Keio Sagamihara Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 23
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể アースヒルズマサⅡ 201

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku Suge
Giao thông Keio Sagamihara Line Keio Inadazutsumi 徒歩 5 phút
Nambu Line Inadazutsumi 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 39,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 17.10㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể 村上ハイツ 202

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku Suge
Giao thông Keio Sagamihara Line Keio Inadazutsumi 徒歩 2 phút
Nambu Line Inadazutsumi 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1986 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 32,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 17.30㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ベルボワール多摩 202

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku Sugesengoku
Giao thông Keio Sagamihara Line Keio Inadazutsumi 徒歩 11 phút
Nambu Line Inadazutsumi 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1986 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 68,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 3DK(+S) / 45.10㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư スカイコート橋本2 102

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Midori-ku Aihara
Giao thông Keio Sagamihara Line Hashimoto 徒歩 20 phút
Yokohama Line Aihara 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 19,500 yen (6,000 yen) 2.05 tháng / - / - / - 1R / 16.14㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート多摩川第2 306

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku Suge
Giao thông Nambu Line Yanokuchi 徒歩 5 phút
Keio Sagamihara Line Keio Inadazutsumi 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 35,000 yen (5,500 yen) - / - / - / - 1K / 16.16㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコートよみうりランド第2 305

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku Sugeshiroshita
Giao thông Keio Sagamihara Line Keio Yomiuri Land 徒歩 10 phút
Keio Sagamihara Line Keio Inadazutsumi 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 42,000 yen (7,000 yen) - / - / - / - 1K / 17.55㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコートよみうりランド 202

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku Sugeshiroshita
Giao thông Keio Sagamihara Line Keio Yomiuri Land 徒歩 10 phút
Keio Sagamihara Line Keio Inadazutsumi 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 32,700 yen (7,300 yen) - / - / - / - 1R / 16.25㎡ -

Thông tin

chung cư SUN 201

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku Haruhino
Giao thông Odakyu Tama Line Haruhino 徒歩 5 phút
Keio Sagamihara Line Wakabadai 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2016 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 67,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 27.77㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể メゾンドセヴィエ 201

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Midori-ku Higashihashimoto
Giao thông Yokohama Line Hashimoto 徒歩 15 phút
Keio Sagamihara Line Tamasakai 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1997 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 36,000 yen (2,500 yen) - / - / - / - 1K / 17.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ソフィア 102

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Chuo-ku Miyashimohoncho
Giao thông Keio Sagamihara Line Tamasakai 徒歩 5 phút
Yokohama Line Hashimoto 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 27,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 17.41㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ハイツ宮下 201

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Chuo-ku Miyashimohoncho
Giao thông Keio Sagamihara Line Tamasakai 徒歩 5 phút
Yokohama Line Hashimoto 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 1985 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 27,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 17.39㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ヴィラージュ 101

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Chuo-ku Miyashimohoncho
Giao thông Keio Sagamihara Line Tamasakai 徒歩 5 phút
Yokohama Line Hashimoto 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 2006 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 73,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1LDK(+S) / 41.60㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 日神パレステージ橋本 209

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Midori-ku Hashimoto
Giao thông Keio Sagamihara Line Hashimoto 徒歩 8 phút
Yokohama Line Hashimoto 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 42,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 19.53㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 日神パレステージ橋本 301

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Midori-ku Hashimoto
Giao thông Keio Sagamihara Line Hashimoto 徒歩 8 phút
Yokohama Line Hashimoto 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 38,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 16.92㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 日神パレステージ橋本 310

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Midori-ku Hashimoto
Giao thông Keio Sagamihara Line Hashimoto 徒歩 8 phút
Yokohama Line Hashimoto 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 37,000 yen (4,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 17.80㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 日神パレステージ橋本 505

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Midori-ku Hashimoto
Giao thông Keio Sagamihara Line Hashimoto 徒歩 8 phút
Yokohama Line Hashimoto 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 37,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 16.45㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 橋本レジデンス 1314

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Midori-ku Hashimoto
Giao thông Yokohama Line Hashimoto 徒歩 5 phút
Keio Sagamihara Line Hashimoto 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2010 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
13 160,000 yen (10,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 73.30㎡ -

Thông tin

chung cư LE VENT(ル・ヴォン) 304

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku Kurokawa
Giao thông Keio Sagamihara Line Wakabadai 徒歩 1 phút
Odakyu Tama Line Kurokawa 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2002 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 125,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 2LDK(+S) / 82.63㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư LE VENT(ル・ヴォン) 502

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku Kurokawa
Giao thông Keio Sagamihara Line Wakabadai 徒歩 1 phút
Odakyu Tama Line Kurokawa 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2002 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 129,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 2LDK(+S) / 82.63㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư スカイコートよみうりランド 0402

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku Sugeshiroshita
Giao thông Keio Sagamihara Line Keio Inadazutsumi 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 34,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.25㎡ -

Thông tin

tập thể プレジールエイト・ガロン 203

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Midori-ku Nihonmatsu
Giao thông
Năm xây dựng 2003 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 36,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.08㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール フェール ベル 201

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Midori-ku Mukaihara
Giao thông
Năm xây dựng 2005 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 45,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1DK(+S) / 33.53㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール フェール ベル 105

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Midori-ku Mukaihara
Giao thông
Năm xây dựng 2005 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 42,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1DK(+S) / 33.53㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống