Minato Mirai Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 67
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư アーバンハイツ横浜西 401

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Nishi-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Nishi-Yokohama đi bộ 9 phút
Tokaido Line Yokohama đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 1988 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 108,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 2SLDK / 77.16㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンビレッジ D

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Nishi-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Yokohama đi bộ 21 phút
Yokohama Blue Line Mitsuzawa-Kamicho đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1989 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 63,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 26.20㎡ -

Thông tin

tập thể エステートピアパークサイド 305

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Nishi-ku
Giao thông Tokaido Line Yokohama đi bộ 12 phút
Soutetsu Main Line Hiranumabashi đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1990 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 60,000 yen (2,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1R / 19.00㎡ -

Thông tin

chung cư 広洋フォルム横浜 506

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kanagawa-ku
Giao thông Keikyu Line Kanagawa đi bộ 4 phút
Tokaido Line Yokohama đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1989 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 67,000 yen (11,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1R / 30.16㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Naka-ku
Giao thông Minato Mirai Line Bashiyamichi đi bộ 3 phút
Minato Mirai Line Nihonoodori đi bộ 7 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Kannai đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 2005 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 138,000 yen (5,000 yen) 138,000 yen / 138,000 yen / - / - 1DK / 40.90㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Naka-ku
Giao thông Minato Mirai Line Bashiyamichi đi bộ 3 phút
Minato Mirai Line Nihonoodori đi bộ 7 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Kannai đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 2005 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 138,000 yen (5,000 yen) 138,000 yen / 138,000 yen / - / - 1DK / 40.90㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Naka-ku
Giao thông Minato Mirai Line Bashiyamichi đi bộ 3 phút
Minato Mirai Line Nihonoodori đi bộ 7 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Kannai đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 2005 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 138,000 yen (5,000 yen) 138,000 yen / 138,000 yen / - / - 1DK / 40.90㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Naka-ku
Giao thông Minato Mirai Line Bashiyamichi đi bộ 3 phút
Minato Mirai Line Nihonoodori đi bộ 7 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Kannai đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 2005 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 138,000 yen (5,000 yen) 138,000 yen / 138,000 yen / - / - 1DK / 40.90㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Nishi-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Yokohama đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1995 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 105,000 yen (6,000 yen) 105,000 yen / 105,000 yen / - / - 3DK / 48.00㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Nishi-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Yokohama đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1995 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 109,000 yen (6,000 yen) 109,000 yen / 109,000 yen / - / - 3DK / 48.00㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Nishi-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Yokohama đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1995 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 98,000 yen (6,000 yen) 98,000 yen / 98,000 yen / - / - 3DK / 48.00㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Nishi-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Yokohama đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1995 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 113,000 yen (6,000 yen) 113,000 yen / 113,000 yen / - / - 3DK / 50.80㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズ横浜ポートサイド

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kanagawa-ku
Giao thông Tokaido Line Yokohama đi bộ 13 phút
Keikyu Line Kanagawa đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 2009 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 165,000 yen (0 yen) 165,000 yen / 165,000 yen / - / - 2LDK / 54.21㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション横濱元町キャナリシア

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Naka-ku
Giao thông Minato Mirai Line Motomachi-Chukagai đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 2005 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 178,000 yen (2,000 yen) 356,000 yen / 178,000 yen / - / - 2LDK / 60.34㎡ -

Thông tin

chung cư GSハイム山手

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Naka-ku
Giao thông Minato Mirai Line Motomachi-Chukagai đi bộ 17 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Sakuragicho Bus 15 phút đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 1978 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 135,000 yen (15,000 yen) 135,000 yen / 135,000 yen / - / - 3LDK / 79.20㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ライオンズマンション平沼橋

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Nishi-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Hiranumabashi đi bộ 3 phút
Tokaido Line Yokohama đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 1983 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 48,000 yen (5,000 yen) 48,000 yen / - / - / - 1R / 24.34㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション三ツ沢公園

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Nishi-ku
Giao thông Tokaido Line Yokohama đi bộ 19 phút
Yokohama Blue Line Mitsuzawa-Kamicho đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 1985 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 98,000 yen (10,000 yen) 98,000 yen / - / - / - 1LDK / 58.30㎡ -

Thông tin

chung cư BELISTA横浜

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Nishi-ku
Giao thông Keikyu Line Tobe đi bộ 3 phút
Tokaido Line Yokohama đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 2010 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 165,000 yen (0 yen) 165,000 yen / 165,000 yen / - / - 2LDK / 54.92㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ライオンズマンション横浜第3

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Nishi-ku
Giao thông Tokaido Line Yokohama đi bộ 9 phút
Soutetsu Main Line Hiranumabashi đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1991 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 50,000 yen (5,000 yen) 50,000 yen / - / - / - 1R / 18.91㎡ -

Thông tin

chung cư ピュアシティ横浜3

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Nishi-ku
Giao thông Tokaido Line Yokohama đi bộ 12 phút
Soutetsu Main Line Hiranumabashi đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1991 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 79,000 yen (6,000 yen) 79,000 yen / 79,000 yen / - / - 1R / 23.08㎡ -

Thông tin

chung cư ミオカステーロ横濱アルティスタ

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Nishi-ku
Giao thông Tokaido Line Yokohama đi bộ 10 phút
Keikyu Line Tobe đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 2003 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 135,000 yen (5,000 yen) 135,000 yen / - / - / - 1SLDK / 53.79㎡ -

Thông tin

chung cư ハイムアルカディア 303

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Hodogaya-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Tennocho đi bộ 5 phút
Soutetsu Main Line Yokohama Bus 10 phút đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 60,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.00㎡ -

Thông tin

chung cư ハイムアルカディア 306

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Hodogaya-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Tennocho đi bộ 5 phút
Soutetsu Main Line Yokohama Bus 10 phút đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 60,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.00㎡ -

Thông tin

chung cư GRACIA YOKOHAMA 302

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Hodogaya-ku
Giao thông Yokosuka Line Hodogaya đi bộ 5 phút
Tokaido Line Yokohama Bus 15 phút đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2013 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 98,000 yen (6,000 yen) 98,000 yen / - / - / - 1LDK / 34.36㎡ -

Thông tin

chung cư ハイムアルカディア 302

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Hodogaya-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Tennocho đi bộ 5 phút
Soutetsu Main Line Yokohama Bus 10 phút đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 64,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.60㎡ -

Thông tin

tập thể エクシード浅間台 102

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Nishi-ku
Giao thông Tokaido Line Yokohama đi bộ 20 phút
Keikyu Line Tobe đi bộ 25 phút
Năm xây dựng 2002 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 51,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.00㎡ -

Thông tin

chung cư Marine Hills Yokohama 107

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Nishi-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Yokohama đi bộ 19 phút
Soutetsu Main Line Hiranumabashi đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 1990 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 53,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.00㎡ -

Thông tin

tập thể ブルーム 0007

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Hodogaya-ku
Giao thông Tokaido Line Yokohama đi bộ 20 phút
Yokohama Blue Line Mitsuzawa-Kamicho đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 2001 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 47,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.98㎡ -

Thông tin

tập thể アザーレ星川 105

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Hodogaya-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Hoshikawa đi bộ 10 phút
Tokaido Line Yokohama Bus 20 phút đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 2016 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 42,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 15.01㎡ -

Thông tin

tập thể アザーレ星川 204

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Hodogaya-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Hoshikawa đi bộ 10 phút
Tokaido Line Yokohama Bus 20 phút đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 2016 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 49,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 15.01㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống