Odakyu Enoshima Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 126
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư KICS湘南 208号室

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Chogo 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2002 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 47,000 yen (8,500 yen) 60,000 yen / - / - / - 1R / 19.76㎡ -

Thông tin

chung cư KICS湘南 213号室

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Chogo 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2002 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 51,000 yen (8,500 yen) 60,000 yen / - / - / - 1R / 24.51㎡ -

Thông tin

tập thể プラージュ鶴間 103

Địa chỉ Kanagawa Yamatoshi Tsuruma
Giao thông Odakyu Enoshima Line Tsuruma 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 2018 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 41,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 15.04㎡ -

Thông tin

tập thể プラージュ鶴間 104

Địa chỉ Kanagawa Yamatoshi Tsuruma
Giao thông Odakyu Enoshima Line Tsuruma 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 2018 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 41,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 15.06㎡ -

Thông tin

tập thể エスパース湘南Ⅰ 102

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi Endo
Giao thông
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 101,500 yen (3,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK / 77.36㎡ -

Thông tin

tập thể エスパース湘南Ⅰ 103

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi Endo
Giao thông
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 101,500 yen (3,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK / 77.36㎡ -

Thông tin

tập thể エスパース湘南Ⅱ 102

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi Endo
Giao thông
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 101,500 yen (3,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK / 78.05㎡ -

Thông tin

tập thể Central Forest 205

Địa chỉ Kanagawa Yamatoshi Chuorinkan
Giao thông Odakyu Enoshima Line Chuo-Rinkan 徒歩 5 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Chuo-Rinkan 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2016 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 61,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1K / 23.60㎡ -

Thông tin

tập thể ベルウッド東林間 101

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Minami-ku Kamitsuruma
Giao thông Odakyu Enoshima Line Higashi-Rinkan 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 25,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 15.50㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール ブワ OgawaⅡ 101

Địa chỉ Kanagawa Yamatoshi Kamiwada
Giao thông Odakyu Enoshima Line Koza-Shibuya 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 2005 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 68,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2LDK / 64.61㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール フェール ブゥルジョン 104

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi Ishikawa
Giao thông
Năm xây dựng 2003 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 51,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.49㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール フェール 長坂 308

Địa chỉ Kanagawa Ayaseshi Ochiaiminami
Giao thông
Năm xây dựng 2002 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 60,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK / 44.71㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルールフェール小川 103

Địa chỉ Kanagawa Yamatoshi Kamiwada
Giao thông Odakyu Enoshima Line Koza-Shibuya 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 2001 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 61,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 2DK / 50.92㎡ -

Thông tin

tập thể アムール メゾン Sato 103

Địa chỉ Kanagawa Yamatoshi Tsuruma
Giao thông Odakyu Enoshima Line Tsuruma 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2007 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 49,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.35㎡ -

Thông tin

tập thể アムール湘南 106

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi Endo
Giao thông
Năm xây dựng 2000 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 40,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.49㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズプラザ藤沢

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Tokaido Line Fujisawa 徒歩 7 phút
Odakyu Enoshima Line Fujisawa 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1992 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 104,000 yen (0 yen) 208,000 yen / 104,000 yen / - / - 1SLDK / 50.54㎡ -

Thông tin

chung cư パークハウス鵠沼海岸

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Kugenuma-Kaigan 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 2004 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 160,000 yen (0 yen) 160,000 yen / 160,000 yen / - / - 2LDK / 66.95㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション相模大野第6

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Minami-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Sagami-Ono 徒歩 7 phút
Odakyu Enoshima Line Sagami-Ono 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1990 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 46,000 yen (0 yen) 46,000 yen / - / - / - 1K / 18.15㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション相模大野第6

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Minami-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Sagami-Ono 徒歩 7 phút
Odakyu Enoshima Line Sagami-Ono 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1990 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 50,000 yen (0 yen) 50,000 yen / - / - / - 1K / 19.80㎡ -

Thông tin

chung cư ファーストクラス相模大野第2

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Minami-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Sagami-Ono 徒歩 5 phút
Odakyu Enoshima Line Sagami-Ono 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1998 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 80,000 yen (0 yen) 80,000 yen / 80,000 yen / - / - 2K / 32.50㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズヴィアーレ相模大野

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Minami-ku
Giao thông Odakyu Enoshima Line Higashi-Rinkan 徒歩 15 phút
Odakyu Odawara Line Sagami-Ono 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 1996 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 120,000 yen (5,000 yen) 120,000 yen / - / - / - 3LDK / 77.75㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション相模大野第6

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Minami-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Sagami-Ono 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1990 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 48,000 yen (0 yen) 48,000 yen / - / - / - 1K / 18.15㎡ -

Thông tin

chung cư グランディ大和

Địa chỉ Kanagawa Yamatoshi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Tsuruma 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1996 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 98,000 yen (0 yen) 98,000 yen / 98,000 yen / - / - 2SLDK / 62.70㎡ -

Thông tin

tập thể グッドウィル・ブラウン 201

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Minami-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Sagami-Ono 徒歩 9 phút
Odakyu Enoshima Line Higashi-Rinkan 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2003 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 36,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 15.42㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể グッドウィル・ブラウン 101

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Minami-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Sagami-Ono 徒歩 9 phút
Odakyu Enoshima Line Higashi-Rinkan 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2003 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 33,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 15.42㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể Apa花の木 103

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Fujisawa-Hommachi 徒歩 9 phút
Odakyu Enoshima Line Zengyo 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 1991 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 29,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 16.19㎡ -

Thông tin

chung cư センチュリープラザ綾瀬 201

Địa chỉ Kanagawa Ayaseshi
Giao thông
Odakyu Enoshima Line Chogo 徒歩 36 phút
Năm xây dựng 1994 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 65,000 yen (2,500 yen) - / - / - / - 3DK / 51.61㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ハイツサンコート 103

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Seya-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Seya 徒歩 13 phút
Odakyu Enoshima Line Yamato 徒歩 31 phút
Năm xây dựng 1987 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 43,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 23.10㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể コーポ・ナケイB棟 102

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Seya-ku
Giao thông
Năm xây dựng 1987 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 58,000 yen (1,000 yen) - / - / - / - 2DK / 34.78㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể リシェス桜ヶ丘 201

Địa chỉ Kanagawa Yamatoshi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Sakuragaoka 徒歩 5 phút
Odakyu Enoshima Line Koza-Shibuya 徒歩 26 phút
Năm xây dựng 1986 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 39,000 yen (8,500 yen) - / - / - / - 2K / 33.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống