Tokyu Den-En-Toshi Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 76
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư エスペランサ野川 608

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Miyamae-ku Nogawa
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Kajigaya 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 74,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 3DK(+S) / 48.60㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート鷺沼 304

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Miyamae-ku Saginuma
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Saginuma 徒歩 3 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Tama Plaza 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1997 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 61,000 yen (7,500 yen) - / - / - / - 1R / 17.75㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư スカイコート宮崎台第3 105

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Mukaigaoka
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Miyazakidai 徒歩 10 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Kajigaya 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 44,500 yen (5,500 yen) - / - / - / - 1R / 16.90㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート宮崎台第3 312

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Mukaigaoka
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Miyazakidai 徒歩 10 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Kajigaya 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 46,500 yen (5,500 yen) - / - / - / - 1R / 16.90㎡ -

Thông tin

tập thể スカイピア二子新地 103

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Kitamikata
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Futako-shinchi 徒歩 14 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 47,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 16.38㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコートパレス溝の口 104

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Shimosakunobe
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 7 phút
Tokyu Oimachi Line Mizonokuchi 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2015 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 75,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1K / 21.05㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコートパレス鷺沼 301

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Miyamae-ku Saginuma
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Saginuma 徒歩 8 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Tama Plaza 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 2017 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 70,400 yen (7,600 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 21.13㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコートパレス鷺沼 405

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Miyamae-ku Saginuma
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Saginuma 徒歩 8 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Tama Plaza 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 2017 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 70,500 yen (7,500 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 20.70㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコートパレス鷺沼 406

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Miyamae-ku Saginuma
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Saginuma 徒歩 8 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Tama Plaza 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 2017 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 70,500 yen (7,500 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 20.70㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコートたまプラーザ 406

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Miyamae-ku Inukura
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Tama Plaza 徒歩 11 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Saginuma 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 45,500 yen (7,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.37㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート宮崎台第4 104

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Miyamae-ku Miyazaki
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Miyazakidai 徒歩 7 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Miyamaedaira 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 44,500 yen (6,500 yen) - / - / - / - 1R / 16.47㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコートパレス溝の口 103

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Shimosakunobe
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 7 phút
Tokyu Oimachi Line Mizonokuchi 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2015 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 73,600 yen (7,900 yen) - / - / - / - 1K / 20.88㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート宮崎台第4 201

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Miyamae-ku Miyazaki
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Miyazakidai 徒歩 7 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Miyamaedaira 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 45,000 yen (6,500 yen) - / - / - / - 1K / 16.47㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコートパレス溝の口 505

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Shimosakunobe
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 7 phút
Tokyu Oimachi Line Mizonokuchi 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2015 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 77,200 yen (7,800 yen) - / - / - / - 1K / 20.50㎡ -

Thông tin

tập thể サンライズガーデン 308

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Sakado
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Takatsu 徒歩 15 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 114,000 yen (4,500 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK(+S) / 47.03㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンライズガーデン 208

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Sakado
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Takatsu 徒歩 15 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 112,000 yen (4,500 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK(+S) / 47.03㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンライズガーデン 306

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Sakado
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Takatsu 徒歩 15 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 111,000 yen (4,500 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK(+S) / 42.66㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンライズガーデン 305

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Sakado
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Takatsu 徒歩 15 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 112,000 yen (4,500 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK(+S) / 45.15㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンライズガーデン 105

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Sakado
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Takatsu 徒歩 15 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 108,000 yen (4,500 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK(+S) / 45.15㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンライズガーデン 304

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Sakado
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Takatsu 徒歩 15 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 112,000 yen (4,500 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK(+S) / 45.04㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンライズガーデン 104

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Sakado
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Takatsu 徒歩 15 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 108,000 yen (4,500 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK(+S) / 45.15㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンライズガーデン 303

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Sakado
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Takatsu 徒歩 15 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 112,000 yen (4,500 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK(+S) / 45.04㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンライズガーデン 103

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Sakado
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Takatsu 徒歩 15 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 108,000 yen (4,500 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK(+S) / 45.04㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンライズガーデン 102

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Sakado
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Takatsu 徒歩 15 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 107,000 yen (4,500 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK(+S) / 42.72㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể エトワール 203

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Miyamae-ku Arima
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Saginuma 徒歩 10 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Tama Plaza 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 1978 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 55,000 yen (0 yen) - / - / - / - 2K / 29.16㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư エスパリエ荻島 703

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Sakado
Giao thông Nambu Line Musashi-Mizonokuchi 徒歩 16 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Takatsu 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 109,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 3DK(+S) / 55.51㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể LUDICAⅡ 203

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Miyamae-ku Maginu
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Miyazakidai 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 2015 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 58,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 18.52㎡ -

Thông tin

tập thể ルミエール 105

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Miyamae-ku Arima
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Saginuma 徒歩 10 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Tama Plaza 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 1981 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 53,000 yen (0 yen) - / - / - / - 2K / 28.50㎡ -

Thông tin

chung cư メゾンポンテール A-2

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Miyamae-ku Tsuchihashi
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Miyamaedaira 徒歩 8 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Saginuma 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 62,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 2K / 32.60㎡ -

Thông tin

chung cư チャコ梶ヶ谷 201

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Kajigaya
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Kajigaya 徒歩 12 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Miyazakidai 徒歩 23 phút
Năm xây dựng 1996 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 97,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2LDK(+S) / 49.40㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống