Tokaido Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 256
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể ハーミットクラブハウス鎌倉 101

Địa chỉ Kanagawa Kamakurashi
Giao thông Tokaido Line Ofuna 徒歩 11 phút
Yokosuka Line Ofuna 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2016 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 74,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.25㎡ -

Thông tin

tập thể Ecol Resort 茅ヶ崎A 0102

Địa chỉ Kanagawa Chigasakishi Nango
Giao thông Tokaido Line Chigasaki 徒歩 18 phút
Sagami Line Chigasaki 徒歩 18 phút
Shonan Shinjuku Line Takami Chigasaki 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 1986 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 35,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 17.50㎡ -

Thông tin

tập thể Ecol Resort 茅ヶ崎A 0203

Địa chỉ Kanagawa Chigasakishi Nango
Giao thông Tokaido Line Chigasaki 徒歩 18 phút
Sagami Line Chigasaki 徒歩 18 phút
Shonan Shinjuku Line Takami Chigasaki 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 1986 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 36,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 16.24㎡ -

Thông tin

chung cư ハーモニーレジデンス横浜 1101

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Nishi-ku Sengencho
Giao thông
Năm xây dựng 2013 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
11 75,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.06㎡ -

Thông tin

chung cư リブステージ横浜 1007

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Nishi-ku Hiranuma
Giao thông Tokaido Line Yokohama 徒歩 13 phút
Negishi Line Yokohama 徒歩 13 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Yokohama 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 1995 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
10 104,000 yen (6,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 2LDK / 48.00㎡ -

Thông tin

tập thể ベル・エスポワール 201

Địa chỉ Kanagawa Kamakurashi Iwase
Giao thông
Năm xây dựng 2002 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 92,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 3DK / 61.95㎡ -

Thông tin

nhà riêng 嶋村貸家 1

Địa chỉ Kanagawa Chigasakishi Yanagishimakaigan
Giao thông Tokaido Line Chigasaki 徒歩 36 phút
Sagami Line Chigasaki 徒歩 36 phút
Shonan Shinjuku Line Takami Chigasaki 徒歩 36 phút
Năm xây dựng 1986 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 59,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1K / 29.74㎡ -

Thông tin

tập thể 福田ハイツ 102

Địa chỉ Kanagawa Chigasakishi Yanagishimakaigan
Giao thông Tokaido Line Chigasaki 徒歩 36 phút
Sagami Line Chigasaki 徒歩 36 phút
Shonan Shinjuku Line Takami Chigasaki 徒歩 36 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 59,000 yen (0 yen) - / - / - / - 3DK / 65.17㎡ -

Thông tin

tập thể 福田ハイツ 202

Địa chỉ Kanagawa Chigasakishi Yanagishimakaigan
Giao thông Tokaido Line Chigasaki 徒歩 36 phút
Sagami Line Chigasaki 徒歩 36 phút
Shonan Shinjuku Line Takami Chigasaki 徒歩 36 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 69,000 yen (0 yen) - / - / - / - 3DK / 64.34㎡ -

Thông tin

tập thể ジェミニセカンド 201

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Totsuka-ku Yoshidacho
Giao thông Tokaido Line Totsuka 徒歩 15 phút
Yokosuka Line Totsuka 徒歩 15 phút
Yokohama Blue Line Totsuka 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 2009 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 39,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.50㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルールブワ湘南 203

Địa chỉ Kanagawa Chigasakishi Nango
Giao thông Tokaido Line Chigasaki 徒歩 20 phút
Sagami Line Chigasaki 徒歩 20 phút
Shonan Shinjuku Line Takami Chigasaki 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 2001 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 42,000 yen (4,500 yen) - / - / - / - 1K / 26.49㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルールブワ湘南 103

Địa chỉ Kanagawa Chigasakishi Nango
Giao thông Tokaido Line Chigasaki 徒歩 20 phút
Sagami Line Chigasaki 徒歩 20 phút
Shonan Shinjuku Line Takami Chigasaki 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 2001 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 40,000 yen (4,500 yen) - / - / - / - 1K / 26.49㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール フェール Racine 201

Địa chỉ Kanagawa Chigasakishi Yanagishimakaigan
Giao thông
Năm xây dựng 2007 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 92,000 yen (2,500 yen) - / - / - / - 2LDK / 71.92㎡ -

Thông tin

tập thể アムール R1 203

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Totsuka-ku Kamiyabecho
Giao thông Tokaido Line Totsuka 徒歩 22 phút
Yokosuka Line Totsuka 徒歩 22 phút
Yokohama Blue Line Totsuka 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 2008 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 50,000 yen (2,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 23.18㎡ -

Thông tin

tập thể アムール Liberte 203

Địa chỉ Kanagawa Kamakurashi Tamanawa
Giao thông Tokaido Line Ofuna 徒歩 9 phút
Negishi Line Ofuna 徒歩 9 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Ofuna 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2008 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 64,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 24.84㎡ -

Thông tin

tập thể アムール 御幸 204

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Saiwai-ku Komukaicho
Giao thông
Năm xây dựng 2005 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 57,000 yen (2,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 20.28㎡ -

Thông tin

tập thể アムール K・ヤマムロ 201

Địa chỉ Kanagawa Odawarashi Sakawa
Giao thông Tokaido Line Kamonomiya 徒歩 21 phút
Shonan Shinjuku Line Takami Kamonomiya 徒歩 21 phút
Năm xây dựng 2004 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 29,000 yen (2,500 yen) - / - / - / - 1K / 23.18㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション横浜第3

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Nishi-ku
Giao thông Tokaido Line Yokohama 徒歩 9 phút
Soutetsu Main Line Hiranumabashi 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 1991 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 48,000 yen (5,000 yen) 48,000 yen / - / - / - 1R / 16.50㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズプラザ藤沢

Địa chỉ Kanagawa Fujisawashi
Giao thông Tokaido Line Fujisawa 徒歩 7 phút
Odakyu Enoshima Line Fujisawa 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1992 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 104,000 yen (0 yen) 208,000 yen / 104,000 yen / - / - 1SLDK / 50.54㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション湯河原第3

Địa chỉ Kanagawa Ashigarashimogun Yugawaramachi
Giao thông Tokaido Line Yugawara 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1990 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
10 76,000 yen (0 yen) 76,000 yen / 76,000 yen / - / - 1LDK / 57.34㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズ茅ヶ崎ザ・アイランズ「Ⅱ街区」

Địa chỉ Kanagawa Chigasakishi
Giao thông Tokaido Line Chigasaki 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 2012 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
10 149,000 yen (0 yen) 149,000 yen / 149,000 yen / - / - 2SLDK / 74.84㎡ -

Thông tin

chung cư ジェイパーク川崎コンフィール

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Kawasaki-ku
Giao thông Tokaido Line Kawasaki Bus 15 phút 徒歩 1 phút
Nambu Line Hama-Kawasaki 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2002 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 160,000 yen (10,000 yen) 320,000 yen / 160,000 yen / - / - 4SLDK / 117.00㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション平塚宝町

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Tokaido Line Hiratsuka 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 1993 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 42,000 yen (3,000 yen) 42,000 yen / - / - / - 1K / 16.90㎡ -

Thông tin

chung cư グローベル ザ・スイート横浜プレミア

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kanagawa-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Yokohama 徒歩 4 phút
Tokaido Line Yokohama 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 2012 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 128,000 yen (0 yen) 128,000 yen / 128,000 yen / - / - 1LDK / 30.52㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション横浜第3

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Nishi-ku
Giao thông Tokaido Line Yokohama 徒歩 9 phút
Soutetsu Main Line Hiranumabashi 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 1991 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 48,000 yen (5,000 yen) 48,000 yen / - / - / - 1R / 16.15㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション横浜第3

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Nishi-ku
Giao thông Tokaido Line Yokohama 徒歩 9 phút
Soutetsu Main Line Hiranumabashi 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 1991 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 65,000 yen (0 yen) 65,000 yen / 65,000 yen / - / - 1R / 21.88㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズプラザ平塚

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Tokaido Line Hiratsuka 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1992 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 39,000 yen (4,000 yen) 39,000 yen / - / - / - 1R / 23.10㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション平塚見附町第2

Địa chỉ Kanagawa Hiratsukashi
Giao thông Tokaido Line Hiratsuka 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1990 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 56,000 yen (8,000 yen) 56,000 yen / - / - / - 1R / 35.36㎡ -

Thông tin

chung cư ピュアシティ横浜6

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Nishi-ku
Giao thông Tokaido Line Yokohama 徒歩 10 phút
Soutetsu Main Line Hiranumabashi 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 1997 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
10 125,000 yen (5,000 yen) 125,000 yen / - / - / - 2LDK / 54.65㎡ -

Thông tin

chung cư クリオ横浜壱番館

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Nishi-ku
Giao thông Tokaido Line Yokohama 徒歩 6 phút
Tokyu Toyoko Line Yokohama 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 1997 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 160,000 yen (10,000 yen) 160,000 yen / 160,000 yen / - / - 3LDK / 68.96㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống