Soutetsu Izumino Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 53
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể フォーシーズン三ツ境 101

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Asahi-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Mitsukyo 徒歩 11 phút
Soutetsu Main Line Futamatagawa Bus 21 phút 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1982 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 55,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1LDK / 39.00㎡ -

Thông tin

tập thể 渚ハイツ2 201

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Asahi-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Mitsukyo 徒歩 11 phút
Soutetsu Main Line Futamatagawa Bus 21 phút 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1987 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 50,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK / 39.00㎡ -

Thông tin

tập thể エスポワール  202

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Asahi-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Futamatagawa 徒歩 8 phút
Soutetsu Main Line Tsurugamine 徒歩 24 phút
Soutetsu Main Line Kibogaoka 徒歩 28 phút
Năm xây dựng 2017 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 52,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1K / 15.73㎡ -

Thông tin

chung cư プライムビレッジ EAST棟 202号室

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Shonandai 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 62,000 yen (8,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 25.95㎡ -

Thông tin

chung cư プライムビレッジ EAST棟 203号室

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Shonandai 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 62,000 yen (8,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 25.95㎡ -

Thông tin

chung cư プライムビレッジ EAST棟 206号室

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Shonandai 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 62,000 yen (8,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 26.16㎡ -

Thông tin

chung cư プライムビレッジ EAST棟 208号室

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Shonandai 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 62,000 yen (8,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 26.16㎡ -

Thông tin

chung cư プライムビレッジ EAST棟 213号室

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Shonandai 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 64,000 yen (8,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 26.53㎡ -

Thông tin

chung cư プライムビレッジ WEST棟 117号室

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Shonandai 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 59,000 yen (8,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 26.16㎡ -

Thông tin

chung cư プライムビレッジ WEST棟 221号室

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Shonandai 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 62,000 yen (8,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 26.16㎡ -

Thông tin

tập thể メゾン ラ・セーヌ 101

Địa chỉ Kanagawa Yokohama-shi Izumi-ku
Giao thông Soutetsu Izumino Line Shonandai Bus 6 phút 徒歩 5 phút
Yokohama Blue Line Shonandai Bus 6 phút 徒歩 5 phút
Odakyu Enoshima Line Shonandai Bus 6 phút 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2019 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 67,000 yen (3,000 yen) - / 67,000 yen / - / - 1LDK / 42.23㎡ -

Thông tin

tập thể メゾン ラ・セーヌ 102

Địa chỉ Kanagawa Yokohama-shi Izumi-ku
Giao thông Soutetsu Izumino Line Shonandai Bus 6 phút 徒歩 5 phút
Yokohama Blue Line Shonandai Bus 6 phút 徒歩 5 phút
Odakyu Enoshima Line Shonandai Bus 6 phút 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2019 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 66,000 yen (3,000 yen) - / 66,000 yen / - / - 1LDK / 42.23㎡ -

Thông tin

tập thể メゾン ラ・セーヌ 103

Địa chỉ Kanagawa Yokohama-shi Izumi-ku
Giao thông Soutetsu Izumino Line Shonandai Bus 6 phút 徒歩 5 phút
Yokohama Blue Line Shonandai Bus 6 phút 徒歩 5 phút
Odakyu Enoshima Line Shonandai Bus 6 phút 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2019 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 66,000 yen (3,000 yen) - / 66,000 yen / - / - 1LDK / 42.23㎡ -

Thông tin

tập thể メゾン ラ・セーヌ 104

Địa chỉ Kanagawa Yokohama-shi Izumi-ku
Giao thông Soutetsu Izumino Line Shonandai Bus 6 phút 徒歩 5 phút
Yokohama Blue Line Shonandai Bus 6 phút 徒歩 5 phút
Odakyu Enoshima Line Shonandai Bus 6 phút 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2019 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 67,000 yen (3,000 yen) - / 67,000 yen / - / - 1LDK / 42.23㎡ -

Thông tin

tập thể メゾン ラ・セーヌ 202

Địa chỉ Kanagawa Yokohama-shi Izumi-ku
Giao thông Soutetsu Izumino Line Shonandai Bus 6 phút 徒歩 5 phút
Yokohama Blue Line Shonandai Bus 6 phút 徒歩 5 phút
Odakyu Enoshima Line Shonandai Bus 6 phút 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2019 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 68,000 yen (3,000 yen) - / 68,000 yen / - / - 1LDK / 42.23㎡ -

Thông tin

tập thể メゾン ラ・セーヌ 203

Địa chỉ Kanagawa Yokohama-shi Izumi-ku
Giao thông Soutetsu Izumino Line Shonandai Bus 6 phút 徒歩 5 phút
Yokohama Blue Line Shonandai Bus 6 phút 徒歩 5 phút
Odakyu Enoshima Line Shonandai Bus 6 phút 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2019 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 68,000 yen (3,000 yen) - / 68,000 yen / - / - 1LDK / 42.23㎡ -

Thông tin

tập thể メゾン ラ・セーヌ 204

Địa chỉ Kanagawa Yokohama-shi Izumi-ku
Giao thông Soutetsu Izumino Line Shonandai Bus 6 phút 徒歩 5 phút
Yokohama Blue Line Shonandai Bus 6 phút 徒歩 5 phút
Odakyu Enoshima Line Shonandai Bus 6 phút 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2019 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 69,000 yen (3,000 yen) - / 69,000 yen / - / - 1LDK / 42.23㎡ -

Thông tin

chung cư ダイナシティ湘南台

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Odakyu Enoshima Line Shonandai 徒歩 2 phút
Yokohama Blue Line Shonandai 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 2006 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 86,000 yen (6,000 yen) 86,000 yen / 86,000 yen / - / - 1LDK / 35.36㎡ -

Thông tin

tập thể ハイツフローレス 203

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Asahi-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Futamatagawa 徒歩 7 phút
Soutetsu Izumino Line Minami-Makigahara 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 1988 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 40,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 16.40㎡ -

Thông tin

chung cư クリエールヤマニⅡ 202

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Asahi-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Futamatagawa 徒歩 12 phút
Soutetsu Main Line Tsurugamine 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 1998 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 72,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2K / 42.50㎡ -

Thông tin

chung cư 名瀬ハイツ 203

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Totsuka-ku
Giao thông Soutetsu Izumino Line Ryokuentoshi 徒歩 23 phút
Soutetsu Izumino Line Ryokuentoshi Bus 6 phút 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 1992 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 55,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2LDK / 47.72㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư サングレイス阿久和東 302

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Seya-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Kibogaoka 徒歩 20 phút
Soutetsu Izumino Line Minami-Makigahara 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 1991 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 35,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 19.69㎡ -

Thông tin

chung cư グレイス・ハイツ 305

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Asahi-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Tsurugamine 徒歩 13 phút
Soutetsu Main Line Futamatagawa 徒歩 31 phút
Năm xây dựng 1993 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 56,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 23.31㎡ -

Thông tin

tập thể リシェス希望ヶ丘 201

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Asahi-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Kibogaoka 徒歩 13 phút
Soutetsu Main Line Futamatagawa 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 1994 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 27,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.65㎡ -

Thông tin

tập thể STハイム 105

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Asahi-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Futamatagawa 徒歩 9 phút
Soutetsu Izumino Line Minami-Makigahara 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1997 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 50,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 24.64㎡ -

Thông tin

tập thể ソレイユ希望ヶ丘 302

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Asahi-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Kibogaoka 徒歩 6 phút
Soutetsu Main Line Futamatagawa 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 2017 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 49,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1K / 18.08㎡ -

Thông tin

tập thể ソレイユ希望ヶ丘 103

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Asahi-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Kibogaoka 徒歩 6 phút
Soutetsu Main Line Futamatagawa 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 2017 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 45,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1K / 18.02㎡ -

Thông tin

tập thể ハーミットクラブハウス鶴ヶ峰D棟 203

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Asahi-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Tsurugamine 徒歩 8 phút
Soutetsu Main Line Futamatagawa 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 1999 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 40,000 yen (1,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.56㎡ -

Thông tin

tập thể ハーミットクラブハウス鶴ヶ峰D棟 202

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Asahi-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Tsurugamine 徒歩 8 phút
Soutetsu Main Line Futamatagawa 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 1999 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 40,000 yen (1,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.56㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống