Gotenba Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 11
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể シティハイム ラ・メール 202

Địa chỉ Kanagawa Odawarashi Tajima
Giao thông Tokaido Line Kozu 徒歩 6 phút
Gotenba Line Kozu 徒歩 6 phút
Shonan Shinjuku Line Takami Kozu 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 1995 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 50,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 41.71㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể シティハイム 木ノ元B 102

Địa chỉ Kanagawa Odawarashi Koyawata
Giao thông Tokaido Line Kozu 徒歩 4 phút
Gotenba Line Kozu 徒歩 4 phút
Shonan Shinjuku Line Takami Kozu 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 29,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 17.52㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể 杉﨑 102

Địa chỉ Kanagawa Ashigarakamigun Oimachi Kaneko
Giao thông Gotenba Line Sagami-Kaneko 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 33,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2DK(+S) / 40.90㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể シティハイム サンウェスト 102

Địa chỉ Kanagawa Odawarashi Sogakomi
Giao thông Gotenba Line Shimosoga 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 43,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2DK(+S) / 40.50㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể 杉﨑 201

Địa chỉ Kanagawa Ashigarakamigun Oimachi Kaneko
Giao thông Gotenba Line Sagami-Kaneko 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 35,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2DK(+S) / 40.90㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể シティハイム サンウェスト 202

Địa chỉ Kanagawa Odawarashi Sogakomi
Giao thông Gotenba Line Shimosoga 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 45,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2DK(+S) / 41.31㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể シティハイム シルクテラスB 102

Địa chỉ Kanagawa Odawarashi Sogakomi
Giao thông Gotenba Line Shimosoga 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 50,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 3DK(+S) / 48.05㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể シティハイム グリーンフラット 201

Địa chỉ Kanagawa Odawarashi Chiyo
Giao thông Gotenba Line Shimosoga 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 46,000 yen (2,500 yen) 1 tháng / - / - / - 3DK(+S) / 48.05㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể シティハイム シルクテラスB 201

Địa chỉ Kanagawa Odawarashi Sogakomi
Giao thông Gotenba Line Shimosoga 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 51,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 3DK(+S) / 48.05㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư サーパス鴨宮 0206

Địa chỉ Kanagawa Odawarashi Kozu
Giao thông Tokaido Line Kozu 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 2007 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 118,000 yen (0 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 75.09㎡ -

Thông tin

tập thể 陽光ハイツ 203号室

Địa chỉ Kanagawa Ashigarakamigun Matsudamachi
Giao thông Odakyu Odawara Line Shin-Matsuda 徒歩 9 phút
Gotenba Line Matsuda 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1999 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 29,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1K / 25.20㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống