Odakyu Enoshima Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 90
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể メゾン・ソレイユ弐番館 202

Địa chỉ Kanagawa Yamatoshi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Chuo-Rinkan 徒歩 4 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Chuo-Rinkan 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2006 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 47,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 18.22㎡ -

Thông tin

tập thể ウェストウィング 106

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Minami-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Machida 徒歩 15 phút
Odakyu Odawara Line Sagami-Ono 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 2006 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 50,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1R / 20.29㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể メゾンルミエール 202

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Chuo-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Sagami-Ono Bus 26 phút 徒歩 4 phút
Yokohama Line Fuchinobe Bus 12 phút 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 1987 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 40,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 2K / 33.12㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

nhà chung dãy エルヴィータA棟 1

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Minami-ku
Giao thông Odakyu Enoshima Line Higashi-Rinkan 徒歩 4 phút
Odakyu Enoshima Line Chuo-Rinkan 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 2017 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 89,000 yen (6,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK / 49.68㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư クレストコート 205

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Minami-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Odakyu Sagamihara 徒歩 2 phút
Odakyu Enoshima Line Higashi-Rinkan 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 1994 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 42,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 19.32㎡ -

Thông tin

chung cư クレストコート 201

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Minami-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Odakyu Sagamihara 徒歩 2 phút
Odakyu Enoshima Line Higashi-Rinkan 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 1994 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 42,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 19.32㎡ -

Thông tin

chung cư ハイツI 0003

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Minami-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Sagami-Ono 徒歩 8 phút
Odakyu Enoshima Line Higashi-Rinkan 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1986 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 35,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 18.90㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể フィリスタウン 101

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Seya-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Seya 徒歩 15 phút
Soutetsu Main Line Yamato 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 1987 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 30,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.39㎡ -

Thông tin

tập thể フィリスタウン 107

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Seya-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Seya 徒歩 15 phút
Soutetsu Main Line Yamato 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 1987 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 30,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.39㎡ -

Thông tin

tập thể コーポ・ナケイB棟 102

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Seya-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Seya Bus 5 phút 徒歩 5 phút
Odakyu Enoshima Line Yamato Bus 6 phút 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 1987 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 58,000 yen (1,000 yen) - / - / - / - 2DK / 34.78㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư メゾン・ファミール 301

Địa chỉ Kanagawa Ayaseshi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Chogo Bus 6 phút 徒歩 4 phút
Odakyu Enoshima Line Chogo 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 1992 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 65,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2SLDK / 57.10㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ハーミットクラブハウス大和YH 201

Địa chỉ Kanagawa Yamatoshi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Sakuragaoka 徒歩 6 phút
Soutetsu Main Line Yamato 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 2015 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 58,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.56㎡ -

Thông tin

chung cư アクセス善行 105

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Zengyo 徒歩 5 phút
Odakyu Enoshima Line Fujisawa-Hommachi 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 1988 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 41,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 22.04㎡ -

Thông tin

chung cư 日神パレス鶴間 404

Địa chỉ Kanagawa Yamatoshi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Tsuruma 徒歩 5 phút
Odakyu Enoshima Line Minami-Rinkan 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 1988 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 27,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 16.74㎡ -

Thông tin

chung cư 日神パレス鶴間 103

Địa chỉ Kanagawa Yamatoshi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Tsuruma 徒歩 5 phút
Odakyu Enoshima Line Minami-Rinkan 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 1988 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 29,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 16.74㎡ -

Thông tin

chung cư 日神パレス鶴間 111

Địa chỉ Kanagawa Yamatoshi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Tsuruma 徒歩 5 phút
Odakyu Enoshima Line Minami-Rinkan 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 1988 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 26,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 16.20㎡ -

Thông tin

chung cư 日神パレス鶴間 501

Địa chỉ Kanagawa Yamatoshi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Tsuruma 徒歩 5 phút
Odakyu Enoshima Line Minami-Rinkan 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 1988 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 35,000 yen (4,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 16.74㎡ -

Thông tin

chung cư KICS湘南 217号室

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Chogo 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2002 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 39,000 yen (8,500 yen) 60,000 yen / - / - / - 1R / 20.32㎡ -

Thông tin

chung cư KICS湘南 214号室

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Chogo 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2002 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 51,000 yen (8,500 yen) 60,000 yen / - / - / - 1R / 24.51㎡ -

Thông tin

chung cư KICS湘南 216号室

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Chogo 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2002 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 51,000 yen (8,500 yen) 60,000 yen / - / - / - 1R / 24.51㎡ -

Thông tin

chung cư KICS湘南 210号室

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Chogo 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2002 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 47,000 yen (8,500 yen) 60,000 yen / - / - / - 1R / 19.76㎡ -

Thông tin

chung cư KICS湘南 203号室

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Chogo 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2002 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 50,000 yen (8,500 yen) 60,000 yen / - / - / - 1R / 21.99㎡ -

Thông tin

chung cư KICS湘南 201号室

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Chogo 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2002 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 48,000 yen (8,500 yen) 60,000 yen / - / - / - 1R / 20.81㎡ -

Thông tin

chung cư KICS湘南 206号室

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Chogo 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2002 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 47,000 yen (8,500 yen) 60,000 yen / - / - / - 1R / 19.76㎡ -

Thông tin

chung cư KICS湘南 304号室

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Chogo 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2002 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 51,000 yen (8,500 yen) 60,000 yen / - / - / - 1R / 21.99㎡ -

Thông tin

chung cư プライムビレッジ EAST棟 202号室

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Shonandai 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 62,000 yen (8,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 25.95㎡ -

Thông tin

chung cư プライムビレッジ EAST棟 203号室

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Shonandai 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 62,000 yen (8,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 25.95㎡ -

Thông tin

chung cư プライムビレッジ EAST棟 206号室

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Shonandai 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 62,000 yen (8,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 26.16㎡ -

Thông tin

chung cư プライムビレッジ EAST棟 208号室

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Shonandai 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 62,000 yen (8,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 26.16㎡ -

Thông tin

chung cư Nasic相模大野 205号室

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Minami-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Sagami-Ono 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 1989 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 39,000 yen (6,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 18.18㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống