Odakyu Tama Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 57
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư -

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku
Giao thông Odakyu Tama Line Kurihira 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2017 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 58,500 yen (8,000 yen) - / 48,000 yen / - / - 1K / 25.69㎡ -

Thông tin

tập thể プラザUSA百合ヶ丘NO.13 102

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku Takaishi
Giao thông Odakyu Odawara Line Yurigaoka 徒歩 6 phút
Odakyu Odawara Line Shin-Yurigaoka 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 28,000 yen (2,000 yen) 1.35 tháng / - / - / - 1K / 13.53㎡ -

Thông tin

tập thể パーク・ヒルズ昌栄 202

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku Chiyogaoka
Giao thông Odakyu Odawara Line Shin-Yurigaoka 徒歩 18 phút
Odakyu Odawara Line Yurigaoka 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 34,000 yen (1,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 19.44㎡ -

Thông tin

chung cư ルーエンハイム 102

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku Kamiasao
Giao thông Odakyu Odawara Line Kakio 徒歩 10 phút
Odakyu Odawara Line Shin-Yurigaoka 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1994 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 71,500 yen (3,500 yen) 1 tháng / - / - / - 2DK(+S) / 46.50㎡ -

Thông tin

chung cư メゾンオーブル 301

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku Ozenjinishi
Giao thông Odakyu Odawara Line Shin-Yurigaoka 徒歩 14 phút
Odakyu Tama Line Shin-Yurigaoka 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 1994 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 104,000 yen (6,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2LDK(+S) / 71.34㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư SUN 302

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku Haruhino
Giao thông Odakyu Tama Line Haruhino 徒歩 5 phút
Keio Sagamihara Line Wakabadai 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2016 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 66,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 27.77㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

nhà riêng 上麻生一戸建て 1.

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku Kamiasao
Giao thông Odakyu Odawara Line Kakio 徒歩 1 phút
Odakyu Odawara Line Shin-Yurigaoka 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 1969 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 115,000 yen (0 yen) - / - / - / - 4K hoặc hơn / 74.49㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư SUN 201

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku Haruhino
Giao thông Odakyu Tama Line Haruhino 徒歩 5 phút
Keio Sagamihara Line Wakabadai 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2016 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 67,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 27.77㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 五月台プレイス 101

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku Katahira
Giao thông Odakyu Tama Line Satsukidai 徒歩 8 phút
Odakyu Odawara Line Kakio 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 2012 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 92,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2LDK(+S) / 51.10㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

nhà riêng 上麻生一戸建て 1

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku Kamiasao
Giao thông Odakyu Odawara Line Kakio 徒歩 1 phút
Odakyu Odawara Line Shin-Yurigaoka 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 1969 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 115,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 3LDK(+S) / 74.49㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể モイス エト ソレイユ 102

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku Gorikida
Giao thông Odakyu Tama Line Satsukidai 徒歩 1 phút
Odakyu Tama Line Kurihira 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 2009 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 60,000 yen (2,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 26.71㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể エトワール 101

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku Furusawa
Giao thông Odakyu Tama Line Satsukidai 徒歩 7 phút
Odakyu Odawara Line Shin-Yurigaoka 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 2007 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 76,000 yen (4,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1LDK(+S) / 42.24㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể コモド・シティオ 103

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku Kamiasao
Giao thông Odakyu Odawara Line Kakio 徒歩 4 phút
Odakyu Odawara Line Shin-Yurigaoka 徒歩 27 phút
Năm xây dựng 2009 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 76,000 yen (4,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1LDK(+S) / 37.53㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể セレ・クォーレ新百合 101

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku Manpukuji
Giao thông Odakyu Odawara Line Shin-Yurigaoka 徒歩 9 phút
Odakyu Odawara Line Yurigaoka 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2007 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 95,000 yen (5,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1LDK(+S) / 46.37㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể プランタン弐番館 102

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku Gorikida
Giao thông Odakyu Tama Line Satsukidai 徒歩 2 phút
Odakyu Tama Line Kurihira 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 2010 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 88,000 yen (4,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1LDK(+S) / 45.30㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ウィルフォレスト 201

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku Gorikida
Giao thông Odakyu Tama Line Satsukidai 徒歩 3 phút
Odakyu Odawara Line Shin-Yurigaoka 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 2015 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 89,000 yen (5,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1LDK(+S) / 46.42㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể メルベーユ2 202

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku Shiratori
Giao thông Odakyu Tama Line Satsukidai 徒歩 10 phút
Odakyu Tama Line Kurihira 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2007 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 81,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1LDK(+S) / 42.42㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể プランタン弐番館 201

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku Gorikida
Giao thông Odakyu Tama Line Satsukidai 徒歩 2 phút
Odakyu Tama Line Kurihira 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 2010 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 98,000 yen (4,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK(+S) / 57.83㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể リヴェール白鳥 205

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku Shiratori
Giao thông Odakyu Tama Line Satsukidai 徒歩 9 phút
Odakyu Tama Line Kurihira 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2011 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 97,000 yen (4,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK(+S) / 53.65㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ベベルスペース 305

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku Kurihira
Giao thông Odakyu Tama Line Kurihira 徒歩 5 phút
Odakyu Tama Line Kurokawa 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 2014 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 100,000 yen (5,000 yen) - / 0.5 tháng / - / - 2LDK(+S) / 55.69㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể デスモスペース 201

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku Kurigidai
Giao thông Odakyu Tama Line Kurihira 徒歩 9 phút
Odakyu Tama Line Kurokawa 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 2017 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 96,000 yen (5,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK(+S) / 53.87㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể コウジィーコート2 103

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku Higashiyurigaoka
Giao thông Odakyu Odawara Line Shin-Yurigaoka 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2016 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 93,000 yen (5,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK(+S) / 60.56㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư LE VENT(ル・ヴォン) 304

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku Kurokawa
Giao thông Keio Sagamihara Line Wakabadai 徒歩 1 phút
Odakyu Tama Line Kurokawa 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2002 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 125,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 2LDK(+S) / 82.63㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư LE VENT(ル・ヴォン) 502

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku Kurokawa
Giao thông Keio Sagamihara Line Wakabadai 徒歩 1 phút
Odakyu Tama Line Kurokawa 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2002 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 129,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 2LDK(+S) / 82.63㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

nhà chung dãy パレット新百合ヶ丘参番館 101

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku Mukaibara
Giao thông Odakyu Odawara Line Shin-Yurigaoka 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 2010 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 91,000 yen (4,000 yen) - / 1 tháng / - / - 2LDK(+S) / 66.24㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ビューテラス王禅寺 307

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku Ozenjihigashi
Giao thông Odakyu Odawara Line Shin-Yurigaoka 徒歩 7 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Azamino 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1997 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 85,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 3LDK(+S) / 58.04㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

nhà chung dãy サンモール白鳥 102

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku Shiratori
Giao thông Odakyu Tama Line Kurihira 徒歩 10 phút
Odakyu Tama Line Satsukidai 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2009 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 135,000 yen (4,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 83.70㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể エステートアイ5 203

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku Ozenjinishi
Giao thông Odakyu Odawara Line Shin-Yurigaoka 徒歩 15 phút
Odakyu Odawara Line Yurigaoka 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 42,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 18.63㎡ -

Thông tin

tập thể カーム百合ヶ丘3 202

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku Takaishi
Giao thông Odakyu Odawara Line Yurigaoka 徒歩 6 phút
Odakyu Odawara Line Shin-Yurigaoka 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 29,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 15.74㎡ -

Thông tin

tập thể エステートアイ5 103

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku Ozenjinishi
Giao thông Odakyu Odawara Line Shin-Yurigaoka 徒歩 15 phút
Odakyu Odawara Line Yurigaoka 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 32,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 18.63㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống