Sagami Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 92
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư コーポラスAK 101号室

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Chuo-ku
Giao thông Sagami Line Banda 徒歩 6 phút
Sagami Line Kamimizo 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1987 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 32,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2K / 35.00㎡ -

Thông tin

chung cư コーポラスAK 301号室

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Chuo-ku
Giao thông Sagami Line Banda 徒歩 6 phút
Sagami Line Kamimizo 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1987 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 34,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2K / 35.00㎡ -

Thông tin

tập thể サンライブ海老名 103号室

Địa chỉ Kanagawa Ebina-shi
Giao thông Odakyu Odawara Line Zama 徒歩 14 phút
Sagami Line Iriya 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 1988 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 45,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2DK / 45.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンライブ海老名 101号室

Địa chỉ Kanagawa Ebina-shi
Giao thông Odakyu Odawara Line Zama 徒歩 14 phút
Sagami Line Iriya 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 1988 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 45,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2DK / 45.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ルミネール第6 204号室

Địa chỉ Kanagawa Zamashi
Giao thông Odakyu Odawara Line Sobudaimae 徒歩 7 phút
Sagami Line Sobudaishita 徒歩 29 phút
Năm xây dựng 1989 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 25,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 23.60㎡ -

Thông tin

tập thể パラシオン湘南 202号室

Địa chỉ Kanagawa Chigasakishi
Giao thông Tokaido Line Chigasaki Bus 7 phút 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 1993 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 29,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 20.00㎡ -

Thông tin

tập thể サンプラザ千代田 207号室

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Chuo-ku
Giao thông Yokohama Line Yabe 徒歩 15 phút
Sagami Line Kamimizo 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 1990 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 25,000 yen (5,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1R / 20.00㎡ -

Thông tin

chung cư ルミネール第6 102号室

Địa chỉ Kanagawa Zamashi
Giao thông Odakyu Odawara Line Sobudaimae 徒歩 7 phút
Sagami Line Sobudaishita 徒歩 29 phút
Năm xây dựng 1990 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 24,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 23.60㎡ -

Thông tin

tập thể 萩園ハイツⅠ 202号室

Địa chỉ Kanagawa Chigasakishi
Giao thông Tokaido Line Chigasaki Bus 8 phút 徒歩 1 phút
Sagami Line Samukawa Bus 10 phút 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 1984 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 40,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2DK / 46.54㎡ -

Thông tin

tập thể グレースフルハイツ本厚木 205号室

Địa chỉ Kanagawa Atsugishi
Giao thông Sagami Line Kadosawabashi 徒歩 20 phút
Odakyu Odawara Line Aiko-Ishida 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 1989 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 41,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2K / 43.00㎡ -

Thông tin

tập thể シティハイム セキグチ 201

Địa chỉ Kanagawa Atsugishi Sekiguchi
Giao thông Sagami Line Ebina 徒歩 6 phút
Odakyu Odawara Line Ebina 徒歩 6 phút
Soutetsu Main Line Ebina 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 25,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 17.52㎡ -

Thông tin

tập thể LA MIA CASA.M 201

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Chuo-ku Tanashioda
Giao thông Sagami Line Harataima 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 2011 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 56,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1LDK(+S) / 38.98㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể シティハイム グリーンハイム A 101

Địa chỉ Kanagawa Atsugishi Nakaechi
Giao thông Sagami Line Ebina 徒歩 5 phút
Odakyu Odawara Line Ebina 徒歩 5 phút
Soutetsu Main Line Ebina 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 43,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2DK(+S) / 40.50㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể シティハイム シムラA棟 102

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Minami-ku Shimomizo
Giao thông Sagami Line Harataima 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 44,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2DK(+S) / 41.31㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể シティハイム ハイム阿部 103

Địa chỉ Kanagawa Atsugishi Sekiguchi
Giao thông Sagami Line Ebina 徒歩 4 phút
Odakyu Odawara Line Ebina 徒歩 4 phút
Soutetsu Main Line Ebina 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 25,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 17.52㎡ -

Thông tin

tập thể シティハイム セキグチ 202

Địa chỉ Kanagawa Atsugishi Sekiguchi
Giao thông Sagami Line Ebina 徒歩 6 phút
Odakyu Odawara Line Ebina 徒歩 6 phút
Soutetsu Main Line Ebina 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 25,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 17.52㎡ -

Thông tin

tập thể サンシャイン橋本 202

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Chuo-ku Oyama
Giao thông Sagami Line Minami-Hashimoto 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 2011 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 55,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1DK(+S) / 31.68㎡ -

Thông tin

chung cư リシェス海老名ビル 201

Địa chỉ Kanagawa Ebina-shi Kokubuminami
Giao thông Sagami Line Ebina 徒歩 10 phút
Odakyu Odawara Line Ebina 徒歩 10 phút
Soutetsu Main Line Ebina 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 54,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2DK(+S) / 39.42㎡ -

Thông tin

tập thể ビンタンテガ湘南A 201

Địa chỉ Kanagawa Chigasakishi Asahigaoka
Giao thông Tokaido Line Chigasaki 徒歩 23 phút
Sagami Line Chigasaki 徒歩 23 phút
Shonan Shinjuku Line Takami Chigasaki 徒歩 23 phút
Năm xây dựng 1994 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 60,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2DK(+S) / 42.55㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể パンシオン座間NO.1 104

Địa chỉ Kanagawa Zamashi Iriya
Giao thông Odakyu Odawara Line Zama 徒歩 13 phút
Sagami Line Iriya 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 1986 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 21,000 yen (2,500 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 13.75㎡ -

Thông tin

tập thể 辻堂AP 205

Địa chỉ Kanagawa Chigasakishi Hamatake
Giao thông Tokaido Line Tsujido 徒歩 8 phút
Tokaido Line Chigasaki 徒歩 40 phút
Năm xây dựng 2017 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 107,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1LDK(+S) / 54.68㎡ -

Thông tin

chung cư メゾンド野尻 103

Địa chỉ Kanagawa Ebina-shi Oyakita
Giao thông Odakyu Odawara Line Atsugi 徒歩 32 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 50,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1LDK(+S) / 44.86㎡ -

Thông tin

tập thể ハイライズ座間 206

Địa chỉ Kanagawa Zamashi Iriya
Giao thông Odakyu Odawara Line Zama 徒歩 5 phút
Sagami Line Iriya 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 26,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 15.92㎡ -

Thông tin

chung cư メゾンド野尻 203

Địa chỉ Kanagawa Ebina-shi Oyakita
Giao thông Odakyu Odawara Line Atsugi 徒歩 32 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 53,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1LDK(+S) / 44.86㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート相模原イイハシ 301

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Chuo-ku Seishin
Giao thông Yokohama Line Sagamihara 徒歩 15 phút
Sagami Line Minami-Hashimoto 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 23,500 yen (5,500 yen) 1.7 tháng / - / - / - 1R / 15.60㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート相模原イイハシ 207

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Chuo-ku Seishin
Giao thông Yokohama Line Sagamihara 徒歩 15 phút
Sagami Line Minami-Hashimoto 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 20,000 yen (5,500 yen) 2 tháng / - / - / - 1R / 15.61㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート相模原 102

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Chuo-ku Seishin
Giao thông Yokohama Line Sagamihara 徒歩 4 phút
Sagami Line Minami-Hashimoto 徒歩 21 phút
Yokohama Line Hachioji 徒歩 28 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 20,000 yen (5,000 yen) 2 tháng / - / - / - 1K / 15.00㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート相模原 106

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Chuo-ku Seishin
Giao thông Yokohama Line Sagamihara 徒歩 4 phút
Sagami Line Minami-Hashimoto 徒歩 21 phút
Yokohama Line Hachioji 徒歩 28 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 20,000 yen (5,000 yen) 2 tháng / - / - / - 1K / 15.00㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート相模原イイハシ 408

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Chuo-ku Seishin
Giao thông Yokohama Line Sagamihara 徒歩 15 phút
Sagami Line Minami-Hashimoto 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 20,000 yen (5,500 yen) 2 tháng / - / - / - 1R / 15.60㎡ -

Thông tin

chung cư コーポ倉形 102

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Chuo-ku Hoshigaoka
Giao thông Yokohama Line Yabe 徒歩 21 phút
Sagami Line Kamimizo 徒歩 16 phút
Yokohama Line Hachioji 徒歩 34 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 21,000 yen (5,000 yen) 1.9 tháng / - / - / - 1K / 18.01㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống