Tokyu Oimachi Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 28
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư グランドール高津 301

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Takatsu 徒歩 1 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1983 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 67,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 18.20㎡ -

Thông tin

chung cư グランドール梶ヶ谷 401

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Kajigaya 徒歩 5 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 21 phút
Năm xây dựng 2008 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 136,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 2LDK / 60.48㎡ -

Thông tin

nhà chung dãy テラス・エスポワール 102

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi Bus 5 phút 徒歩 3 phút
Nambu Line Tsudayama 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 2008 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 136,000 yen (4,000 yen) 1 tháng / - / - / - 3LDK / 92.38㎡ -

Thông tin

tập thể M.Felice 101

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku
Giao thông Nambu Line Musashi-Shinjo 徒歩 11 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi Bus 17 phút 徒歩 6 phút
Nambu Line Musashi-Mizonokuchi 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 2017 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 74,000 yen (3,000 yen) - / 74,000 yen / - / - 1K / 32.29㎡ -

Thông tin

tập thể M.Felice 205

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku
Giao thông Nambu Line Musashi-Shinjo 徒歩 11 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi Bus 17 phút 徒歩 6 phút
Nambu Line Musashi-Mizonokuchi 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 2017 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 80,000 yen (3,000 yen) - / 38,500 yen / - / - 1K / 32.29㎡ -

Thông tin

tập thể Palais Fleur 204

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi Bus 6 phút 徒歩 5 phút
Nambu Line Musashi-Shinjo 徒歩 23 phút
Năm xây dựng 2017 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 90,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1SLDK / 49.44㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズ溝の口レジデンス

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 14 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Kajigaya 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2006 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 200,000 yen (10,000 yen) 200,000 yen / 200,000 yen / - / - 3LDK / 83.07㎡ -

Thông tin

chung cư LSP溝の口セントラルアベニュー

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 4 phút
Nambu Line Musashi-Mizonokuchi 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 2004 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 194,000 yen (0 yen) 194,000 yen / 194,000 yen / - / - 2LDK / 65.07㎡ -

Thông tin

tập thể アスピリア リジェール 102

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Miyamae-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi Bus 20 phút 徒歩 5 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Tama Plaza 徒歩 35 phút
Odakyu Odawara Line Ikuta 徒歩 37 phút
Năm xây dựng 2011 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 72,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1LDK / 48.59㎡ -

Thông tin

tập thể アスピリア リジェール 103

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Miyamae-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi Bus 20 phút 徒歩 5 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Tama Plaza 徒歩 35 phút
Odakyu Odawara Line Ikuta 徒歩 37 phút
Năm xây dựng 2011 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 69,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1LDK / 48.59㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコートパレス溝の口 207

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 7 phút
Tokyu Oimachi Line Mizonokuchi 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2015 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 77,600 yen (8,400 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 22.13㎡ -

Thông tin

nhà riêng 高津区末長4丁目戸建て 1

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku
Giao thông Nambu Line Musashi-Shinjo 徒歩 5 phút
Nambu Line Musashi-Mizonokuchi 徒歩 23 phút
Năm xây dựng 2016 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 199,000 yen (0 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 3LDK / 90.48㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ロアール溝口駅前 411

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 4 phút
Nambu Line Musashi-Mizonokuchi 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2007 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 71,780 yen (9,720 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 20.35㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコートパレス溝の口 201

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 7 phút
Tokyu Oimachi Line Mizonokuchi 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2015 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 77,100 yen (7,900 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 20.88㎡ -

Thông tin

chung cư 梶ヶ谷マンション 305

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Kajigaya 徒歩 7 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi Bus 14 phút 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 1990 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 64,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 25.94㎡ -

Thông tin

chung cư 梶ヶ谷マンション 306

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Kajigaya 徒歩 7 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi Bus 14 phút 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 1990 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 65,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1DK / 25.49㎡ -

Thông tin

chung cư サンローズ高津 202

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Takatsu 徒歩 12 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 1993 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 50,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 16.00㎡ -

Thông tin

chung cư トレンチタウン 3-3

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 15 phút
Nambu Line Musashi-Mizonokuchi 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1990 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 53,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 17.79㎡ -

Thông tin

tập thể スカイピア二子新地 202

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Futako-shinchi 徒歩 14 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 1990 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 50,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 16.38㎡ -

Thông tin

chung cư ファミリーハイツ 202

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Takatsu 徒歩 12 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Futako-shinchi 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1988 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 84,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2DK / 44.55㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư エスポワール溝の口 205号室

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Takatsu 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2007 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 75,000 yen (9,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.52㎡ -

Thông tin

tập thể ペアパレス二子 103

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Futako-shinchi 徒歩 5 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Futako-Tamagawa 徒歩 12 phút
Tokyu Oimachi Line Futako-Tamagawa 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 42,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 13.86㎡ -

Thông tin

tập thể 富士見ハイツ 202

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Kajigaya
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Kajigaya 徒歩 17 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Miyazakidai 徒歩 22 phút
Nambu Line Musashi-Mizonokuchi 徒歩 29 phút
Năm xây dựng 1986 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 68,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2DK / 40.00㎡ -

Thông tin

tập thể アイナ梶ヶ谷 101

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Kajigaya 徒歩 13 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Miyazakidai 徒歩 16 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 29 phút
Năm xây dựng 1987 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 63,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / 1 tháng 2DK / 39.75㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư プレミール梶ヶ谷 203

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Kajigaya 徒歩 7 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 18 phút
Nambu Line Musashi-Mizonokuchi 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 1993 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 88,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / 1 tháng 3DK / 55.00㎡ -

Thông tin

chung cư プレミール梶ヶ谷 501

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Kajigaya 徒歩 7 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 18 phút
Nambu Line Musashi-Mizonokuchi 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 1993 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 93,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / 1 tháng 3DK / 55.00㎡ -

Thông tin

chung cư 大竹ビル 305

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Kajigaya 徒歩 8 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Miyazakidai 徒歩 19 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 23 phút
Năm xây dựng 1991 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 79,000 yen (3,000 yen) 2 tháng / - / - / 1 tháng 2DK / 45.16㎡ -

Thông tin

chung cư テラスタマガワ302

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Futako-shinchi 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1986 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 68,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1DK / 22.68㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống