Kanazawa Seaside Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 19
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư ライオンズマンション金沢八景第8

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kanazawa-ku
Giao thông Keikyu Line Kanazawa-Hakkei đi bộ 8 phút
Keikyu Zushi Line Kanazawa-Hakkei đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 1989 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 45,000 yen (0 yen) 45,000 yen / - / - / - 1K / 19.50㎡ -

Thông tin

chung cư 日神パレステージ光陽台

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Isogo-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Shin-Sugita đi bộ 8 phút
Keikyu Line Sugita đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 1998 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 128,000 yen (10,000 yen) 256,000 yen / 128,000 yen / - / - 3LDK / 73.47㎡ -

Thông tin

chung cư ユーコート金沢八景(旧ラフォーレ君枝) 203

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kanazawa-ku
Giao thông Keikyu Line Kanazawa-Hakkei đi bộ 9 phút
Kanazawa Seaside Line Kanazawa-Hakkei đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1992 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 50,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 18.66㎡ -

Thông tin

tập thể ハーミットクラブハウス杉田ヒルズ 103

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Isogo-ku
Giao thông Keikyu Line Sugita đi bộ 10 phút
Negishi Line Shin-Sugita đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 2017 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 55,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.56㎡ -

Thông tin

tập thể レスピーロ能見台 B棟 202

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kanazawa-ku
Giao thông Keikyu Line Nokendai đi bộ 4 phút
Keikyu Line Keikyu Tomioka đi bộ 6 phút
Kanazawa Seaside Line Namikikita đi bộ 23 phút
Năm xây dựng 2017 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 52,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 17.83㎡ -

Thông tin

chung cư アーバン杉田 112

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Isogo-ku
Giao thông Keikyu Line Sugita đi bộ 5 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Shin-Sugita đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1989 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 87,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2LDK / 50.64㎡ -

Thông tin

chung cư アーバン杉田 202

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Isogo-ku
Giao thông Keikyu Line Sugita đi bộ 5 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Shin-Sugita đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1989 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 86,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 3K / 51.60㎡ -

Thông tin

tập thể ハーミットクラブハウス新杉田B棟 101

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kanazawa-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Shin-Sugita đi bộ 11 phút
Kanazawa Seaside Line Shin-Sugita đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 2019 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 58,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.56㎡ -

Thông tin

tập thể FBハウス杉田 101

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Isogo-ku
Giao thông Keikyu Line Sugita đi bộ 9 phút
Negishi Line Shin-Sugita đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 2016 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 51,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 19.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kanazawa-ku
Giao thông Kanazawa Seaside Line Uminokoen-Shibaguchi đi bộ 12 phút
Kanazawa Seaside Line Yakkeijima đi bộ 14 phút
Keikyu Line Kanazawa-Bunko đi bộ 31 phút
Năm xây dựng 1993 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 52,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2DK / 33.00㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート金沢文庫 206

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kanazawa-ku
Giao thông Keikyu Line Kanazawa-Bunko đi bộ 11 phút
Kanazawa Seaside Line Kanazawa-Hakkei đi bộ 26 phút
Năm xây dựng 1990 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 33,000 yen (6,000 yen) 40,000 yen / - / - / - 1R / 16.05㎡ -

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kanazawa-ku
Giao thông Keikyu Line Kanazawa-Bunko đi bộ 8 phút
Keikyu Line Kanazawa-Hakkei đi bộ 19 phút
Kanazawa Seaside Line Uminokoen-Minamiguchi đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 1989 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 41,000 yen (1,000 yen) 41,000 yen / - / - / - 1K / 17.06㎡ -

Thông tin

chung cư 日神パレス磯子 429

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Isogo-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Shin-Sugita đi bộ 7 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Isogo đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1989 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 38,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 16.50㎡ -

Thông tin

tập thể -

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kanazawa-ku
Giao thông Keikyu Line Kanazawa-Bunko đi bộ 11 phút
Kanazawa Seaside Line Uminokoen-Shibaguchi đi bộ 11 phút
Kanazawa Seaside Line Uminokoen-Minamiguchi đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1968 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 25,000 yen (0 yen) 25,000 yen / - / - / - 1K / 18.00㎡ -

Thông tin

chung cư 日神パレス磯子 617

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Isogo-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Shin-Sugita đi bộ 7 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Isogo đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1989 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 38,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 16.50㎡ -

Thông tin

chung cư 日神パレス磯子 412

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Isogo-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Shin-Sugita đi bộ 7 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Isogo đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1989 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 38,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 16.50㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート金沢文庫 405

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kanazawa-ku
Giao thông Keikyu Line Kanazawa-Bunko đi bộ 11 phút
Kanazawa Seaside Line Kanazawa-Hakkei đi bộ 26 phút
Năm xây dựng 1990 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 39,000 yen (6,000 yen) 40,000 yen / - / - / - 1R / 16.05㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống