Tokyu Oimachi Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 28
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư リバーサイド瀬田 206

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Seta
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Futako-shinchi 徒歩 1 phút
Tokyu Oimachi Line Futako-shinchi 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 50,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1R / 14.40㎡ -

Thông tin

chung cư アトラスアリーナ武蔵新城ホーフハウス 535

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Nakahara-ku Kamikodanaka
Giao thông Nambu Line Musashi-Shinjo 徒歩 9 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Takatsu 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 2006 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 130,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 2LDK(+S) / 60.58㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコートパレス溝の口 306

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Shimosakunobe
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 7 phút
Tokyu Oimachi Line Mizonokuchi 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2015 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 76,200 yen (7,800 yen) - / - / - / - 1K / 20.50㎡ -

Thông tin

tập thể スカイピア二子新地 101

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Kitamikata
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Futako-shinchi 徒歩 14 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 48,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.38㎡ -

Thông tin

chung cư エスパリエ荻島 301

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Sakado
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Takatsu 徒歩 14 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 72,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 2K / 32.80㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ヌーサヴィル Y

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Kamisakunobe
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 20 phút
Nambu Line Musashi-Mizonokuchi 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 2003 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 106,000 yen (4,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2DK(+S) / 52.60㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ヌーサヴィル L

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Kamisakunobe
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 20 phút
Nambu Line Musashi-Mizonokuchi 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 2003 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 97,000 yen (4,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2DK(+S) / 44.60㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư エスパリエ荻島 102

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Sakado
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Takatsu 徒歩 14 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 94,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 3LDK(+S) / 55.51㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư ホワイトハウス高津 302

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Kitamikata
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Takatsu 徒歩 10 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 54,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 15.67㎡ -

Thông tin

chung cư トレンチタウン 3-3

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Sakado
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 15 phút
Nambu Line Musashi-Mizonokuchi 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 53,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 17.79㎡ -

Thông tin

chung cư サンローズ高津 202

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Kitamikata
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Takatsu 徒歩 12 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 1993 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 53,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 16.00㎡ -

Thông tin

tập thể 久本ハイツ 206

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Hisamoto
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 4 phút
Nambu Line Musashi-Mizonokuchi 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 58,000 yen (0 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 20.70㎡ -

Thông tin

chung cư ハイツ島村 202

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Futago
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Takatsu 徒歩 8 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Futako-shinchi 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 1981 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 60,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1DK(+S) / 21.00㎡ -

Thông tin

chung cư クレセントユニ高津Ⅱ 405

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Mizonokuchi
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Takatsu 徒歩 3 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1994 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 51,500 yen (5,500 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 18.50㎡ -

Thông tin

chung cư ロアール溝口駅前 409

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Mizonokuchi
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 4 phút
Nambu Line Musashi-Mizonokuchi 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2007 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 71,780 yen (9,720 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 20.35㎡ -

Thông tin

chung cư バースシティ溝の口ティアラ 0605

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Hisamoto
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 6 phút
Nambu Line Musashi-Mizonokuchi 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 2015 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 148,000 yen (7,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK(+S) / 54.87㎡ -

Thông tin

chung cư グランドール梶ヶ谷 201

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Suenaga
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Kajigaya 徒歩 5 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 21 phút
Năm xây dựng 2008 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 80,000 yen (5,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 30.24㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư グランドール梶ヶ谷 301

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Suenaga
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Kajigaya 徒歩 5 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 21 phút
Năm xây dựng 2008 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 135,000 yen (8,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 2LDK(+S) / 60.48㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

nhà chung dãy テラス・エスポワール 102

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Kamisakunobe
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 3 phút
Nambu Line Tsudayama 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 2008 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 140,000 yen (4,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 3LDK(+S) / 92.38㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể Palais Fleur 101

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Shinsaku
Giao thông
Năm xây dựng 2017 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 82,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1LDK(+S) / 40.10㎡ -

Thông tin

chung cư TSハイム 306

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Suenaga
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 15 phút
Tokyu Oimachi Line Mizonokuchi 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 41,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1R / 18.00㎡ -

Thông tin

chung cư TSハイム 207

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Suenaga
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 15 phút
Tokyu Oimachi Line Mizonokuchi 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 40,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1R / 18.00㎡ -

Thông tin

chung cư TSハイム 202

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Suenaga
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 15 phút
Tokyu Oimachi Line Mizonokuchi 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 42,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1K / 18.00㎡ -

Thông tin

chung cư TSハイム 201

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Suenaga
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 15 phút
Tokyu Oimachi Line Mizonokuchi 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 42,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1K / 18.00㎡ -

Thông tin

chung cư ロアール溝口駅前 211

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Mizonokuchi
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 4 phút
Nambu Line Musashi-Mizonokuchi 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2007 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 69,500 yen (9,500 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 20.35㎡ -

Thông tin

tập thể パームハイツ 107

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Shimosakunobe
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Mizonokuchi 徒歩 7 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Kajigaya 徒歩 7 phút
Tokyu Oimachi Line Mizonokuchi 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 59,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / 1 tháng 1R / 19.87㎡ -

Thông tin

tập thể ペアパレス二子 202

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Futago
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Futako-shinchi 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1992 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 42,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 13.86㎡ -

Thông tin

tập thể 富士見ハイツ 202

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Takatsu-ku Kajigaya
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Kajigaya 徒歩 17 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Miyazakidai 徒歩 22 phút
Nambu Line Musashi-Mizonokuchi 徒歩 29 phút
Năm xây dựng 1986 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 68,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2DK(+S) / 40.00㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống