Sagami Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 111
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư プレール本厚木弐番館 402

Địa chỉ Kanagawa Atsugishi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hon-Atsugi đi bộ 8 phút
Odakyu Odawara Line Atsugi đi bộ 29 phút
Sagami Line Atsugi đi bộ 29 phút
Năm xây dựng 2000 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 119,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 2SLDK / 86.76㎡ -

Thông tin

chung cư レクセル海老名

Địa chỉ Kanagawa Ebina-shi
Giao thông Odakyu Odawara Line Ebina đi bộ 6 phút
Sagami Line Ebina đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 1995 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
12 110,000 yen (5,000 yen) 110,000 yen / 110,000 yen / - / - 2SK / 51.88㎡ -

Thông tin

chung cư マンション茅ヶ崎

Địa chỉ Kanagawa Chigasakishi
Giao thông Tokaido Line Chigasaki đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1970 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 68,000 yen (1,000 yen) 68,000 yen / 68,000 yen / - / - 1LDK / 50.31㎡ -

Thông tin

chung cư レジデンス伊藤Ⅱ 5F

Địa chỉ Kanagawa Atsugishi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hon-Atsugi đi bộ 5 phút
Odakyu Odawara Line Atsugi đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 1990 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 110,000 yen (10,000 yen) 110,000 yen / - / - / - 3DK / 57.33㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư レジデンス伊藤Ⅱ 3D

Địa chỉ Kanagawa Atsugishi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hon-Atsugi đi bộ 5 phút
Odakyu Odawara Line Atsugi đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 1990 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 110,000 yen (10,000 yen) 110,000 yen / - / - / - 3DK / 57.33㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 藤和平塚代官町コープ 504

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Tokaido Line Hiratsuka đi bộ 8 phút
Tokaido Line Chigasaki đi bộ 63 phút
Năm xây dựng 1987 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 79,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 3DK / 52.71㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 藤和平塚代官町コープ 205

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Tokaido Line Hiratsuka đi bộ 8 phút
Tokaido Line Chigasaki đi bộ 63 phút
Năm xây dựng 1987 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 76,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 3DK / 55.14㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư 藤和平塚代官町コープ 105

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Tokaido Line Hiratsuka đi bộ 8 phút
Tokaido Line Chigasaki đi bộ 63 phút
Năm xây dựng 1987 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 76,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 3DK / 55.14㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể フローラ・ミキ 201号室

Địa chỉ Kanagawa Chigasakishi
Giao thông Sagami Line Kagawa đi bộ 10 phút
Sagami Line Chigasaki Bus 14 phút đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 1997 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 50,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 2DK / 48.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ルミネール第6 204号室

Địa chỉ Kanagawa Zamashi
Giao thông Odakyu Odawara Line Sobudaimae đi bộ 7 phút
Sagami Line Sobudaishita đi bộ 29 phút
Năm xây dựng 1989 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 20,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1R / 23.60㎡ -

Thông tin

chung cư ルミネール第6 301号室

Địa chỉ Kanagawa Zamashi
Giao thông Odakyu Odawara Line Sobudaimae đi bộ 7 phút
Sagami Line Sobudaishita đi bộ 29 phút
Năm xây dựng 1989 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 21,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1R / 23.60㎡ -

Thông tin

chung cư ルミネール第6 102号室

Địa chỉ Kanagawa Zamashi
Giao thông Odakyu Odawara Line Sobudaimae đi bộ 7 phút
Sagami Line Sobudaishita đi bộ 29 phút
Năm xây dựng 1990 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 20,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1R / 23.60㎡ -

Thông tin

chung cư コーポラスAK 103号室

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Chuo-ku
Giao thông Sagami Line Banda đi bộ 6 phút
Sagami Line Kamimizo đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1987 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 30,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 14.30㎡ -

Thông tin

chung cư コーポラスAK 203号室

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Chuo-ku
Giao thông Sagami Line Banda đi bộ 6 phút
Sagami Line Kamimizo đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1987 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 30,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 14.30㎡ -

Thông tin

tập thể ミア・カーサ・エフ 303号室

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Chuo-ku
Giao thông Sagami Line Kamimizo đi bộ 7 phút
Yokohama Line Sagamihara Bus 5 phút đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 2009 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 39,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.08㎡ -

Thông tin

tập thể グレースフルハイツ本厚木 202号室

Địa chỉ Kanagawa Atsugishi
Giao thông Sagami Line Kadosawabashi đi bộ 20 phút
Odakyu Odawara Line Aiko-Ishida đi bộ 20 phút
Năm xây dựng 1989 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 45,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2K / 43.00㎡ -

Thông tin

chung cư 小谷ハイツ 302号室

Địa chỉ Kanagawa Kozagun Samukawamachi
Giao thông Sagami Line Samukawa đi bộ 15 phút
Sagami Line Miyayama đi bộ 19 phút
Năm xây dựng 1984 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 36,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 2DK / 40.00㎡ -

Thông tin

chung cư 小谷ハイツ 305号室

Địa chỉ Kanagawa Kozagun Samukawamachi
Giao thông Sagami Line Samukawa đi bộ 15 phút
Sagami Line Miyayama đi bộ 19 phút
Năm xây dựng 1984 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 36,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 2DK / 40.00㎡ -

Thông tin

tập thể サンハイツ湘南 103号室

Địa chỉ Kanagawa Chigasakishi
Giao thông Sagami Line Kagawa đi bộ 10 phút
Sagami Line Chigasaki đi bộ 25 phút
Năm xây dựng 1991 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 45,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 3DK / 45.00㎡ -

Thông tin

chung cư Kコート 405

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Midori-ku
Giao thông Yokohama Line Hashimoto đi bộ 7 phút
Keio Sagamihara Line Hashimoto đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1993 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 46,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 18.76㎡ -

Thông tin

chung cư Kコート 208

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Midori-ku
Giao thông Yokohama Line Hashimoto đi bộ 7 phút
Keio Sagamihara Line Hashimoto đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1993 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 44,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 18.76㎡ -

Thông tin

tập thể BREATH WILL 101

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Midori-ku
Giao thông Yokohama Line Hashimoto Bus 8 phút đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2006 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 53,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1R / 33.12㎡ -

Thông tin

tập thể TENDER Ⅲ 108

Địa chỉ Kanagawa Aikogun Aikawamachi
Giao thông Sagami Line Banda đi bộ 72 phút
Năm xây dựng 2005 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 67,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK / 59.62㎡ -

Thông tin

nhà chung dãy DUPLEXメゾン 102

Địa chỉ Kanagawa Zamashi
Giao thông Sagami Line Sobudaishita đi bộ 13 phút
Odakyu Odawara Line Zama đi bộ 20 phút
Sagami Line Iriya đi bộ 21 phút
Năm xây dựng 2002 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 67,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK / 52.99㎡ -

Thông tin

nhà chung dãy FORESIGHT津久井 106

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Midori-ku
Giao thông Yokohama Line Hashimoto Bus 32 phút đi bộ 4 phút
Keio Sagamihara Line Hashimoto Bus 32 phút đi bộ 4 phút
Sagami Line Hashimoto Bus 32 phút đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 2004 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 57,000 yen (0 yen) - / - / - / - 2DK / 52.99㎡ -

Thông tin

nhà chung dãy GRACIA A 103

Địa chỉ Kanagawa Atsugishi
Giao thông Sagami Line Ebina Bus 25 phút đi bộ 8 phút
Odakyu Odawara Line Hon-Atsugi Bus 15 phút đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2002 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 62,000 yen (0 yen) - / - / - / - 2DK / 52.99㎡ -

Thông tin

nhà chung dãy Selsia Ⅰ-A 108

Địa chỉ Kanagawa Aikogun Aikawamachi
Giao thông Odakyu Odawara Line Hon-Atsugi Bus 33 phút đi bộ 2 phút
Sagami Line Ebina Bus 36 phút đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2002 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 63,500 yen (0 yen) - / - / - / - 2DK / 54.87㎡ -

Thông tin

tập thể DUPLEX TANAZAWA Ⅰ 101

Địa chỉ Kanagawa Atsugishi
Giao thông Sagami Line Sobudaishita đi bộ 78 phút
Sagami Line Shimomizo đi bộ 80 phút
Sagami Line Harataima đi bộ 79 phút
Năm xây dựng 2001 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 59,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2LDK / 59.62㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống