Odakyu Enoshima Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 80
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư KICS湘南 208号室

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Chogo 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2002 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 47,000 yen (8,500 yen) 60,000 yen / - / - / - 1R / 19.76㎡ -

Thông tin

chung cư KICS湘南 213号室

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Chogo 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2002 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 51,000 yen (8,500 yen) 60,000 yen / - / - / - 1R / 24.51㎡ -

Thông tin

chung cư KICS湘南 302号室

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Chogo 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2002 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 48,000 yen (8,500 yen) 60,000 yen / - / - / - 1R / 19.76㎡ -

Thông tin

chung cư KICS湘南 217号室

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Chogo 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2002 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 39,000 yen (8,500 yen) 60,000 yen / - / - / - 1R / 20.32㎡ -

Thông tin

chung cư KICS湘南 214号室

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Chogo 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2002 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 51,000 yen (8,500 yen) 60,000 yen / - / - / - 1R / 24.51㎡ -

Thông tin

chung cư KICS湘南 216号室

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Chogo 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2002 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 51,000 yen (8,500 yen) 60,000 yen / - / - / - 1R / 24.51㎡ -

Thông tin

chung cư プライムビレッジ EAST棟 316号室

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Shonandai 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 73,000 yen (8,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 32.58㎡ -

Thông tin

chung cư Nasic相模大野 101号室

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Minami-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Sagami-Ono 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 1989 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 51,000 yen (8,000 yen) 60,000 yen / 1 tháng / - / - 2DK / 36.36㎡ -

Thông tin

tập thể アドシール ベール 201

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Chogo 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2012 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 65,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1LDK / 37.04㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション相模大野第6

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Minami-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Sagami-Ono 徒歩 7 phút
Odakyu Enoshima Line Sagami-Ono 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1990 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 48,000 yen (0 yen) 48,000 yen / - / - / - 1R / 19.80㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション南林間第5

Địa chỉ Kanagawa Zamashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Minami-Rinkan Bus 8 phút 徒歩 4 phút
Odakyu Odawara Line Odakyu Sagamihara Bus 10 phút 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 1990 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 72,000 yen (0 yen) 72,000 yen / 72,000 yen / - / - 3DK / 63.48㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション相模大野第6

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Minami-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Sagami-Ono 徒歩 7 phút
Odakyu Enoshima Line Sagami-Ono 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1990 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 46,000 yen (0 yen) 46,000 yen / - / - / - 1K / 18.15㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズヴィアーレ相模大野

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Minami-ku
Giao thông Odakyu Enoshima Line Higashi-Rinkan 徒歩 15 phút
Odakyu Odawara Line Sagami-Ono 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 1996 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 120,000 yen (5,000 yen) 120,000 yen / - / - / - 3LDK / 77.75㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション相模大野第6

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Minami-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Sagami-Ono 徒歩 7 phút
Odakyu Enoshima Line Sagami-Ono 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1990 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 48,000 yen (2,000 yen) 48,000 yen / - / - / - 1K / 19.80㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション相模大野第6

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Minami-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Sagami-Ono 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1990 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 46,000 yen (0 yen) 46,000 yen / - / - / - 1K / 18.15㎡ -

Thông tin

chung cư グランディ大和

Địa chỉ Kanagawa Yamatoshi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Tsuruma 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1996 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 98,000 yen (0 yen) 98,000 yen / 98,000 yen / - / - 2SLDK / 62.70㎡ -

Thông tin

chung cư サンガーデン 103

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Minami-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Sagami-Ono 徒歩 5 phút
Odakyu Odawara Line Machida 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 1990 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 35,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.00㎡ -

Thông tin

chung cư クレストコート 205

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Minami-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Odakyu Sagamihara 徒歩 2 phút
Odakyu Enoshima Line Higashi-Rinkan 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 1994 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 42,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 19.32㎡ -

Thông tin

chung cư クレストコート 201

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Minami-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Odakyu Sagamihara 徒歩 2 phút
Odakyu Enoshima Line Higashi-Rinkan 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 1994 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 42,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 19.32㎡ -

Thông tin

chung cư ハイツI 0003

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Minami-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Sagami-Ono 徒歩 8 phút
Odakyu Enoshima Line Higashi-Rinkan 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1986 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 35,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 18.90㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư コアクレスト大和東 101

Địa chỉ Kanagawa Yamatoshi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Yamato 徒歩 5 phút
Odakyu Enoshima Line Tsuruma 徒歩 37 phút
Năm xây dựng 1988 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 32,000 yen (2,000 yen) 37,800 yen / - / - / - 1R / 16.00㎡ -

Thông tin

chung cư メゾン聖和 302

Địa chỉ Kanagawa Yamatoshi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Chuo-Rinkan 徒歩 6 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Chuo-Rinkan 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 1988 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 32,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 15.37㎡ -

Thông tin

tập thể メゾンルミエール 202

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Chuo-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Sagami-Ono Bus 26 phút 徒歩 4 phút
Yokohama Line Fuchinobe Bus 12 phút 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 1987 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 40,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 2K / 33.12㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể メゾン・ソレイユ弐番館 202

Địa chỉ Kanagawa Yamatoshi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Chuo-Rinkan 徒歩 4 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Chuo-Rinkan 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2006 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 47,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 18.22㎡ -

Thông tin

tập thể メゾン・ソレイユ壱番館 201

Địa chỉ Kanagawa Yamatoshi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Chuo-Rinkan 徒歩 4 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Chuo-Rinkan 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2006 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 46,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 18.01㎡ -

Thông tin

nhà chung dãy エルヴィータC棟 2

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Minami-ku
Giao thông Odakyu Enoshima Line Higashi-Rinkan 徒歩 4 phút
Odakyu Enoshima Line Chuo-Rinkan 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 2017 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 89,000 yen (6,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK / 49.68㎡ -

Thông tin

nhà chung dãy エルヴィータA棟 1

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Minami-ku
Giao thông Odakyu Enoshima Line Higashi-Rinkan 徒歩 4 phút
Odakyu Enoshima Line Chuo-Rinkan 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 2017 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 89,000 yen (6,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 2LDK / 49.68㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể フィリスタウン 107

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Seya-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Seya 徒歩 15 phút
Soutetsu Main Line Yamato 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 1987 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 30,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.39㎡ -

Thông tin

tập thể フィリスタウン 101

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Seya-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Seya 徒歩 15 phút
Soutetsu Main Line Yamato 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 1987 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 30,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.39㎡ -

Thông tin

tập thể メゾン・ド・藤沢 102

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Tokaido Line Fujisawa 徒歩 19 phút
Enoshima Railway Ishigami 徒歩 28 phút
Năm xây dựng 1987 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 34,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.39㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống