Soutetsu Izumino Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 53
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể エスパース湘南Ⅰ 103

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi Endo
Giao thông
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 101,500 yen (3,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK / 77.36㎡ -

Thông tin

tập thể エスパース湘南Ⅱ 102

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi Endo
Giao thông
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 101,500 yen (3,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK / 78.05㎡ -

Thông tin

tập thể エスパース湘南Ⅰ 102

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi Endo
Giao thông
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 101,500 yen (3,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK / 77.36㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール フェール ブゥルジョン 104

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi Ishikawa
Giao thông
Năm xây dựng 2003 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 51,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.49㎡ -

Thông tin

chung cư モナーク二俣川リバーサイドマンション 204

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Asahi-ku Honmuracho
Giao thông Soutetsu Izumino Line Futamatagawa 徒歩 13 phút
Soutetsu Main Line Futamatagawa 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 32,000 yen (6,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.24㎡ -

Thông tin

chung cư クリエールヤマニⅡ 202

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Asahi-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Futamatagawa 徒歩 12 phút
Soutetsu Main Line Tsurugamine 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 1998 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 72,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2K / 42.50㎡ -

Thông tin

tập thể エスポワール二俣川 202

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Asahi-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Futamatagawa 徒歩 5 phút
Soutetsu Izumino Line Minami-Makigahara 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 2016 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 49,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1R / 14.07㎡ -

Thông tin

tập thể フローラルコート 0005

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Asahi-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Futamatagawa 徒歩 10 phút
Soutetsu Main Line Kibogaoka 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 2008 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 69,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 26.91㎡ -

Thông tin

chung cư 名瀬ハイツ 203

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Totsuka-ku
Giao thông Soutetsu Izumino Line Ryokuentoshi 徒歩 23 phút
Năm xây dựng 1992 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 60,000 yen (4,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2LDK / 47.72㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể STハイム 103

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Asahi-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Futamatagawa 徒歩 9 phút
Soutetsu Izumino Line Minami-Makigahara 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1997 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 50,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 24.64㎡ -

Thông tin

chung cư サングレイス阿久和東 302

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Seya-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Kibogaoka 徒歩 20 phút
Soutetsu Izumino Line Minami-Makigahara 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 1991 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 35,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 19.69㎡ -

Thông tin

tập thể クラーネ鶴ヶ峰 202

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Asahi-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Tsurugamine 徒歩 12 phút
Soutetsu Main Line Futamatagawa 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 2017 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 50,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.65㎡ -

Thông tin

chung cư グレイス・ハイツ 305

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Asahi-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Tsurugamine 徒歩 13 phút
Soutetsu Main Line Futamatagawa 徒歩 31 phút
Năm xây dựng 1993 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 56,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 23.31㎡ -

Thông tin

tập thể リシェス希望ヶ丘 201

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Asahi-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Kibogaoka 徒歩 13 phút
Soutetsu Main Line Futamatagawa 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 1994 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 27,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.65㎡ -

Thông tin

tập thể ハーミットクラブハウス鶴ヶ峰D棟 103

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Asahi-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Tsurugamine 徒歩 8 phút
Soutetsu Main Line Futamatagawa 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 1999 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 40,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1R / 16.56㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズステーションプラザ二俣川

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Asahi-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Futamatagawa 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 1991 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 45,000 yen (4,000 yen) 45,000 yen / - / - / - 1K / 19.80㎡ -

Thông tin

tập thể レミオアネックス 0302

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Asahi-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Futamatagawa 徒歩 6 phút
Soutetsu Izumino Line Minami-Makigahara 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 2016 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 92,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1LDK / 35.19㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ハーミットクラブハウス鶴ヶ峰A棟 102

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Asahi-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Tsurugamine 徒歩 8 phút
Soutetsu Main Line Futamatagawa 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 1999 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 40,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.56㎡ -

Thông tin

tập thể ハーミットクラブハウス鶴ヶ峰C棟 201

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Asahi-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Tsurugamine 徒歩 8 phút
Soutetsu Main Line Futamatagawa 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 2000 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 47,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.56㎡ -

Thông tin

tập thể ハーミットクラブハウス鶴ヶ峰D棟 203

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Asahi-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Tsurugamine 徒歩 8 phút
Soutetsu Main Line Futamatagawa 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 1999 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 40,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.56㎡ -

Thông tin

tập thể ハーミットクラブハウス鶴ヶ峰E棟 201

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Asahi-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Tsurugamine 徒歩 8 phút
Soutetsu Main Line Futamatagawa 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 2000 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 45,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.56㎡ -

Thông tin

tập thể ハーミットクラブハウス鶴ヶ峰E棟 101

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Asahi-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Tsurugamine 徒歩 8 phút
Soutetsu Main Line Futamatagawa 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 2000 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 43,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.56㎡ -

Thông tin

tập thể ハーミットクラブハウス二俣川 203

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Asahi-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Futamatagawa 徒歩 5 phút
Soutetsu Izumino Line Futamatagawa 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1999 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 45,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.42㎡ -

Thông tin

tập thể 木下アパート 202

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Asahi-ku
Giao thông Soutetsu Izumino Line Minami-Makigahara 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 1970 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 45,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 27.17㎡ -

Thông tin

tập thể 木下アパート 201

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Asahi-ku
Giao thông Soutetsu Izumino Line Minami-Makigahara 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 1970 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 45,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 27.17㎡ -

Thông tin

tập thể ハーミットクラブハウス鶴ヶ峰D棟 202

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Asahi-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Tsurugamine 徒歩 8 phút
Soutetsu Main Line Futamatagawa 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 1999 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 40,000 yen (1,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.56㎡ -

Thông tin

tập thể ルミエール緑園 0101

Địa chỉ Kanagawa Yokohama-shi Izumi-ku
Giao thông Soutetsu Izumino Line Ryokuentoshi 徒歩 2 phút
Soutetsu Izumino Line Minami-Makigahara 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 2003 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 95,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2LDK / 51.39㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ライオンズステーションプラザ二俣川 0905

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Asahi-ku Futamatagawa
Giao thông Soutetsu Main Line Futamatagawa 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 45,000 yen (4,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 19.80㎡ -

Thông tin

chung cư 二俣川セントラルハイツ 0402

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Asahi-ku Futamatagawa
Giao thông Soutetsu Main Line Futamatagawa 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 1982 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 120,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 3LDK / 95.93㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズステーションプラザ二俣川 0613

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Asahi-ku Futamatagawa
Giao thông Soutetsu Main Line Futamatagawa 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 118,000 yen (0 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 3LDK / 79.20㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống