Odakyu Enoshima Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 104
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư 片瀬江ノ島 浜やかた 201

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi Katasekaigan
Giao thông Odakyu Enoshima Line Katase-Enoshima 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 1999 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 58,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 27.56㎡ -

Thông tin

tập thể シティハイム エルデ 202

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Minami-ku SagamiOno
Giao thông Odakyu Odawara Line Sagami-Ono 徒歩 10 phút
Odakyu Enoshima Line Sagami-Ono 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 52,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2K / 36.93㎡ -

Thông tin

tập thể イル・ソーレ桜ヶ丘 205号室

Địa chỉ Kanagawa Yamatoshi Yanagibashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Sakuragaoka 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 2017 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 42,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 15.19㎡ -

Thông tin

tập thể グッドウィル・ブラウン 201

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Minami-ku SagamiOno
Giao thông Odakyu Odawara Line Sagami-Ono 徒歩 9 phút
Odakyu Enoshima Line Higashi-Rinkan 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2003 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 40,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 15.42㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể グッドウィル・ブラウン 202

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Minami-ku SagamiOno
Giao thông Odakyu Odawara Line Sagami-Ono 徒歩 9 phút
Odakyu Enoshima Line Higashi-Rinkan 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2003 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 40,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.87㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể グッドウィル・ブラウン 101

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Minami-ku SagamiOno
Giao thông Odakyu Odawara Line Sagami-Ono 徒歩 9 phút
Odakyu Enoshima Line Higashi-Rinkan 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2003 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 38,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 15.42㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể パンシオン町田 201

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Minami-ku Kamitsurumahoncho
Giao thông Odakyu Odawara Line Machida 徒歩 17 phút
Odakyu Odawara Line Sagami-Ono 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 35,000 yen (2,500 yen) - / - / - / - 1K / 13.40㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể パンシオン町田 204

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Minami-ku Kamitsurumahoncho
Giao thông Odakyu Odawara Line Machida 徒歩 17 phút
Odakyu Odawara Line Sagami-Ono 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 35,000 yen (2,500 yen) - / - / - / - 1K / 13.40㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể パンシオン町田 206

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Minami-ku Kamitsurumahoncho
Giao thông Odakyu Odawara Line Machida 徒歩 17 phút
Odakyu Odawara Line Sagami-Ono 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 35,000 yen (2,500 yen) - / - / - / - 1K / 13.40㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể フレグランス町田 202

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Minami-ku Kamitsurumahoncho
Giao thông Odakyu Odawara Line Machida 徒歩 20 phút
Odakyu Odawara Line Sagami-Ono 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 32,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 14.90㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể フレグランス町田 105

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Minami-ku Kamitsurumahoncho
Giao thông Odakyu Odawara Line Machida 徒歩 20 phút
Odakyu Odawara Line Sagami-Ono 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 32,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 14.90㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể フレグランス町田 201

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Minami-ku Kamitsurumahoncho
Giao thông Odakyu Odawara Line Machida 徒歩 20 phút
Odakyu Odawara Line Sagami-Ono 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 32,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 14.90㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể フレグランス町田 103

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Minami-ku Kamitsurumahoncho
Giao thông Odakyu Odawara Line Machida 徒歩 20 phút
Odakyu Odawara Line Sagami-Ono 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 32,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 14.90㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ジュネパレス藤沢第2 201

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi Zengyo
Giao thông Odakyu Enoshima Line Zengyo 徒歩 4 phút
Odakyu Enoshima Line Fujisawa-Hommachi 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 99,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / 99,000 yen 3LDK(+S) / 91.71㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ハイツサンコート 103

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Seya-ku Hongo
Giao thông Soutetsu Main Line Seya 徒歩 13 phút
Odakyu Enoshima Line Yamato 徒歩 31 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 41,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 23.10㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư センチュリープラザ綾瀬 201

Địa chỉ Kanagawa Ayaseshi Ochiaikita
Giao thông Odakyu Enoshima Line Chogo 徒歩 36 phút
Năm xây dựng 1994 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 65,000 yen (2,500 yen) - / - / - / - 3DK(+S) / 51.61㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ハーミットクラブハウス大和YH 103

Địa chỉ Kanagawa Yamatoshi Fukuda
Giao thông Odakyu Enoshima Line Sakuragaoka 徒歩 6 phút
Soutetsu Main Line Yamato 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 2015 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 52,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.56㎡ -

Thông tin

chung cư ホークメゾン瀬谷 504

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Seya-ku Hashido
Giao thông Soutetsu Main Line Seya 徒歩 15 phút
Soutetsu Main Line Yamato 徒歩 34 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 38,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1K / 16.50㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ホークメゾン瀬谷 203

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Seya-ku Hashido
Giao thông Soutetsu Main Line Seya 徒歩 15 phút
Soutetsu Main Line Yamato 徒歩 34 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 31,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1K / 16.50㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể レジデンスSANO 301

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Seya-ku Seya
Giao thông Soutetsu Main Line Seya 徒歩 1 phút
Soutetsu Main Line Yamato 徒歩 26 phút
Năm xây dựng 2004 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 60,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 22.35㎡ -

Thông tin

tập thể Speranza小田急相模原 103

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Minami-ku Sonan
Giao thông Odakyu Odawara Line Odakyu Sagamihara 徒歩 8 phút
Odakyu Enoshima Line Higashi-Rinkan 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 2017 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 57,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 27.08㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ツリートップス 0102

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Minami-ku Higashirinkan
Giao thông Odakyu Odawara Line Odakyu Sagamihara 徒歩 7 phút
Odakyu Odawara Line Sagami-Ono 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 1986 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 22,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 18.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể Savoy B

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi Kugenumakaigan
Giao thông Odakyu Enoshima Line Kugenuma-Kaigan 徒歩 2 phút
Enoshima Railway Kugenuma 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 2012 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 69,000 yen (4,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 24.43㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アルエット藤沢 0102

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi Nishitomi
Giao thông Tokaido Line Fujisawa 徒歩 10 phút
Odakyu Enoshima Line Fujisawa-Hommachi 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 2009 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 56,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.51㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể エクセルコート 0202

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi Kugenumatachibana
Giao thông Tokaido Line Fujisawa 徒歩 6 phút
Enoshima Railway Ishigami 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2003 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 66,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 24.38㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アルエット藤沢 0107

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi Nishitomi
Giao thông Tokaido Line Fujisawa 徒歩 10 phút
Odakyu Enoshima Line Fujisawa-Hommachi 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 2009 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 58,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.87㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ベルグ湘南藤沢 202

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi Daigiri
Giao thông Tokaido Line Fujisawa 徒歩 12 phút
Enoshima Railway Ishigami 徒歩 23 phút
Năm xây dựng 1996 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 65,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1DK(+S) / 45.16㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư シャルム湘南 0301

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi Honkugenuma
Giao thông Odakyu Enoshima Line Hon-Kugenuma 徒歩 5 phút
Enoshima Railway Kugenuma 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 2006 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 82,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1LDK(+S) / 39.10㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư シティコート藤沢C棟 102

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi Asahicho
Giao thông Tokaido Line Fujisawa 徒歩 7 phút
Odakyu Enoshima Line Fujisawa-Hommachi 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 1997 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 140,000 yen (10,000 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 63.80㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể カレンツ湘南 203

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi Kugenumahanazawacho
Giao thông Tokaido Line Fujisawa 徒歩 5 phút
Enoshima Railway Ishigami 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2002 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 66,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.08㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống