Tokyu Oimachi Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 21
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư ベルポアン多摩川 405

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku
Giao thông Tokyu Oimachi Line Futako-shinchi đi bộ 14 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi Bus 11 phút đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 1987 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 77,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2K / 30.42㎡ -

Thông tin

chung cư RISING STAGE

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi đi bộ 10 phút
Nambu Line Musashi-Mizonokuchi đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 2012 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 64,000 yen (9,000 yen) - / - / - / - 1K / 24.53㎡ -

Thông tin

chung cư エスポワール溝の口

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Takatsu đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 2007 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 74,000 yen (9,000 yen) 60,000 yen / - / - / - 1K / 26.19㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズガーデンヒルズ宮前平

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Miyamae-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Miyamaedaira Bus 20 phút đi bộ 3 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi Bus 20 phút đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1997 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 99,000 yen (6,000 yen) 99,000 yen / 99,000 yen / - / - 3LDK / 69.80㎡ -

Thông tin

chung cư 溝の口セントラルマンション

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi đi bộ 7 phút
Tokyu Oimachi Line Mizonokuchi đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1974 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 62,000 yen (18,000 yen) 62,000 yen / 62,000 yen / - / - 1LDK / 41.76㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション溝の口

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi đi bộ 13 phút
Nambu Line Musashi-Mizonokuchi đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 1986 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 110,000 yen (10,000 yen) 110,000 yen / 110,000 yen / - / - 2LDK / 58.20㎡ -

Thông tin

tập thể ハーミットクラブハウス高津 101

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Takatsu đi bộ 2 phút
Tokyu Oimachi Line Takatsu đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2020 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 81,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.20㎡ -

Thông tin

chung cư 梶ヶ谷マンション 203

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Kajigaya đi bộ 7 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi đi bộ 21 phút
Năm xây dựng 1990 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 64,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 25.13㎡ -

Thông tin

tập thể M.Felice 302

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku
Giao thông Nambu Line Musashi-Shinjo đi bộ 11 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi Bus 17 phút đi bộ 6 phút
Nambu Line Musashi-Mizonokuchi đi bộ 25 phút
Năm xây dựng 2017 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 82,000 yen (3,000 yen) 82,000 yen / 82,000 yen / - / - 1K / 32.29㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコートパレス溝の口 301

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi đi bộ 7 phút
Tokyu Oimachi Line Mizonokuchi đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 2015 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 76,100 yen (7,900 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 20.88㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコートパレス溝の口 201

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi đi bộ 7 phút
Tokyu Oimachi Line Mizonokuchi đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 2015 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 75,600 yen (7,900 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 20.88㎡ -

Thông tin

chung cư 梶ヶ谷マンション 206

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Kajigaya đi bộ 7 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi đi bộ 21 phút
Năm xây dựng 1990 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 65,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1DK / 25.49㎡ -

Thông tin

tập thể フローラ 203

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi đi bộ 20 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Takatsu đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 1994 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 71,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK / 39.54㎡ -

Thông tin

tập thể フローラ 101

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi đi bộ 20 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Takatsu đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 1994 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 69,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK / 39.76㎡ -

Thông tin

tập thể グリーンハイツ二子 305

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Futako-shinchi đi bộ 7 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Takatsu đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 1988 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 52,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 12.72㎡ -

Thông tin

tập thể セントラルビレッジ 102

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Takatsu đi bộ 10 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Futako-shinchi đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1993 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 84,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 2DK / 39.74㎡ -

Thông tin

tập thể アクアリッツ 204

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Futako-shinchi đi bộ 5 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Takatsu đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 1992 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 53,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 15.50㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク溝の口 603

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi đi bộ 11 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Takatsu đi bộ 9 phút
Nambu Line Musashi-Mizonokuchi đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2020 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 90,000 yen (8,000 yen) - / 90,000 yen / - / - 1K / 25.65㎡ -

Thông tin

tập thể スカイピア二子新地 206

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Futako-shinchi đi bộ 14 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi đi bộ 25 phút
Năm xây dựng 1990 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 50,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 16.56㎡ -

Thông tin

chung cư トレンチタウン 3-1

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi đi bộ 19 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Takatsu đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 1990 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 53,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 17.79㎡ -

Thông tin

chung cư トレンチタウン 3-6

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi đi bộ 19 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Takatsu đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 1990 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 50,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 17.79㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống