Tokyu Kodomonokuni Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 6
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể メゾンド・アッシュ 101

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Midori-ku Nagatsuta
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Nagatsuta 徒歩 7 phút
Yokohama Line Nagatsuta 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2009 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 66,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 25.28㎡ -

Thông tin

tập thể メゾンド・アッシュ 102

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Midori-ku Nagatsuta
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Nagatsuta 徒歩 7 phút
Yokohama Line Nagatsuta 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2009 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 65,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 25.28㎡ -

Thông tin

chung cư シャイニー長津田 205号室

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Midori-ku
Giao thông Yokohama Line Nagatsuta 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 2006 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 58,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1K / 23.43㎡ -

Thông tin

chung cư エバーグリーン長津田 205

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Midori-ku Nagatsuta
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Nagatsuta 徒歩 5 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Tsukushino 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 2003 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 67,000 yen (1,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 20.10㎡ -

Thông tin

chung cư エバーグリーン長津田 303

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Midori-ku Nagatsuta
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Nagatsuta 徒歩 5 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Tsukushino 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 2003 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 68,000 yen (1,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 20.10㎡ -

Thông tin

chung cư エバーグリーン長津田 104

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Midori-ku Nagatsuta
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Nagatsuta 徒歩 5 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Tsukushino 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 2003 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 62,000 yen (1,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 20.10㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống