Keikyu Zushi Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 17
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể Girasol M 103

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kanazawa-ku Mutsura
Giao thông Keikyu Zushi Line Mutsuura 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2017 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 56,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1K / 17.99㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション逗子披露山公園

Địa chỉ Kanagawa Zushishi
Giao thông Yokosuka Line Zushi 徒歩 18 phút
Keikyu Zushi Line Shin-Zushi 徒歩 21 phút
Năm xây dựng 1999 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 130,000 yen (0 yen) 130,000 yen / 130,000 yen / - / - 3LDK / 71.26㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズリゾートマンション芦名B棟

Địa chỉ Kanagawa Yokosukashi
Giao thông Yokosuka Line Zushi Bus 23 phút 徒歩 10 phút
Keikyu Zushi Line Shin-Zushi Bus 23 phút 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1973 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 58,000 yen (0 yen) 58,000 yen / - / - / - 1R / 29.28㎡ -

Thông tin

chung cư サフィール六浦 401

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kanazawa-ku
Giao thông Keikyu Zushi Line Mutsuura 徒歩 1 phút
Keikyu Line Kanazawa-Hakkei 徒歩 21 phút
Năm xây dựng 1994 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 49,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1DK / 31.90㎡ -

Thông tin

tập thể レジデンス金沢八景 202

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kanazawa-ku
Giao thông Keikyu Line Kanazawa-Hakkei 徒歩 14 phút
Keikyu Zushi Line Mutsuura 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2003 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 49,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 21.12㎡ -

Thông tin

tập thể 八景ハイム 203号室

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kanazawa-ku
Giao thông Keikyu Zushi Line Mutsuura 徒歩 21 phút
Keikyu Line Kanazawa-Hakkei 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 1993 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 29,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.00㎡ -

Thông tin

chung cư TREPONTI金沢八景 202

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kanazawa-ku
Giao thông Keikyu Zushi Line Mutsuura 徒歩 6 phút
Keikyu Line Kanazawa-Hakkei 徒歩 29 phút
Năm xây dựng 1973 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 70,000 yen (6,000 yen) - / - / - / - 1LDK / 40.49㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ハーミットクラブハウス桜山A棟(仮称) 102

Địa chỉ Kanagawa Zushishi
Giao thông Keikyu Zushi Line Shin-Zushi 徒歩 7 phút
Yokosuka Line Zushi 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 2019 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 70,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.94㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート金沢文庫 405

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kanazawa-ku
Giao thông Keikyu Line Kanazawa-Bunko 徒歩 11 phút
Kanazawa Seaside Line Kanazawa-Hakkei 徒歩 26 phút
Năm xây dựng 1990 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 39,000 yen (6,000 yen) 40,000 yen / - / - / - 1R / 16.05㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート金沢文庫 302

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kanazawa-ku
Giao thông Keikyu Line Kanazawa-Bunko 徒歩 11 phút
Kanazawa Seaside Line Kanazawa-Hakkei 徒歩 26 phút
Năm xây dựng 1990 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 34,000 yen (6,000 yen) 40,000 yen / - / - / - 1R / 16.06㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション逗子披露山公園 0510

Địa chỉ Kanagawa Zushishi Shinjuku
Giao thông Yokosuka Line Zushi 徒歩 18 phút
Keikyu Zushi Line Shin-Zushi 徒歩 21 phút
Năm xây dựng 1999 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 130,000 yen (0 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 3LDK / 71.26㎡ -

Thông tin

tập thể レジデンス金沢八景 202

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kanazawa-ku Mutsura
Giao thông Keikyu Line Kanazawa-Hakkei 徒歩 14 phút
Keikyu Zushi Line Mutsuura 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2003 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 49,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 21.12㎡ -

Thông tin

tập thể レジデンス金沢八景 103

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kanazawa-ku Mutsura
Giao thông Keikyu Line Kanazawa-Hakkei 徒歩 14 phút
Keikyu Zushi Line Mutsuura 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2003 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 46,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 21.12㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート金沢文庫 302

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kanazawa-ku Kamariyahigashi
Giao thông Keikyu Line Kanazawa-Bunko 徒歩 11 phút
Kanazawa Seaside Line Kanazawa-Hakkei 徒歩 26 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 34,000 yen (6,000 yen) 1.17 tháng / - / - / - 1R / 16.06㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート金沢文庫 405

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kanazawa-ku Kamariyahigashi
Giao thông Keikyu Line Kanazawa-Bunko 徒歩 11 phút
Kanazawa Seaside Line Kanazawa-Hakkei 徒歩 26 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 39,000 yen (6,000 yen) 1.02 tháng / - / - / - 1R / 16.05㎡ -

Thông tin

tập thể ヒルフロント鷹取 302

Địa chỉ Kanagawa Yokosukashi Takatori
Giao thông Keikyu Line Oppama 徒歩 7 phút
Keikyu Zushi Line Mutsuura 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 2018 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 54,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1K / 19.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư TREPONTI金沢八景 202

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kanazawa-ku Mutsuraminami
Giao thông Keikyu Zushi Line Mutsuura 徒歩 6 phút
Keikyu Line Kanazawa-Hakkei 徒歩 29 phút
Năm xây dựng 1973 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 70,000 yen (6,000 yen) - / - / - / - 1LDK / 40.49㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống