Nambu Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 158
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể ユナイト小田セントピーターバーグ 101

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Kawasaki-ku Oda
Giao thông Nambu Line Odasakae 徒歩 5 phút
Keikyu Line Hacchonawate 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 2012 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 45,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 13.82㎡ -

Thông tin

tập thể ユナイト矢口渡ガルシアの杜 108

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Saiwai-ku Higashifuruichiba
Giao thông Nambu Line Kashimada 徒歩 20 phút
Yokosuka Line Shin-Kawasaki 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 2009 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 54,000 yen (3,500 yen) - / - / - / - 1R / 13.00㎡ -

Thông tin

tập thể ユナイト小田セントピーターバーグ 203

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Kawasaki-ku Oda
Giao thông Nambu Line Odasakae 徒歩 5 phút
Keikyu Line Hacchonawate 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 2012 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 45,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 13.82㎡ -

Thông tin

tập thể ユナイト小田セントピーターバーグ 207

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Kawasaki-ku Oda
Giao thông Nambu Line Odasakae 徒歩 5 phút
Keikyu Line Hacchonawate 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 2012 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 54,000 yen (3,500 yen) - / - / - / - 1R / 15.12㎡ -

Thông tin

tập thể ユナイト小田セントピーターバーグ 201

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Kawasaki-ku Oda
Giao thông Nambu Line Odasakae 徒歩 5 phút
Keikyu Line Hacchonawate 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 2012 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 46,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 13.82㎡ -

Thông tin

tập thể ユナイト小田セントピーターバーグ 105

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Kawasaki-ku Oda
Giao thông Nambu Line Odasakae 徒歩 5 phút
Keikyu Line Hacchonawate 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 2012 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 46,500 yen (3,500 yen) - / - / - / - 1R / 13.82㎡ -

Thông tin

tập thể ユナイト矢口渡ガルシアの杜 109

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Saiwai-ku Higashifuruichiba
Giao thông Nambu Line Kashimada 徒歩 20 phút
Yokosuka Line Shin-Kawasaki 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 2009 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 56,000 yen (3,500 yen) - / - / - / - 1R / 13.00㎡ -

Thông tin

tập thể ユナイトステージ小向ノースウイング 101

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Saiwai-ku Komukaicho
Giao thông Nambu Line Yako 徒歩 27 phút
Năm xây dựng 2007 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 52,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 14.28㎡ -

Thông tin

tập thể メゾン・コート川崎小田 102

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Kawasaki-ku Oda
Giao thông Nambu Line Odasakae 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2015 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 50,000 yen (6,000 yen) - / - / - / - 1R / 11.75㎡ -

Thông tin

chung cư ディジィ川崎 0907

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Kawasaki-ku shinkawadOri
Giao thông Tokaido Line Kawasaki 徒歩 12 phút
Keikyu Line Keikyu Kawasaki 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 57,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 18.87㎡ -

Thông tin

chung cư アトラスアリーナ武蔵新城ホーフハウス 535

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Nakahara-ku Kamikodanaka
Giao thông Nambu Line Musashi-Shinjo 徒歩 9 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Takatsu 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 2006 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 130,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 2LDK(+S) / 60.58㎡ -

Thông tin

tập thể アースヒルズマサⅡ 201

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku Suge
Giao thông Keio Sagamihara Line Keio Inadazutsumi 徒歩 5 phút
Nambu Line Inadazutsumi 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 39,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 17.10㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể 村上ハイツ 202

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku Suge
Giao thông Keio Sagamihara Line Keio Inadazutsumi 徒歩 2 phút
Nambu Line Inadazutsumi 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1986 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 32,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 17.30㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ベルボワール多摩 202

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku Sugesengoku
Giao thông Keio Sagamihara Line Keio Inadazutsumi 徒歩 11 phút
Nambu Line Inadazutsumi 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1986 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 68,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 3DK(+S) / 45.10㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư フラット向ヶ丘 102

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku Masugata
Giao thông Odakyu Odawara Line Mukogaoka Yuen 徒歩 15 phút
Odakyu Odawara Line Noborito 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 1983 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 51,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2DK(+S) / 39.66㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể エムズ向ヶ丘A棟 203

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku Masugata
Giao thông Odakyu Odawara Line Mukogaoka Yuen 徒歩 13 phút
Odakyu Odawara Line Noborito 徒歩 23 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 43,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 13.42㎡ -

Thông tin

tập thể リエス稲田堤 205

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku Ikuta
Giao thông Nambu Line Nakanoshima 徒歩 13 phút
Nambu Line Inadazutsumi 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 39,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 16.08㎡ -

Thông tin

tập thể リエス稲田堤 106

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku Ikuta
Giao thông Nambu Line Nakanoshima 徒歩 13 phút
Nambu Line Inadazutsumi 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 35,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 16.08㎡ -

Thông tin

tập thể リエス稲田堤 208

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku Ikuta
Giao thông Nambu Line Nakanoshima 徒歩 13 phút
Nambu Line Inadazutsumi 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 40,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 17.07㎡ -

Thông tin

tập thể リエス稲田堤 113

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku Ikuta
Giao thông Nambu Line Nakanoshima 徒歩 13 phút
Nambu Line Inadazutsumi 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 35,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 17.07㎡ -

Thông tin

chung cư パンテール中野島 302

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku Nakanoshima
Giao thông Nambu Line Nakanoshima 徒歩 7 phút
Odakyu Odawara Line Noborito 徒歩 28 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 39,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 15.81㎡ -

Thông tin

chung cư パンテール中野島 402

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku Nakanoshima
Giao thông Nambu Line Nakanoshima 徒歩 7 phút
Odakyu Odawara Line Noborito 徒歩 28 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 42,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 15.54㎡ -

Thông tin

chung cư アサヒマンシオン 302

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Kuji
Giao thông Nambu Line Kuji 徒歩 12 phút
Nambu Line Tsudayama 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 60,000 yen (0 yen) 1.5 tháng / - / - / 60,000 yen 2K / 25.90㎡ -

Thông tin

tập thể エヌタス川崎紺屋町 201

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Saiwai-ku Konyamachi
Giao thông Nambu Line Yako 徒歩 15 phút
Nambu Line Shitte 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 2014 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 66,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 15.68㎡ -

Thông tin

chung cư 川崎ニイノパレス第2 501

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Kawasaki-ku Kaizuka
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Kawasaki 徒歩 15 phút
Tokaido Line Kawasaki 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 55,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 16.02㎡ -

Thông tin

chung cư 川崎境町ハイツ 501

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Kawasaki-ku Sakaimachi
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Kawasaki 徒歩 15 phút
Keikyu Line Keikyu Kawasaki 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 110,000 yen (5,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK(+S) / 58.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư コーポレート川崎京町 303

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Kawasaki-ku Kyomachi
Giao thông Nambu Line Kawasaki-Shimmachi 徒歩 8 phút
Keikyu Line Tsurumi-Ichiba 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 110,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK(+S) / 70.00㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート川崎西口 805

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Saiwai-ku Minamisaiwaicho
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Kawasaki 徒歩 7 phút
Keikyu Line Keikyu Kawasaki 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2009 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 80,500 yen (6,500 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 20.77㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư スカイコート川崎 504

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Kawasaki-ku Ogawacho
Giao thông Nambu Line Hacchonawate 徒歩 8 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Kawasaki 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 49,000 yen (6,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1R / 16.00㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート川崎6 302

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Kawasaki-ku Higashidacho
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Kawasaki 徒歩 8 phút
Tokaido Line Kawasaki 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 50,000 yen (10,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 19.95㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống