Enoshima Railway・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 22
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể アムール雫 102

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Tokaido Line Fujisawa đi bộ 14 phút
Enoshima Railway Yanagikoji đi bộ 4 phút
Odakyu Enoshima Line Hon-Kugenuma đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2016 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 76,500 yen (3,000 yen) - / 38,250 yen / - / - 1LDK / 34.42㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズプラザ藤沢

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Tokaido Line Fujisawa đi bộ 7 phút
Odakyu Enoshima Line Fujisawa đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1992 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 59,000 yen (0 yen) 59,000 yen / - / - / - 1K / 25.20㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ライオンズプラザ湘南藤沢

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Tokaido Line Fujisawa đi bộ 5 phút
Odakyu Enoshima Line Fujisawa đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 2000 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 130,000 yen (0 yen) 130,000 yen / 130,000 yen / - / - 3LDK / 67.27㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ライオンズマンション湘南藤沢第2

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Tokaido Line Fujisawa đi bộ 7 phút
Odakyu Enoshima Line Fujisawa đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 1989 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 42,000 yen (2,000 yen) 42,000 yen / - / - / - 1R / 19.04㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション藤沢弥勒寺

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Tokaido Line Fujisawa đi bộ 14 phút
Odakyu Enoshima Line Fujisawa đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1993 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 89,000 yen (0 yen) 89,000 yen / 89,000 yen / - / - 2SLDK / 56.20㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ライオンズマンション藤沢鵠沼

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Tokaido Line Fujisawa đi bộ 5 phút
Odakyu Enoshima Line Fujisawa đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1987 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 110,000 yen (2,000 yen) 220,000 yen / 110,000 yen / - / - 2SDK / 53.46㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズプラザ藤沢

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Tokaido Line Fujisawa đi bộ 7 phút
Odakyu Enoshima Line Fujisawa đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1992 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 110,000 yen (0 yen) 110,000 yen / 110,000 yen / - / - 2LDK / 50.54㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

テナント(店舗・事務所) ライオンズマンション片瀬江ノ島

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Katase-Enoshima đi bộ 3 phút
Enoshima Railway Enoshima đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1986 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 418,000 yen (0 yen) 2,280,000 yen / 418,000 yen / - / - - / 186.95㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể グランドハイム丸山 102

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Tokaido Line Fujisawa đi bộ 23 phút
Odakyu Enoshima Line Fujisawa-Hommachi đi bộ 20 phút
Năm xây dựng 1995 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 54,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 2DK / 38.50㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 14-BLOCKS 401

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Fujisawa-Hommachi đi bộ 5 phút
Tokaido Line Fujisawa đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 1988 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 42,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.55㎡ -

Thông tin

chung cư 14-BLOCKS 303

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Fujisawa-Hommachi đi bộ 5 phút
Tokaido Line Fujisawa đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 1988 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 43,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.55㎡ -

Thông tin

chung cư 14-BLOCKS 203

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Fujisawa-Hommachi đi bộ 5 phút
Tokaido Line Fujisawa đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 1988 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 42,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.55㎡ -

Thông tin

chung cư 14-BLOCKS 301

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Fujisawa-Hommachi đi bộ 5 phút
Tokaido Line Fujisawa đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 1988 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 40,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.55㎡ -

Thông tin

chung cư 14-BLOCKS 202

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Fujisawa-Hommachi đi bộ 5 phút
Tokaido Line Fujisawa đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 1988 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 42,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.55㎡ -

Thông tin

chung cư シティコート藤沢C棟 102

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Tokaido Line Fujisawa đi bộ 7 phút
Odakyu Enoshima Line Fujisawa-Hommachi đi bộ 22 phút
Năm xây dựng 1997 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 140,000 yen (10,000 yen) 1 tháng / - / - / - 3LDK / 63.84㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 日神パレステージ藤沢 207

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Tokaido Line Fujisawa đi bộ 4 phút
Enoshima Railway Ishigami đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1993 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 38,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 16.74㎡ -

Thông tin

tập thể プレジールHOLA 101

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Tokaido Line Fujisawa đi bộ 15 phút
Enoshima Railway Ishigami đi bộ 22 phút
Enoshima Railway Yanagikoji đi bộ 26 phút
Năm xây dựng 2003 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 53,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 23.18㎡ -

Thông tin

nhà chung dãy -

Địa chỉ Kanagawa Kamakurashi
Giao thông Enoshima Railway Shichirigahama đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1999 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 165,000 yen (0 yen) 165,000 yen / 165,000 yen / - / - 3LDK / 88.66㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống