Tokyu Oimachi Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 28
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể スカイピア二子新地 103

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Kitamikata
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Futako-shinchi 徒歩 14 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 47,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 16.38㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコートパレス溝の口 104

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Shimosakunobe
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 7 phút
Tokyu Oimachi Line Mizonokuchi 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2015 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 75,000 yen (8,000 yen) - / - / - / - 1K / 21.05㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコートパレス溝の口 103

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Shimosakunobe
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 7 phút
Tokyu Oimachi Line Mizonokuchi 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2015 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 73,600 yen (7,900 yen) - / - / - / - 1K / 20.88㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコートパレス溝の口 505

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Shimosakunobe
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 7 phút
Tokyu Oimachi Line Mizonokuchi 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2015 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 77,200 yen (7,800 yen) - / - / - / - 1K / 20.50㎡ -

Thông tin

tập thể サンライズガーデン 308

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Sakado
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Takatsu 徒歩 15 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 114,000 yen (4,500 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK(+S) / 47.03㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンライズガーデン 208

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Sakado
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Takatsu 徒歩 15 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 112,000 yen (4,500 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK(+S) / 47.03㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンライズガーデン 306

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Sakado
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Takatsu 徒歩 15 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 111,000 yen (4,500 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK(+S) / 42.66㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンライズガーデン 305

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Sakado
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Takatsu 徒歩 15 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 112,000 yen (4,500 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK(+S) / 45.15㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンライズガーデン 105

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Sakado
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Takatsu 徒歩 15 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 108,000 yen (4,500 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK(+S) / 45.15㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンライズガーデン 304

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Sakado
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Takatsu 徒歩 15 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 112,000 yen (4,500 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK(+S) / 45.04㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンライズガーデン 104

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Sakado
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Takatsu 徒歩 15 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 108,000 yen (4,500 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK(+S) / 45.15㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンライズガーデン 303

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Sakado
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Takatsu 徒歩 15 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 112,000 yen (4,500 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK(+S) / 45.04㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンライズガーデン 103

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Sakado
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Takatsu 徒歩 15 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 108,000 yen (4,500 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK(+S) / 45.04㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể サンライズガーデン 102

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Sakado
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Takatsu 徒歩 15 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 2019 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 107,000 yen (4,500 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK(+S) / 42.72㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư エスパリエ荻島 703

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Sakado
Giao thông Nambu Line Musashi-Mizonokuchi 徒歩 16 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Takatsu 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 109,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 3DK(+S) / 55.51㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ヌーサヴィル Y

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Kamisakunobe
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 20 phút
Nambu Line Musashi-Mizonokuchi 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 2003 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 106,000 yen (4,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2DK(+S) / 52.60㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ヌーサヴィル L

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Kamisakunobe
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 20 phút
Nambu Line Musashi-Mizonokuchi 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 2003 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 97,000 yen (4,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2DK(+S) / 44.60㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư クレール・ヴェルジェ 401

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Shimosakunobe
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Kajigaya 徒歩 5 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1986 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 55,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 19.76㎡ -

Thông tin

chung cư グランドール梶ヶ谷 302

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Suenaga
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Kajigaya 徒歩 5 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 21 phút
Năm xây dựng 2008 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 135,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 2LDK(+S) / 60.48㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ハーモニーソレイユ 103

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Suenaga
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 15 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Kajigaya 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 2018 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 89,000 yen (5,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1LDK(+S) / 30.30㎡ -

Thông tin

tập thể アムール泉 102

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Miyamae-ku Sugao
Giao thông
Năm xây dựng 2017 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 55,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.49㎡ -

Thông tin

tập thể アスピリア リジェール 104

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Miyamae-ku Mizusawa
Giao thông
Năm xây dựng 2011 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 70,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1LDK(+S) / 48.59㎡ -

Thông tin

chung cư 梶ヶ谷リベール 502

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Kajigaya
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Kajigaya 徒歩 7 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 87,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2DK(+S) / 40.77㎡ -

Thông tin

tập thể パームハイツ 107

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Shimosakunobe
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 7 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Kajigaya 徒歩 7 phút
Tokyu Oimachi Line Mizonokuchi 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 59,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / 1 tháng 1R / 19.87㎡ -

Thông tin

tập thể ペアパレス二子 202

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Futago
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Futako-shinchi 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 42,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 13.86㎡ -

Thông tin

chung cư ロアール溝口駅前 211

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Mizonokuchi
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 4 phút
Nambu Line Musashi-Mizonokuchi 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2007 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 69,500 yen (9,500 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 20.35㎡ -

Thông tin

chung cư 梶ヶ谷リベール 406

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Kajigaya
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Kajigaya 徒歩 7 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 86,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2DK(+S) / 40.77㎡ -

Thông tin

tập thể 富士見ハイツ 202

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Kajigaya
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Kajigaya 徒歩 17 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Miyazakidai 徒歩 22 phút
Nambu Line Musashi-Mizonokuchi 徒歩 29 phút
Năm xây dựng 1986 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 68,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2DK(+S) / 40.00㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống