Soutetsu Main Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 231
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể グローリーハウス 201

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Asahi-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Nishiya Bus 5 phút đi bộ 4 phút
Soutetsu Main Line Nishiya đi bộ 23 phút
Năm xây dựng 2004 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 29,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 19.87㎡ -

Thông tin

chung cư ハイムアルカディア 306

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Hodogaya-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Tennocho đi bộ 5 phút
Soutetsu Main Line Yokohama Bus 10 phút đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 60,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.00㎡ -

Thông tin

chung cư GRACIA YOKOHAMA 302

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Hodogaya-ku
Giao thông Yokosuka Line Hodogaya đi bộ 5 phút
Tokaido Line Yokohama Bus 15 phút đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2013 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 98,000 yen (6,000 yen) 98,000 yen / - / - / - 1LDK / 34.36㎡ -

Thông tin

chung cư クリエールヤマニⅡ 501

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Asahi-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Futamatagawa đi bộ 12 phút
Soutetsu Main Line Tsurugamine đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1998 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 74,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK / 47.56㎡ -

Thông tin

chung cư ハイムアルカディア 303

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Hodogaya-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Tennocho đi bộ 5 phút
Soutetsu Main Line Yokohama Bus 10 phút đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 60,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.00㎡ -

Thông tin

chung cư ハイムアルカディア 302

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Hodogaya-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Tennocho đi bộ 5 phút
Soutetsu Main Line Yokohama Bus 10 phút đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 64,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.60㎡ -

Thông tin

chung cư サングレイス阿久和東 102

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Seya-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Kibogaoka đi bộ 20 phút
Soutetsu Izumino Line Minami-Makigahara đi bộ 25 phút
Năm xây dựng 1991 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 33,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 19.69㎡ -

Thông tin

tập thể ボヌール上星川 102

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Hodogaya-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Kami-Hoshikawa đi bộ 7 phút
Soutetsu Main Line Wadamachi đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1989 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 70,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2DK / 41.77㎡ -

Thông tin

chung cư コーポフェニックス B 504

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Seya-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Seya đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 1993 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 85,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 3LDK / 59.46㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư エクセルアイキ 401

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Seya-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Mitsukyo đi bộ 4 phút
Soutetsu Main Line Kibogaoka đi bộ 19 phút
Năm xây dựng 1988 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 30,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.30㎡ -

Thông tin

tập thể ヒルズ峰岡町A棟 105

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Hodogaya-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Hoshikawa đi bộ 10 phút
Soutetsu Main Line Wadamachi đi bộ 10 phút
Năm xây dựng 2016 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 48,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 15.73㎡ -

Thông tin

tập thể ウォールデン常盤台 103

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Hodogaya-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Wadamachi đi bộ 9 phút
Soutetsu Main Line Hoshikawa đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 1987 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 31,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 12.93㎡ -

Thông tin

chung cư 天王町ハイタウン 609

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Hodogaya-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Tennocho đi bộ 1 phút
Yokosuka Line Hodogaya đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1980 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 95,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 3DK / 56.70㎡ -

Thông tin

chung cư トークスⅡタカハシ 302

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Asahi-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Futamatagawa đi bộ 10 phút
Soutetsu Izumino Line Minami-Makigahara đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1997 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 89,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2LDK / 57.89㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể G・Aヒルズ上星川A棟 103

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Hodogaya-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Kami-Hoshikawa đi bộ 7 phút
Soutetsu Main Line Wadamachi đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 2017 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 45,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 13.50㎡ -

Thông tin

tập thể パレスなかじま 202

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Seya-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Kibogaoka đi bộ 10 phút
Soutetsu Main Line Mitsukyo đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 1994 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 33,000 yen (1,000 yen) - / - / - / - 1R / 19.87㎡ -

Thông tin

tập thể アザーレ星川 105

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Hodogaya-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Hoshikawa đi bộ 10 phút
Tokaido Line Yokohama Bus 20 phút đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 2016 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 42,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 15.01㎡ -

Thông tin

tập thể アザーレ星川 204

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Hodogaya-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Hoshikawa đi bộ 10 phút
Tokaido Line Yokohama Bus 20 phút đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 2016 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 49,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 15.01㎡ -

Thông tin

tập thể 栄コーポ峰岡 203

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Hodogaya-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Hoshikawa đi bộ 10 phút
Soutetsu Main Line Wadamachi đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1986 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 30,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 18.17㎡ -

Thông tin

tập thể かやの木ハイツ 101

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Asahi-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Tsurugamine đi bộ 8 phút
Soutetsu Main Line Futamatagawa đi bộ 20 phút
Năm xây dựng 1985 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 53,000 yen (2,500 yen) - / - / - / - 2K / 40.07㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể エクシード浅間台 102

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Nishi-ku
Giao thông Tokaido Line Yokohama đi bộ 20 phút
Keikyu Line Tobe đi bộ 25 phút
Năm xây dựng 2002 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 51,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.00㎡ -

Thông tin

chung cư ダイヤ鶴ヶ峰コーポ 204

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Asahi-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Tsurugamine đi bộ 10 phút
Soutetsu Main Line Nishiya đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 1988 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 45,000 yen (1,000 yen) - / - / - / - 1DK / 23.03㎡ -

Thông tin

tập thể ランド横浜ウエスト 101

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Nishi-ku
Giao thông Yokosuka Line Hodogaya đi bộ 10 phút
Soutetsu Main Line Tennocho đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 2017 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 49,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.39㎡ -

Thông tin

tập thể ブルーム 0007

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Hodogaya-ku
Giao thông Tokaido Line Yokohama đi bộ 20 phút
Yokohama Blue Line Mitsuzawa-Kamicho đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 2001 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 47,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.98㎡ -

Thông tin

tập thể 星川アイランド 102

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Hodogaya-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Hoshikawa đi bộ 8 phút
Soutetsu Main Line Tennocho đi bộ 20 phút
Năm xây dựng 1992 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 32,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 15.00㎡ -

Thông tin

tập thể 星川アイランド 104

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Hodogaya-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Hoshikawa đi bộ 8 phút
Soutetsu Main Line Tennocho đi bộ 20 phút
Năm xây dựng 1992 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 37,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 15.00㎡ -

Thông tin

tập thể シティハイムベルメゾンE 101

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Seya-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Mitsukyo Bus 10 phút đi bộ 6 phút
Soutetsu Main Line Mitsukyo đi bộ 30 phút
Năm xây dựng 1992 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 45,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2DK / 41.31㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ユナイトステージ和田町壱番館 102

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Hodogaya-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Wadamachi đi bộ 5 phút
Soutetsu Main Line Kami-Hoshikawa đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 2007 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 47,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 13.22㎡ -

Thông tin

tập thể レオパレスクレスト横浜 203

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Hodogaya-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Hoshikawa đi bộ 15 phút
Soutetsu Main Line Wadamachi đi bộ 16 phút
Năm xây dựng 1989 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 31,000 yen (3,500 yen) - / - / - / - 1K / 14.00㎡ -

Thông tin

tập thể コーポ・ナケイB棟 102

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Seya-ku
Giao thông Soutetsu Main Line Seya Bus 5 phút đi bộ 5 phút
Odakyu Enoshima Line Yamato Bus 6 phút đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1987 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 47,000 yen (1,000 yen) - / - / - / - 2DK / 34.78㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống