歩 15 phút
Enoshima Railway Fujisawa 徒歩 15 phút
Odakyu Enoshima Line Fujisawa 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 2003 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 47,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 23.18㎡ -

Thông tin

chung cư グランツ・シュロス205

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi Kugenumakaigan
Giao thông Odakyu Enoshima Line Kugenuma-Kaigan 徒歩 10 phút
Odakyu Enoshima Line Hon-Kugenuma 徒歩 11 phút
Enoshima Railway Yanagikoji 徒歩 23 phút
Năm xây dựng 2003 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 62,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 27.00㎡ -

Thông tin

chung cư グランツ・シュロス304

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi Kugenumakaigan
Giao thông Odakyu Enoshima Line Kugenuma-Kaigan 徒歩 10 phút
Odakyu Enoshima Line Hon-Kugenuma 徒歩 11 phút
Enoshima Railway Yanagikoji 徒歩 23 phút
Năm xây dựng 2003 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 62,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 27.00㎡ -

Thông tin

chung cư グランツ・シュロス303

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi Kugenumakaigan
Giao thông Odakyu Enoshima Line Kugenuma-Kaigan 徒歩 10 phút
Odakyu Enoshima Line Hon-Kugenuma 徒歩 11 phút
Enoshima Railway Yanagikoji 徒歩 23 phút
Năm xây dựng 2003 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 62,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 27.00㎡ -

Thông tin

tập thể エコルヒルズ善行 201号室

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Zengyo 徒歩 9 phút
Tokaido Line Fujisawa Bus 10 phút 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1979 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 50,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2DK / 42.78㎡ -

Thông tin

tập thể エコルヒルズ善行 102号室

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Zengyo 徒歩 9 phút
Tokaido Line Fujisawa Bus 10 phút 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1979 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 49,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2DK / 42.78㎡ -

Thông tin

tập thể エコルヒルズ善行 205号室

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Zengyo 徒歩 9 phút
Tokaido Line Fujisawa Bus 10 phút 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1979 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 50,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2DK / 42.78㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống