Odakyu Enoshima Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 109
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư KICS湘南

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Chogo đi bộ 3 phút
Odakyu Enoshima Line Shonandai đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 2002 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 46,000 yen (9,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1R / 24.51㎡ -

Thông tin

chung cư KICS湘南

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Chogo đi bộ 3 phút
Odakyu Enoshima Line Shonandai đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 2002 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 34,000 yen (9,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1R / 20.32㎡ -

Thông tin

chung cư KICS湘南

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Chogo đi bộ 3 phút
Odakyu Enoshima Line Shonandai đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 2002 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 46,000 yen (9,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1R / 21.99㎡ -

Thông tin

chung cư KICS湘南

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Chogo đi bộ 3 phút
Odakyu Enoshima Line Shonandai đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 2002 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 43,000 yen (9,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1R / 19.76㎡ -

Thông tin

chung cư KICS湘南

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Chogo đi bộ 3 phút
Odakyu Enoshima Line Shonandai đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 2002 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 43,000 yen (9,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1R / 19.76㎡ -

Thông tin

chung cư Nasic相模大野

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Minami-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Sagami-Ono đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 1989 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 53,000 yen (9,000 yen) 60,000 yen / 1 tháng / - / - 2DK / 36.36㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズ相模大野ステーションエアリスタ

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Minami-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Sagami-Ono đi bộ 3 phút
Odakyu Enoshima Line Sagami-Ono đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 2008 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 152,000 yen (10,000 yen) 304,000 yen / 152,000 yen / - / - 2LDK / 57.15㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ライオンズステーションプラザ大和

Địa chỉ Kanagawa Yamatoshi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Yamato đi bộ 4 phút
Soutetsu Main Line Yamato đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 2001 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 120,000 yen (10,000 yen) 120,000 yen / 120,000 yen / - / - 3LDK / 75.99㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ライオンズプラザ藤沢

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Tokaido Line Fujisawa đi bộ 7 phút
Odakyu Enoshima Line Fujisawa đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1992 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
10 60,000 yen (0 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 21.87㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ライオンズマンション大和中央

Địa chỉ Kanagawa Yamatoshi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Yamato đi bộ 9 phút
Soutetsu Main Line Yamato đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1991 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 40,000 yen (3,000 yen) 40,000 yen / - / - / - 1R / 20.44㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション南林間第2

Địa chỉ Kanagawa Zamashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Minami-Rinkan Bus 5 phút đi bộ 6 phút
Soutetsu Main Line Sagamino đi bộ 23 phút
Năm xây dựng 1989 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 60,000 yen (10,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 3DK / 56.75㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション相模大野第6

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Minami-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Sagami-Ono đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1990 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 45,000 yen (4,000 yen) 45,000 yen / 45,000 yen / - / - 1K / 19.80㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ライオンズマンション藤沢弥勒寺

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Tokaido Line Fujisawa đi bộ 14 phút
Odakyu Enoshima Line Fujisawa đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1993 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 89,000 yen (0 yen) 89,000 yen / 89,000 yen / - / - 2SLDK / 56.20㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

テナント(店舗・事務所) ライオンズマンション片瀬江ノ島

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Katase-Enoshima đi bộ 3 phút
Enoshima Railway Enoshima đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1986 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 418,000 yen (0 yen) 2,280,000 yen / 418,000 yen / - / - - / 186.95㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ライオンズステーションプラザ南林間

Địa chỉ Kanagawa Yamatoshi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Minami-Rinkan đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 1992 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 39,000 yen (6,000 yen) - / - / - / - 1R / 19.40㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể グッドウィル・ブラウン 201

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Minami-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Sagami-Ono đi bộ 9 phút
Odakyu Enoshima Line Higashi-Rinkan đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2003 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 36,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 15.42㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể グッドウィル・グリーン 102

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Minami-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Sagami-Ono đi bộ 9 phút
Odakyu Enoshima Line Higashi-Rinkan đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2003 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 40,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 18.80㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư グレース・アイ 103

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Minami-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Sagami-Ono đi bộ 12 phút
Odakyu Enoshima Line Higashi-Rinkan đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 1991 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
- 32,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 18.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư リープハイツ 301

Địa chỉ Kanagawa Zamashi
Giao thông Odakyu Odawara Line Odakyu Sagamihara đi bộ 14 phút
Odakyu Odawara Line Sagami-Ono đi bộ 45 phút
Năm xây dựng 1985 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 21,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 14.40㎡ -

Thông tin

chung cư 悠々スクアール相模大野 0606

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Minami-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Sagami-Ono đi bộ 3 phút
Odakyu Odawara Line Machida đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 2000 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 100,000 yen (6,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 2DK / 39.19㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ハイツI 0003

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Minami-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Sagami-Ono đi bộ 8 phút
Odakyu Enoshima Line Higashi-Rinkan đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1986 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 35,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 18.90㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư コーポ エス・アイ・シーⅠ 301

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Seya-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Seya đi bộ 16 phút
Odakyu Enoshima Line Yamato đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 1991 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 32,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1R / 16.70㎡ -

Thông tin

chung cư 14-BLOCKS 202

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Fujisawa-Hommachi đi bộ 5 phút
Tokaido Line Fujisawa đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 1988 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 42,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.55㎡ -

Thông tin

chung cư 14-BLOCKS 303

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Fujisawa-Hommachi đi bộ 5 phút
Tokaido Line Fujisawa đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 1988 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 43,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.55㎡ -

Thông tin

chung cư 住園深沢 403

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Tokaido Line Tsujido đi bộ 16 phút
Odakyu Enoshima Line Fujisawa-Hommachi đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 1987 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 69,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2DK / 43.68㎡ -

Thông tin

chung cư 住園深沢 303

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Tokaido Line Tsujido đi bộ 16 phút
Odakyu Enoshima Line Fujisawa-Hommachi đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 1987 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 69,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2DK / 43.68㎡ -

Thông tin

chung cư ピエーノ湘南石川 205

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Shonandai Bus 6 phút đi bộ 1 phút
Odakyu Enoshima Line Mutsuai-Nichidaimae đi bộ 25 phút
Năm xây dựng 2005 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 69,000 yen (6,350 yen) 1 tháng / - / - / - 1LDK / 51.47㎡ -

Thông tin

chung cư フレックス湘南石川 306

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Shonandai Bus 6 phút đi bộ 7 phút
Odakyu Enoshima Line Mutsuai-Nichidaimae đi bộ 26 phút
Năm xây dựng 2000 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 89,000 yen (9,000 yen) 1 tháng / - / - / - 3LDK / 65.41㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể フィリスタウン 104

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Seya-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Seya đi bộ 15 phút
Soutetsu Main Line Yamato đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 1987 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 30,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.39㎡ -

Thông tin

tập thể フィリスタウン 103

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Seya-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Seya đi bộ 15 phút
Soutetsu Main Line Yamato đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 1987 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 30,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.39㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống