Odakyu Odawara Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 382
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể エステートアイ5 206

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Shin-Yurigaoka 徒歩 15 phút
Odakyu Odawara Line Yurigaoka 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 1991 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 35,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 18.63㎡ -

Thông tin

tập thể エステートアイ5 106

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Shin-Yurigaoka 徒歩 15 phút
Odakyu Odawara Line Yurigaoka 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 1991 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 34,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 18.63㎡ -

Thông tin

tập thể ヒルクレスト 104

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Yurigaoka 徒歩 9 phút
Odakyu Odawara Line Yomiuri Land Mae 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 1989 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 29,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1R / 13.00㎡ -

Thông tin

tập thể カーム百合ヶ丘3 101

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Yurigaoka 徒歩 6 phút
Odakyu Odawara Line Shin-Yurigaoka 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 1990 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 27,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 14.50㎡ -

Thông tin

tập thể エクセル百合ヶ丘1 105

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Yurigaoka 徒歩 4 phút
Odakyu Odawara Line Shin-Yurigaoka 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1989 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 39,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 14.13㎡ -

Thông tin

tập thể エクセル百合ヶ丘1 203

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Yurigaoka 徒歩 4 phút
Odakyu Odawara Line Shin-Yurigaoka 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1989 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 38,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 13.51㎡ -

Thông tin

tập thể エスペランサ 204

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Kakio 徒歩 19 phút
Odakyu Odawara Line Kakio Bus 5 phút 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 1991 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 38,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 19.83㎡ -

Thông tin

tập thể グリーンハイツ/片平 101

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Kakio 徒歩 15 phút
Odakyu Tama Line Satsukidai 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 1990 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 34,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 17.24㎡ -

Thông tin

tập thể エクセル百合ヶ丘2 102

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Yurigaoka 徒歩 4 phút
Odakyu Odawara Line Shin-Yurigaoka 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1989 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 52,000 yen (0 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 18.00㎡ -

Thông tin

tập thể ロイヤルハイツ1 101

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Yurigaoka 徒歩 3 phút
Odakyu Odawara Line Yomiuri Land Mae 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 2007 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 54,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.85㎡ -

Thông tin

chung cư エコーバレー関口 303

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Yurigaoka 徒歩 5 phút
Odakyu Odawara Line Yomiuri Land Mae 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 1991 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 50,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.23㎡ -

Thông tin

tập thể クレールフラット 105

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Shin-Yurigaoka 徒歩 12 phút
Odakyu Tama Line Satsukidai 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 2009 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 81,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1DK / 46.12㎡ -

Thông tin

chung cư 百合丘マンション 204

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Shin-Yurigaoka 徒歩 7 phút
Odakyu Odawara Line Yurigaoka 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1965 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 56,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1LDK / 39.60㎡ -

Thông tin

chung cư カロス新百合 301

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Shin-Yurigaoka 徒歩 9 phút
Odakyu Odawara Line Yurigaoka 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 2009 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 88,000 yen (4,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1LDK / 39.12㎡ -

Thông tin

tập thể ハイツ石塚 107

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Yurigaoka 徒歩 6 phút
Odakyu Odawara Line Shin-Yurigaoka 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 1990 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 76,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 2DK / 39.66㎡ -

Thông tin

tập thể ティ・エスハイム壱番館 101

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Kakio 徒歩 3 phút
Odakyu Tama Line Satsukidai 徒歩 23 phút
Năm xây dựng 1994 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 62,000 yen (2,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2DK / 39.75㎡ -

Thông tin

tập thể コウジィーコート2 103

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Shin-Yurigaoka Bus 16 phút 徒歩 5 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Tama Plaza Bus 19 phút 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2016 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 87,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2LDK / 60.56㎡ -

Thông tin

tập thể カーサヴィエント1 101

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Yurigaoka 徒歩 13 phút
Odakyu Odawara Line Yomiuri Land Mae 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 2012 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 90,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2LDK / 51.69㎡ -

Thông tin

tập thể ハイム大台 105

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku
Giao thông Odakyu Tama Line Satsukidai 徒歩 3 phút
Odakyu Odawara Line Shin-Yurigaoka 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 1986 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 70,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 3DK / 50.09㎡ -

Thông tin

chung cư ビューテラス王禅寺 307

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Shin-Yurigaoka Bus 15 phút 徒歩 7 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Azamino Bus 22 phút 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1997 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 75,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 3LDK / 58.04㎡ -

Thông tin

nhà chung dãy レオーネ 102

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Yomiuri Land Mae 徒歩 14 phút
Odakyu Odawara Line Yurigaoka 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 2014 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 107,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK / 59.62㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

nhà riêng 【新築】千代ヶ丘3丁目戸建C C

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Shin-Yurigaoka 徒歩 14 phút
Odakyu Odawara Line Shin-Yurigaoka Bus 11 phút 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 2019 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 185,000 yen (0 yen) 1 tháng / 2 tháng / - / 1 tháng 3LDK / 92.84㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

nhà riêng シャトルホームC C

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Shin-Yurigaoka Bus 8 phút 徒歩 2 phút
Odakyu Odawara Line Shin-Yurigaoka 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 2000 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 140,000 yen (0 yen) 1.5 tháng / - / - / 1 tháng 4SLDK / 104.34㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể エステートアイ5 203

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Shin-Yurigaoka 徒歩 15 phút
Odakyu Odawara Line Yurigaoka 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 1991 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 43,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 18.63㎡ -

Thông tin

tập thể エステートアイ5 202

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Shin-Yurigaoka 徒歩 15 phút
Odakyu Odawara Line Yurigaoka 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 1991 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 36,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 18.63㎡ -

Thông tin

tập thể ハイツ佐口 102

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Yurigaoka 徒歩 5 phút
Odakyu Odawara Line Shin-Yurigaoka 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 1993 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 30,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 17.35㎡ -

Thông tin

tập thể ハイツ石塚 202

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Yurigaoka 徒歩 6 phút
Odakyu Odawara Line Shin-Yurigaoka 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 1990 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 51,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 18.58㎡ -

Thông tin

tập thể ビラ百合ヶ丘 207

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Yurigaoka 徒歩 8 phút
Odakyu Odawara Line Shin-Yurigaoka 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 1984 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 33,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 18.20㎡ -

Thông tin

tập thể ティ・エスハイム 参番館 102

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Kakio 徒歩 5 phút
Odakyu Tama Line Satsukidai 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 62,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 24.16㎡ -

Thông tin

chung cư ブーゲンビリア 306

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Tama-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Yomiuri Land Mae 徒歩 1 phút
Odakyu Odawara Line Ikuta 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 67,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.08㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống