Negishi Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 275
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư ハイムアルカディア 306

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Hodogaya-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Tennocho đi bộ 5 phút
Soutetsu Main Line Yokohama Bus 10 phút đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 60,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.00㎡ -

Thông tin

chung cư GRACIA YOKOHAMA 302

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Hodogaya-ku
Giao thông Yokosuka Line Hodogaya đi bộ 5 phút
Tokaido Line Yokohama Bus 15 phút đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2013 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 98,000 yen (6,000 yen) 98,000 yen / - / - / - 1LDK / 34.36㎡ -

Thông tin

tập thể グラウンドⅣ桜木町 B

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Nishi-ku
Giao thông Keikyu Line Hinodecho đi bộ 12 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Sakuragicho đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 2009 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 122,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1LDK / 40.62㎡ -

Thông tin

chung cư ハイムアルカディア 303

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Hodogaya-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Tennocho đi bộ 5 phút
Soutetsu Main Line Yokohama Bus 10 phút đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 60,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.00㎡ -

Thông tin

chung cư ハイムアルカディア 302

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Hodogaya-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Tennocho đi bộ 5 phút
Soutetsu Main Line Yokohama Bus 10 phút đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 64,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.60㎡ -

Thông tin

tập thể パール屏風ヶ浦B棟 102

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Isogo-ku
Giao thông Keikyu Line Byobugaura đi bộ 5 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Isogo đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1991 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 29,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 15.75㎡ -

Thông tin

tập thể ユナイトステージ屏風浦壱番館 205

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Konan-ku
Giao thông Keikyu Line Byobugaura đi bộ 12 phút
Negishi Line Yokodai đi bộ 25 phút
Năm xây dựng 2008 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 38,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1R / 13.19㎡ -

Thông tin

tập thể ユナイトステージ屏風浦壱番館 102

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Konan-ku
Giao thông Keikyu Line Byobugaura đi bộ 12 phút
Negishi Line Yokodai đi bộ 25 phút
Năm xây dựng 2008 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 40,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 13.19㎡ -

Thông tin

tập thể ユナイトステージ屏風浦壱番館 203

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Konan-ku
Giao thông Keikyu Line Byobugaura đi bộ 12 phút
Negishi Line Yokodai đi bộ 25 phút
Năm xây dựng 2008 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 40,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1R / 13.19㎡ -

Thông tin

tập thể ユナイトステージ屏風浦壱番館 101

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Konan-ku
Giao thông Keikyu Line Byobugaura đi bộ 12 phút
Negishi Line Yokodai đi bộ 25 phút
Năm xây dựng 2008 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 40,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 13.19㎡ -

Thông tin

tập thể パール屏風ヶ浦A棟 104

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Isogo-ku
Giao thông Keikyu Line Byobugaura đi bộ 5 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Isogo đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1991 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 32,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 18.85㎡ -

Thông tin

chung cư SPレジデンス 503

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Nishi-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Sakuragicho đi bộ 9 phút
Keikyu Line Hinodecho đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 1989 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 72,000 yen (7,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1DK / 31.94㎡ -

Thông tin

chung cư SPレジデンス 401

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Nishi-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Sakuragicho đi bộ 9 phút
Keikyu Line Hinodecho đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 1989 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 57,000 yen (7,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 23.34㎡ -

Thông tin

chung cư L-Flat横浜大通り公園 0701

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Minami-ku
Giao thông Yokohama Blue Line Isezakichojamachi đi bộ 4 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Kannai đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2007 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 85,000 yen (10,000 yen) - / - / - / - 1R / 32.12㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể フィリシア石川町弐番館 204

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Naka-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Yamate đi bộ 18 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Ishikawacho Bus 9 phút đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2015 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 59,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.60㎡ -

Thông tin

tập thể アザーレ星川 105

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Hodogaya-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Hoshikawa đi bộ 10 phút
Tokaido Line Yokohama Bus 20 phút đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 2016 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 42,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 15.01㎡ -

Thông tin

tập thể アザーレ星川 204

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Hodogaya-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Hoshikawa đi bộ 10 phút
Tokaido Line Yokohama Bus 20 phút đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 2016 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 49,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 15.01㎡ -

Thông tin

tập thể グランドヒルズ山手A 203

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Naka-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Yamate đi bộ 4 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Ishikawacho đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 2018 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 50,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1R / 14.33㎡ -

Thông tin

tập thể グランドヒルズ山手A 105

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Naka-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Yamate đi bộ 4 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Ishikawacho đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 2018 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 48,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1R / 13.67㎡ -

Thông tin

tập thể エクシード浅間台 102

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Nishi-ku
Giao thông Tokaido Line Yokohama đi bộ 20 phút
Keikyu Line Tobe đi bộ 25 phút
Năm xây dựng 2002 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 51,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.00㎡ -

Thông tin

tập thể ルミエール山手Ⅱ 101

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Naka-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Yamate đi bộ 10 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Negishi đi bộ 19 phút
Năm xây dựng 2003 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 52,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.07㎡ -

Thông tin

tập thể ルミエール山手Ⅱ 201

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Naka-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Yamate đi bộ 10 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Negishi đi bộ 19 phút
Năm xây dựng 2003 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 53,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.70㎡ -

Thông tin

tập thể SURF山手 201

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Naka-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Yamate đi bộ 6 phút
Yokohama Blue Line Isezakichojamachi đi bộ 26 phút
Năm xây dựng 1991 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 45,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 23.18㎡ -

Thông tin

chung cư スクエア長者町 902

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Naka-ku
Giao thông Yokohama Blue Line Isezakichojamachi đi bộ 2 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Kannai đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 1982 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 77,000 yen (5,500 yen) - / - / - / - 1R / 28.59㎡ -

Thông tin

tập thể ブルーム 0007

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Hodogaya-ku
Giao thông Tokaido Line Yokohama đi bộ 20 phút
Yokohama Blue Line Mitsuzawa-Kamicho đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 2001 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 47,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.98㎡ -

Thông tin

tập thể HUMMING磯子 101

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Isogo-ku
Giao thông Negishi Line Isogo đi bộ 12 phút
Keikyu Line Byobugaura đi bộ 22 phút
Năm xây dựng 1990 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 34,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1R / 14.90㎡ -

Thông tin

tập thể フォレスト洋光台 303

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Isogo-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Yokodai đi bộ 13 phút
Keikyu Line Sugita đi bộ 21 phút
Năm xây dựng 1989 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 40,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1DK / 25.05㎡ -

Thông tin

tập thể フォレスト洋光台 201

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Isogo-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Yokodai đi bộ 13 phút
Keikyu Line Sugita đi bộ 21 phút
Năm xây dựng 1989 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 43,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2K / 28.09㎡ -

Thông tin

tập thể TGハウス石川町 201

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Naka-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Ishikawacho đi bộ 11 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Yamate đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 2016 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 58,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.43㎡ -

Thông tin

chung cư デュオK・Y山手 201

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Naka-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Ishikawacho đi bộ 13 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Yamate đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1996 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 80,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 2K / 35.30㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống