Shonan Monorail・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 18
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể ハーミットクラブハウス鎌倉 102

Địa chỉ Kanagawa Kamakurashi
Giao thông Tokaido Line Ofuna 徒歩 11 phút
Yokosuka Line Ofuna 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2016 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 73,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.26㎡ -

Thông tin

chung cư アベニュー原宿 101

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Totsuka-ku
Giao thông Yokosuka Line Totsuka Bus 15 phút 徒歩 2 phút
Tokaido Line Ofuna Bus 18 phút 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1974 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 50,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1LDK / 40.32㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư アベニュー原宿 204

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Totsuka-ku
Giao thông Yokosuka Line Totsuka Bus 15 phút 徒歩 2 phút
Tokaido Line Ofuna Bus 18 phút 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1974 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 50,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1LDK / 40.32㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể グランデュール弐番館 102

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Totsuka-ku
Giao thông Tokaido Line Totsuka Bus 12 phút 徒歩 2 phút
Yokosuka Line Ofuna Bus 17 phút 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 1996 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 52,000 yen (2,200 yen) - / - / - / - 1LDK / 40.38㎡ -

Thông tin

tập thể ハーミットクラブハウス大船南 303

Địa chỉ Kanagawa Kamakurashi
Giao thông Tokaido Line Ofuna 徒歩 6 phút
Yokosuka Line Ofuna 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 2017 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 69,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.03㎡ -

Thông tin

tập thể ハーミットクラブハウスロフトコーワ 104

Địa chỉ Kanagawa Kamakurashi
Giao thông Tokaido Line Ofuna 徒歩 15 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Ofuna 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 2017 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 65,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.00㎡ -

Thông tin

chung cư TOP大船No.1 0206

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Sakae-ku
Giao thông Tokaido Line Ofuna 徒歩 6 phút
Shonan Shinjuku Line Takami Ofuna 徒歩 6 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Ofuna 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 1987 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 39,000 yen (5,000 yen) - / - / 39,000 yen / 39,000 yen 1R / 17.22㎡ -

Thông tin

chung cư ビューハイネ戸塚 502

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Totsuka-ku
Giao thông Tokaido Line Totsuka Bus 6 phút 徒歩 3 phút
Tokaido Line Ofuna Bus 13 phút 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2001 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 90,000 yen (8,500 yen) - / - / - / - 3LDK / 65.56㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

nhà riêng assemblee深沢Ⅰ 01

Địa chỉ Kanagawa Kamakurashi
Giao thông Tokaido Line Fujisawa Bus 16 phút 徒歩 3 phút
Shonan Monorail Shonan Fukasawa 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2017 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 130,000 yen (4,000 yen) 1 tháng / - / - / - 3LDK / 86.12㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

nhà chung dãy メゾンクレール鎌倉 5

Địa chỉ Kanagawa Kamakurashi
Giao thông Tokaido Line Ofuna 徒歩 25 phút
Yokosuka Line Kita-Kamakura 徒歩 32 phút
Năm xây dựng 2016 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 110,000 yen (0 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 2LDK / 66.24㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể グリーンガーデン鎌倉 106

Địa chỉ Kanagawa Kamakurashi
Giao thông Shonan Monorail Fujimicho 徒歩 8 phút
Tokaido Line Ofuna 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 1993 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 43,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1DK / 27.33㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể グリーンガーデン鎌倉 105

Địa chỉ Kanagawa Kamakurashi
Giao thông Shonan Monorail Fujimicho 徒歩 8 phút
Tokaido Line Ofuna 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 1993 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 43,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1DK / 27.33㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể メゾンド腰越 104

Địa chỉ Kanagawa Kamakurashi
Giao thông Enoshima Railway Koshigoe 徒歩 10 phút
Shonan Monorail Kataseyama 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1991 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 38,000 yen (1,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể 鎌倉富士見パレス 209

Địa chỉ Kanagawa Kamakurashi
Giao thông Yokosuka Line Ofuna 徒歩 20 phút
Negishi Line Hongodai 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1987 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 30,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1K / 17.63㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể アムール 矢澤 203

Địa chỉ Kanagawa Kamakurashi
Giao thông Shonan Monorail Shonan Fukasawa 徒歩 19 phút
Enoshima Railway Hase 徒歩 24 phút
Shonan Monorail Nishi-Kamakura 徒歩 34 phút
Năm xây dựng 2010 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 51,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 33.12㎡ -

Thông tin

tập thể アスピリア サンテ 101

Địa chỉ Kanagawa Kamakurashi
Giao thông Tokaido Line Ofuna 徒歩 30 phút
Tokaido Line Fujisawa Bus 13 phút 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 2010 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 66,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1LDK / 36.87㎡ -

Thông tin

tập thể ベル・エスポワール 201

Địa chỉ Kanagawa Kamakurashi
Giao thông Tokaido Line Ofuna Bus 7 phút 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 2002 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 92,000 yen (2,000 yen) 92,000 yen / 92,000 yen / - / - 3DK / 61.95㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ベルピア・鎌倉岩瀬1-2 204

Địa chỉ Kanagawa Kamakurashi Iwase
Giao thông Negishi Line Ofuna 徒歩 19 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Ofuna 徒歩 19 phút
Yokosuka Line Ofuna 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 39,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 15.87㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống