Soutetsu Main Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 238
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư パルティーレさがみ野 301号室

Địa chỉ Kanagawa Zamashi
Giao thông Soutetsu Main Line Sagamino 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2000 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 44,000 yen (8,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1R / 19.75㎡ -

Thông tin

tập thể シティハイム グリーンハイム A 101

Địa chỉ Kanagawa Atsugishi Nakaechi
Giao thông Sagami Line Ebina 徒歩 5 phút
Odakyu Odawara Line Ebina 徒歩 5 phút
Soutetsu Main Line Ebina 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 43,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2DK(+S) / 40.50㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ファミールA 203

Địa chỉ Kanagawa Ebina-shi Kokubukita
Giao thông Sagami Line Ebina 徒歩 15 phút
Odakyu Odawara Line Ebina 徒歩 15 phút
Soutetsu Main Line Ebina 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1998 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 56,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2DK(+S) / 40.91㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể シティハイム セキグチ 202

Địa chỉ Kanagawa Atsugishi Sekiguchi
Giao thông Sagami Line Ebina 徒歩 6 phút
Odakyu Odawara Line Ebina 徒歩 6 phút
Soutetsu Main Line Ebina 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 25,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 17.52㎡ -

Thông tin

tập thể シティハイム セキグチ 201

Địa chỉ Kanagawa Atsugishi Sekiguchi
Giao thông Sagami Line Ebina 徒歩 6 phút
Odakyu Odawara Line Ebina 徒歩 6 phút
Soutetsu Main Line Ebina 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 25,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 17.52㎡ -

Thông tin

tập thể シティハイム ハイム阿部 103

Địa chỉ Kanagawa Atsugishi Sekiguchi
Giao thông Sagami Line Ebina 徒歩 4 phút
Odakyu Odawara Line Ebina 徒歩 4 phút
Soutetsu Main Line Ebina 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 25,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 17.52㎡ -

Thông tin

tập thể シティハイム ヒロセB 203

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Seya-ku Miyazawa
Giao thông Soutetsu Main Line Mitsukyo 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1994 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 45,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2DK(+S) / 41.31㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể シティハイム ヒロセD 101

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Seya-ku Miyazawa
Giao thông Soutetsu Main Line Mitsukyo 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1994 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 40,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2DK(+S) / 41.31㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể シティハイム 向陽R 101

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Seya-ku Aizawa
Giao thông Soutetsu Main Line Seya 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 31,000 yen (3,000 yen) 2 tháng / - / - / - 1K / 17.52㎡ -

Thông tin

tập thể シティハイム ヒロセC 202

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Seya-ku Miyazawa
Giao thông Soutetsu Main Line Mitsukyo 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1994 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 48,000 yen (3,000 yen) 2 tháng / - / - / - 2DK(+S) / 40.50㎡ -

Thông tin

tập thể コンフォート中田 202

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Hodogaya-ku Kamisugedacho
Giao thông Soutetsu Main Line Nishiya 徒歩 23 phút
Năm xây dựng 2007 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 39,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1R / 16.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

nhà chung dãy カーサS五番館 106

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Hodogaya-ku Kamisugedacho
Giao thông Soutetsu Main Line Nishiya 徒歩 19 phút
Soutetsu Main Line Kami-Hoshikawa 徒歩 34 phút
Năm xây dựng 1994 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 78,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 3DK(+S) / 59.49㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể MKハイツ天王町 102

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Hodogaya-ku Nishikubocho
Giao thông Soutetsu Main Line Tennocho 徒歩 4 phút
Yokosuka Line Hodogaya 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2014 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 51,000 yen (3,500 yen) - / - / - / - 1R / 13.54㎡ -

Thông tin

tập thể ユナイト和田町ロートレック・オペラ 201

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Hodogaya-ku Hoshikawa
Giao thông Soutetsu Main Line Wadamachi 徒歩 2 phút
Soutetsu Main Line Hoshikawa 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 2013 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 45,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 12.49㎡ -

Thông tin

tập thể メゾンアムール 203

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Hodogaya-ku Kamihoshikawa
Giao thông Soutetsu Main Line Kami-Hoshikawa 徒歩 3 phút
Soutetsu Main Line Wadamachi 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 39,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 15.06㎡ -

Thông tin

tập thể ハーミットクラブハウス西谷A 102

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Hodogaya-ku Kamisugedacho
Giao thông Soutetsu Main Line Nishiya 徒歩 7 phút
Soutetsu Main Line Kami-Hoshikawa 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 2010 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 45,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.56㎡ -

Thông tin

chung cư みつえハイツ 213

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Hodogaya-ku Godocho
Giao thông Soutetsu Main Line Tennocho 徒歩 5 phút
Yokosuka Line Hodogaya 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 48,000 yen (1,500 yen) - / - / - / - 1R / 21.00㎡ -

Thông tin

chung cư みつえハイツ 103

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Hodogaya-ku Godocho
Giao thông Soutetsu Main Line Tennocho 徒歩 5 phút
Yokosuka Line Hodogaya 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 45,000 yen (1,500 yen) - / - / - / - 1R / 21.00㎡ -

Thông tin

tập thể オークハイツ 202

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Hodogaya-ku Nishikubocho
Giao thông Yokosuka Line Hodogaya 徒歩 8 phút
Soutetsu Main Line Tennocho 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 32,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.00㎡ -

Thông tin

tập thể オークハイツ 203

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Hodogaya-ku Nishikubocho
Giao thông Yokosuka Line Hodogaya 徒歩 8 phút
Soutetsu Main Line Tennocho 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 33,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.00㎡ -

Thông tin

tập thể スターリバーハイツ 202

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Hodogaya-ku Hoshikawa
Giao thông Soutetsu Main Line Hoshikawa 徒歩 3 phút
Soutetsu Main Line Tennocho 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 52,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.68㎡ -

Thông tin

tập thể フレグランス壱番館 103

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Hodogaya-ku Sakamotocho
Giao thông Soutetsu Main Line Kami-Hoshikawa 徒歩 4 phút
Soutetsu Main Line Wadamachi 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 1994 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 51,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 21.21㎡ -

Thông tin

tập thể エクシード浅間台 203

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Nishi-ku Sengendai
Giao thông Tokaido Line Yokohama 徒歩 20 phút
Keikyu Line Tobe 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 2002 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 53,000 yen (2,300 yen) - / - / - / - 1K / 22.00㎡ -

Thông tin

tập thể コンフォート中田 201

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Hodogaya-ku Kamisugedacho
Giao thông Soutetsu Main Line Nishiya 徒歩 23 phút
Năm xây dựng 2007 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 34,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1R / 16.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể マリーンシャトー霞台 101

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Hodogaya-ku Kasumidai
Giao thông Yokosuka Line Hodogaya 徒歩 12 phút
Soutetsu Main Line Tennocho 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 2007 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 47,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 19.15㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể 第5コーポふじ 0005

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Hodogaya-ku Bukkocho
Giao thông Soutetsu Main Line Wadamachi 徒歩 14 phút
Soutetsu Main Line Kami-Hoshikawa 徒歩 21 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 38,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1K / 19.89㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể グリュ・エ・グロワールD棟 103

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Hodogaya-ku Kamisugedacho
Giao thông Soutetsu Main Line Nishiya 徒歩 25 phút
Soutetsu Main Line Tsurugamine 徒歩 42 phút
Năm xây dựng 1994 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 52,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2K / 34.78㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể NSフラット 101

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Hodogaya-ku Sakuragaoka
Giao thông Soutetsu Main Line Hoshikawa 徒歩 15 phút
Yokosuka Line Hodogaya 徒歩 21 phút
Năm xây dựng 1972 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 89,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 3DK(+S) / 67.70㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư グラン・カーサ・アリオス 201

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Hodogaya-ku Kamihoshikawa
Giao thông Soutetsu Main Line Kami-Hoshikawa 徒歩 8 phút
Soutetsu Main Line Nishiya 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 1995 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 139,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / - / - / - 3LDK(+S) / 77.08㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể プロミストランド桜ケ丘 101

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Hodogaya-ku Sakuragaoka
Giao thông Yokosuka Line Hodogaya 徒歩 14 phút
Soutetsu Main Line Hoshikawa 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2016 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 40,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.39㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống