Soutetsu Izumino Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 37
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư サングレイス阿久和東 102

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Seya-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Kibogaoka đi bộ 20 phút
Soutetsu Izumino Line Minami-Makigahara đi bộ 25 phút
Năm xây dựng 1991 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 33,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 19.69㎡ -

Thông tin

chung cư ピエーノ湘南石川 205

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Shonandai Bus 6 phút đi bộ 1 phút
Odakyu Enoshima Line Mutsuai-Nichidaimae đi bộ 25 phút
Năm xây dựng 2005 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 72,000 yen (6,350 yen) 1 tháng / - / - / - 1LDK / 51.47㎡ -

Thông tin

chung cư フレックス湘南石川 306

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Shonandai Bus 6 phút đi bộ 7 phút
Odakyu Enoshima Line Mutsuai-Nichidaimae đi bộ 26 phút
Năm xây dựng 2000 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 89,000 yen (9,000 yen) 1 tháng / - / - / - 3LDK / 65.41㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể かやの木ハイツ 101

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Asahi-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Tsurugamine đi bộ 8 phút
Soutetsu Main Line Futamatagawa đi bộ 20 phút
Năm xây dựng 1985 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 53,000 yen (2,500 yen) - / - / - / - 2K / 40.07㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể 松田アパート 202

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Asahi-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Tsurugamine đi bộ 15 phút
Soutetsu Main Line Futamatagawa đi bộ 30 phút
Năm xây dựng 1988 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 42,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 22.56㎡ -

Thông tin

chung cư ヒルクレスト石川 0019

Địa chỉ Kanagawa Yokohama-shi Izumi-ku
Giao thông Soutetsu Izumino Line Ryokuentoshi đi bộ 8 phút
Soutetsu Izumino Line Yayoidai đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 1985 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 65,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1LDK / 42.83㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ヒルクレスト石川 0021

Địa chỉ Kanagawa Yokohama-shi Izumi-ku
Giao thông Soutetsu Izumino Line Ryokuentoshi đi bộ 8 phút
Soutetsu Izumino Line Yayoidai đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 1985 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 82,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2LDK / 55.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư トークスⅡタカハシ 302

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Asahi-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Futamatagawa đi bộ 10 phút
Soutetsu Izumino Line Minami-Makigahara đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1997 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 89,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2LDK / 57.89㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ウォータークロスハイム 105

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Shonandai đi bộ 13 phút
Odakyu Enoshima Line Mutsuai-Nichidaimae đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 1994 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 37,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.32㎡ -

Thông tin

tập thể ベルグランかねいち 102

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Totsuka-ku
Giao thông Yokosuka Line Higashi-Totsuka đi bộ 14 phút
Soutetsu Izumino Line Ryokuentoshi đi bộ 41 phút
Năm xây dựng 2002 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 49,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.19㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư Wing湘南 201

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Soutetsu Izumino Line Shonandai đi bộ 6 phút
Odakyu Enoshima Line Chogo đi bộ 23 phút
Năm xây dựng 2015 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 67,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 21.16㎡ -

Thông tin

chung cư KICS湘南

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Chogo đi bộ 3 phút
Odakyu Enoshima Line Shonandai đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 2002 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 42,000 yen (8,500 yen) 60,000 yen / - / - / - 1R / 19.76㎡ -

Thông tin

chung cư KICS湘南

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Chogo đi bộ 3 phút
Odakyu Enoshima Line Shonandai đi bộ 24 phút
Năm xây dựng 2002 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 46,000 yen (8,500 yen) 60,000 yen / - / - / - 1R / 24.51㎡ -

Thông tin

tập thể アムール クレイラ+C 202

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Asahi-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Tsurugamine đi bộ 7 phút
Soutetsu Main Line Nishiya đi bộ 15 phút
Soutetsu Main Line Futamatagawa đi bộ 33 phút
Năm xây dựng 2010 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 55,000 yen (2,500 yen) - / - / - / - 1K / 24.84㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズ横濱弥生台レジデンス

Địa chỉ Kanagawa Yokohama-shi Izumi-ku
Giao thông Soutetsu Izumino Line Yayoidai đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 2005 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 85,000 yen (0 yen) 85,000 yen / 85,000 yen / - / - 1LDK / 40.75㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズステーションプラザ二俣川

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Asahi-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Futamatagawa đi bộ 2 phút
Soutetsu Izumino Line Futamatagawa đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 1991 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 60,000 yen (8,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 19.80㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư クリエールヤマニⅡ 501

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Asahi-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Futamatagawa đi bộ 12 phút
Soutetsu Main Line Tsurugamine đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1998 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 74,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK / 47.56㎡ -

Thông tin

tập thể ハーミットクラブハウス鶴ヶ峰A棟 103

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Asahi-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Tsurugamine đi bộ 8 phút
Soutetsu Main Line Futamatagawa đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 1999 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 40,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.56㎡ -

Thông tin

tập thể ハーミットクラブハウス四季美台B棟 104

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Asahi-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Tsurugamine đi bộ 9 phút
Soutetsu Main Line Futamatagawa đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 2003 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 55,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 18.21㎡ -

Thông tin

tập thể ハーミットクラブハウス鶴ヶ峰C棟 201

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Asahi-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Tsurugamine đi bộ 8 phút
Soutetsu Main Line Futamatagawa đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 2000 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 45,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.56㎡ -

Thông tin

tập thể ラフィーネ 201

Địa chỉ Kanagawa Yokohama-shi Izumi-ku
Giao thông Yokohama Blue Line Nakada đi bộ 8 phút
Yokohama Blue Line Tateba đi bộ 16 phút
Soutetsu Izumino Line Yayoidai đi bộ 25 phút
Năm xây dựng 2018 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 52,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 16.38㎡ -

Thông tin

tập thể ロンド・ベル 101

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Chogo đi bộ 3 phút
Yokohama Blue Line Shonandai đi bộ 26 phút
Odakyu Enoshima Line Koza-Shibuya đi bộ 28 phút
Năm xây dựng 2016 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 51,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1K / 18.08㎡ -

Thông tin

tập thể ロンド・ベル 201

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Chogo đi bộ 3 phút
Yokohama Blue Line Shonandai đi bộ 26 phút
Odakyu Enoshima Line Koza-Shibuya đi bộ 28 phút
Năm xây dựng 2016 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 53,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1K / 18.08㎡ -

Thông tin

tập thể ハーミットクラブハウス鶴ヶ峰E棟 102

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Asahi-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Tsurugamine đi bộ 8 phút
Soutetsu Main Line Futamatagawa đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 2000 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 42,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.56㎡ -

Thông tin

tập thể ハーミットクラブハウス鶴ヶ峰A棟 104

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Asahi-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Tsurugamine đi bộ 8 phút
Soutetsu Main Line Futamatagawa đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 1999 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 43,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.56㎡ -

Thông tin

tập thể 木下アパート 202

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Asahi-ku
Giao thông Soutetsu Izumino Line Minami-Makigahara đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1970 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 45,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 27.17㎡ -

Thông tin

tập thể 木下アパート 201

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Asahi-ku
Giao thông Soutetsu Izumino Line Minami-Makigahara đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1970 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 45,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 27.17㎡ -

Thông tin

chung cư セルアージュ湘南台プルーム 404

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Shonandai đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2016 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 110,000 yen (10,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / 1 tháng 1LDK / 37.43㎡ -

Thông tin

tập thể アムール湘南 103

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Shonandai Bus 10 phút đi bộ 3 phút
Soutetsu Izumino Line Shonandai Bus 10 phút đi bộ 3 phút
Yokohama Blue Line Shonandai Bus 10 phút đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 2000 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 42,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.49㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống