Odakyu Odawara Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 236
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư カームタウン相模が丘 201

Địa chỉ Kanagawa Zamashi
Giao thông Odakyu Odawara Line Odakyu Sagamihara đi bộ 8 phút
Odakyu Odawara Line Sagami-Ono đi bộ 42 phút
Năm xây dựng 1993 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 81,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 3LDK / 65.27㎡ -

Thông tin

chung cư カームタウン相模が丘 112

Địa chỉ Kanagawa Zamashi
Giao thông Odakyu Odawara Line Odakyu Sagamihara đi bộ 8 phút
Odakyu Odawara Line Sagami-Ono đi bộ 42 phút
Năm xây dựng 1993 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 80,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 3LDK / 65.27㎡ -

Thông tin

chung cư グランヴァン町田 202

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Minami-ku
Giao thông Yokohama Line Machida đi bộ 3 phút
Odakyu Odawara Line Machida đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 1997 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 57,000 yen (6,000 yen) - / - / - / - 1K / 18.46㎡ -

Thông tin

tập thể ストーンアイランド相模大野 0204

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Minami-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Sagami-Ono đi bộ 13 phút
Odakyu Enoshima Line Higashi-Rinkan đi bộ 10 phút
Yokohama Line Machida đi bộ 27 phút
Năm xây dựng 2018 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 57,000 yen (3,000 yen) 57,000 yen / 57,000 yen / - / - 1K / 21.11㎡ -

Thông tin

chung cư レガーロ平塚 0402

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Tokaido Line Hiratsuka đi bộ 9 phút
Tokaido Line Oiso đi bộ 46 phút
Odakyu Odawara Line Hon-Atsugi Bus 43 phút đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2016 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 55,000 yen (8,000 yen) - / - / 55,000 yen / 55,000 yen 1K / 22.51㎡ -

Thông tin

chung cư レガーロ平塚 0402

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Tokaido Line Hiratsuka đi bộ 9 phút
Tokaido Line Oiso đi bộ 46 phút
Odakyu Odawara Line Hon-Atsugi Bus 43 phút đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2016 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 60,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.51㎡ -

Thông tin

chung cư レガーロ平塚 0606

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Tokaido Line Hiratsuka đi bộ 9 phút
Tokaido Line Oiso đi bộ 46 phút
Odakyu Odawara Line Hon-Atsugi Bus 43 phút đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2016 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 53,000 yen (8,000 yen) - / - / 53,000 yen / 53,000 yen 1K / 22.51㎡ -

Thông tin

chung cư レガーロ平塚 0606

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Tokaido Line Hiratsuka đi bộ 9 phút
Tokaido Line Oiso đi bộ 46 phút
Odakyu Odawara Line Hon-Atsugi Bus 43 phút đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2016 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 58,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.51㎡ -

Thông tin

chung cư レガーロ平塚 0505

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Tokaido Line Hiratsuka đi bộ 9 phút
Tokaido Line Oiso đi bộ 46 phút
Odakyu Odawara Line Hon-Atsugi Bus 43 phút đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2016 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 52,000 yen (8,000 yen) - / - / 52,000 yen / 52,000 yen 1K / 22.51㎡ -

Thông tin

chung cư レガーロ平塚 0505

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Tokaido Line Hiratsuka đi bộ 9 phút
Tokaido Line Oiso đi bộ 46 phút
Odakyu Odawara Line Hon-Atsugi Bus 43 phút đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2016 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 57,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.51㎡ -

Thông tin

chung cư レガーロ平塚 0105

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Tokaido Line Hiratsuka đi bộ 9 phút
Tokaido Line Oiso đi bộ 46 phút
Odakyu Odawara Line Hon-Atsugi Bus 43 phút đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2016 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 47,000 yen (8,000 yen) - / - / 47,000 yen / 47,000 yen 1K / 22.51㎡ -

Thông tin

chung cư レガーロ平塚 0105

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Tokaido Line Hiratsuka đi bộ 9 phút
Tokaido Line Oiso đi bộ 46 phút
Odakyu Odawara Line Hon-Atsugi Bus 43 phút đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2016 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 52,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.51㎡ -

Thông tin

chung cư レガーロ平塚 0306

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Tokaido Line Hiratsuka đi bộ 9 phút
Tokaido Line Oiso đi bộ 46 phút
Odakyu Odawara Line Hon-Atsugi Bus 43 phút đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2016 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 49,000 yen (8,000 yen) - / - / 49,000 yen / 49,000 yen 1K / 22.51㎡ -

Thông tin

chung cư レガーロ平塚 0306

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Tokaido Line Hiratsuka đi bộ 9 phút
Tokaido Line Oiso đi bộ 46 phút
Odakyu Odawara Line Hon-Atsugi Bus 43 phút đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2016 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 54,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.51㎡ -

Thông tin

tập thể アムール F・F 103

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Minami-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Sagami-Ono đi bộ 13 phút
Odakyu Enoshima Line Higashi-Rinkan đi bộ 10 phút
Odakyu Odawara Line Machida đi bộ 27 phút
Năm xây dựng 2008 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 51,500 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.08㎡ -

Thông tin

tập thể インカントリー1999

Địa chỉ Kanagawa Hadanoshi
Giao thông Odakyu Odawara Line Tokai-Daigakumae đi bộ 5 phút
Odakyu Odawara Line Tsurumaki-Onsen đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 1997 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 44,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1K / 20.28㎡ -

Thông tin

tập thể インカントリー1999

Địa chỉ Kanagawa Hadanoshi
Giao thông Odakyu Odawara Line Tokai-Daigakumae đi bộ 5 phút
Odakyu Odawara Line Tsurumaki-Onsen đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 1997 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 44,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1K / 20.28㎡ -

Thông tin

chung cư オークレスト相武台

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Minami-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Sobudaimae đi bộ 5 phút
Odakyu Odawara Line Odakyu Sagamihara đi bộ 26 phút
Năm xây dựng 1990 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 63,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 2LDK / 42.12㎡ -

Thông tin

chung cư ヴァントゥール本厚木

Địa chỉ Kanagawa Atsugishi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hon-Atsugi đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2002 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 60,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 24.58㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư AD百合ヶ丘

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Yurigaoka đi bộ 9 phút
Odakyu Odawara Line Yomiuri Land Mae đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1988 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 39,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 22.20㎡ -

Thông tin

chung cư AD百合ヶ丘

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Yurigaoka đi bộ 9 phút
Odakyu Odawara Line Yomiuri Land Mae đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1988 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 39,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 22.20㎡ -

Thông tin

chung cư フェンテ本厚木

Địa chỉ Kanagawa Atsugishi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hon-Atsugi đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 2000 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 53,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1R / 19.44㎡ -

Thông tin

chung cư ファーストウィング

Địa chỉ Kanagawa Hadanoshi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hadano đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 2002 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 58,000 yen (9,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1R / 23.87㎡ -

Thông tin

chung cư エスペランサ

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Mukogaoka Yuen đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 2003 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 60,000 yen (9,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1R / 22.51㎡ -

Thông tin

chung cư ステラホーム

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Yomiuri Land Mae đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1991 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 45,000 yen (9,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1R / 24.27㎡ -

Thông tin

chung cư プルミエール本厚木

Địa chỉ Kanagawa Atsugishi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hon-Atsugi đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1997 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 44,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 20.75㎡ -

Thông tin

chung cư サンライト伊勢原

Địa chỉ Kanagawa Iseharashi
Giao thông Odakyu Odawara Line Isehara đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2006 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 57,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 24.63㎡ -

Thông tin

chung cư グラン アベニール

Địa chỉ Kanagawa Hadanoshi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hadano đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2009 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 55,000 yen (9,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 23.15㎡ -

Thông tin

chung cư サンライト伊勢原

Địa chỉ Kanagawa Iseharashi
Giao thông Odakyu Odawara Line Isehara đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2006 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 58,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 24.63㎡ -

Thông tin

chung cư Nasic相模大野

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Minami-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Sagami-Ono đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 1989 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 53,000 yen (8,000 yen) 60,000 yen / 1 tháng / - / - 2DK / 36.36㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống