Odakyu Tama Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 25
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể プラザUSA百合ヶ丘NO.13 202

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Yurigaoka đi bộ 6 phút
Odakyu Odawara Line Shin-Yurigaoka đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1987 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 28,000 yen (2,000 yen) 38,500 yen / - / - / - 1K / 13.53㎡ -

Thông tin

tập thể パーク・ヒルズ昌栄 104

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Shin-Yurigaoka đi bộ 18 phút
Odakyu Odawara Line Yurigaoka đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1991 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 33,000 yen (1,000 yen) 38,500 yen / - / - / - 1K / 19.44㎡ -

Thông tin

chung cư マ・メゾンはるひ野

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku
Giao thông Odakyu Tama Line Haruhino đi bộ 4 phút
Keio Sagamihara Line Wakabadai đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 2005 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 49,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 25.31㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư グランエトワール

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku
Giao thông Odakyu Tama Line Kurihira đi bộ 10 phút
Keio Sagamihara Line Wakabadai đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 2017 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 57,500 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.33㎡ -

Thông tin

chung cư 新百合グリーンビル

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Shin-Yurigaoka đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 2008 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 62,000 yen (9,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 25.95㎡ -

Thông tin

tập thể Ambition百合丘 101号室

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Yurigaoka đi bộ 13 phút
Odakyu Odawara Line Shin-Yurigaoka đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 2020 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 58,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.06㎡ -

Thông tin

tập thể Ambition百合丘 102号室

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Yurigaoka đi bộ 13 phút
Odakyu Odawara Line Shin-Yurigaoka đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 2020 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 58,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.06㎡ -

Thông tin

tập thể Ambition百合丘 103号室

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Yurigaoka đi bộ 13 phút
Odakyu Odawara Line Shin-Yurigaoka đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 2020 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 58,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.06㎡ -

Thông tin

tập thể Ambition百合丘 105号室

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Yurigaoka đi bộ 13 phút
Odakyu Odawara Line Shin-Yurigaoka đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 2020 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 61,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.40㎡ -

Thông tin

tập thể Ambition百合丘 201号室

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Yurigaoka đi bộ 13 phút
Odakyu Odawara Line Shin-Yurigaoka đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 2020 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 59,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.06㎡ -

Thông tin

tập thể Ambition百合丘 202号室

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Yurigaoka đi bộ 13 phút
Odakyu Odawara Line Shin-Yurigaoka đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 2020 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 59,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.06㎡ -

Thông tin

tập thể Ambition百合丘 203号室

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Yurigaoka đi bộ 13 phút
Odakyu Odawara Line Shin-Yurigaoka đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 2020 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 59,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.06㎡ -

Thông tin

tập thể Ambition百合丘 205号室

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Yurigaoka đi bộ 13 phút
Odakyu Odawara Line Shin-Yurigaoka đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 2020 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 62,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.40㎡ -

Thông tin

tập thể Ambition百合丘 301号室

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Yurigaoka đi bộ 13 phút
Odakyu Odawara Line Shin-Yurigaoka đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 2020 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 60,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.06㎡ -

Thông tin

tập thể Ambition百合丘 302号室

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Yurigaoka đi bộ 13 phút
Odakyu Odawara Line Shin-Yurigaoka đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 2020 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 60,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.06㎡ -

Thông tin

tập thể Ambition百合丘 303号室

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Yurigaoka đi bộ 13 phút
Odakyu Odawara Line Shin-Yurigaoka đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 2020 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 60,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.06㎡ -

Thông tin

tập thể Ambition百合丘 305号室

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Yurigaoka đi bộ 13 phút
Odakyu Odawara Line Shin-Yurigaoka đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 2020 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 60,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.41㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Aoba-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Azamino Bus 6 phút đi bộ 1 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Tama Plaza Bus 17 phút đi bộ 2 phút
Odakyu Odawara Line Shin-Yurigaoka Bus 20 phút đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 1981 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 72,000 yen (0 yen) 72,000 yen / - / - / - 2DK / 43.74㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Aoba-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Azamino Bus 6 phút đi bộ 1 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Tama Plaza Bus 17 phút đi bộ 2 phút
Odakyu Odawara Line Shin-Yurigaoka Bus 20 phút đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 1981 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 72,000 yen (0 yen) 72,000 yen / - / - / - 2DK / 43.74㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Aoba-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Azamino Bus 6 phút đi bộ 1 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Tama Plaza Bus 17 phút đi bộ 2 phút
Odakyu Odawara Line Shin-Yurigaoka Bus 20 phút đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 1981 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 72,000 yen (0 yen) 72,000 yen / - / - / - 2DK / 43.74㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Aoba-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Azamino Bus 6 phút đi bộ 1 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Tama Plaza Bus 17 phút đi bộ 2 phút
Odakyu Odawara Line Shin-Yurigaoka Bus 20 phút đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 1981 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 72,000 yen (0 yen) 72,000 yen / - / - / - 2DK / 43.74㎡ -

Thông tin

chung cư -

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Aoba-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Azamino Bus 6 phút đi bộ 1 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Tama Plaza Bus 17 phút đi bộ 2 phút
Odakyu Odawara Line Shin-Yurigaoka Bus 20 phút đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 1981 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 72,000 yen (0 yen) 72,000 yen / - / - / - 2DK / 43.74㎡ -

Thông tin

tập thể 柿生舎 202

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Asao-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Kakio đi bộ 6 phút
Odakyu Tama Line Satsukidai đi bộ 24 phút
Odakyu Odawara Line Shin-Yurigaoka đi bộ 27 phút
Năm xây dựng 1986 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 29,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 14.72㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống