Tsurumi Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 24
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể S.S.Court川崎 201

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Kawasaki-ku
Giao thông Nambu Line Hama-Kawasaki đi bộ 13 phút
Tokaido Line Kawasaki Bus 13 phút đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 2013 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 44,500 yen (5,500 yen) - / - / - / - 1R / 9.92㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション鶴見中央

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Tsurumi-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Tsurumi đi bộ 10 phút
Keikyu Line Keikyu Tsurumi đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 1990 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 98,000 yen (7,000 yen) 98,000 yen / 98,000 yen / - / - 1SDK / 40.50㎡ -

Thông tin

tập thể ユナイト小田ボンボヤージュ 107

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Kawasaki-ku
Giao thông Nambu Line Odasakae đi bộ 7 phút
Nambu Line Hama-Kawasaki đi bộ 12 phút
Năm xây dựng 2012 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 49,000 yen (3,500 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 11.79㎡ -

Thông tin

chung cư エルセレ岸谷 303

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Tsurumi-ku
Giao thông Keikyu Line Namamugi đi bộ 5 phút
Tsurumi Line Kokudo đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1997 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 91,000 yen (4,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2DK / 50.08㎡ -

Thông tin

tập thể ジョワカーサ 202

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Tsurumi-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Tsurumi đi bộ 10 phút
Keikyu Line Keikyu Tsurumi đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 2004 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 64,000 yen (3,000 yen) 64,000 yen / - / - / - 1R / 17.59㎡ -

Thông tin

tập thể ユナイト汐入ムーランルージュ 203

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Tsurumi-ku
Giao thông Tsurumi Line Bentembashi đi bộ 6 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Tsurumi Bus 10 phút đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 2014 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 52,000 yen (3,500 yen) - / - / - / - 1R / 12.18㎡ -

Thông tin

tập thể ユナイト汐入ムーランルージュ 103

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Tsurumi-ku
Giao thông Tsurumi Line Bentembashi đi bộ 6 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Tsurumi Bus 10 phút đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 2014 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 51,000 yen (3,500 yen) - / - / - / - 1R / 12.18㎡ -

Thông tin

tập thể ユナイト汐入ムーランルージュ 101

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Tsurumi-ku
Giao thông Tsurumi Line Bentembashi đi bộ 6 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Tsurumi Bus 10 phút đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 2014 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 51,000 yen (3,500 yen) - / - / - / - 1R / 12.43㎡ -

Thông tin

tập thể ユナイト岸谷レメディオスの杜 102

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Tsurumi-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Tsurumi đi bộ 19 phút
Keikyu Line Kagetsuen-Mae đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 2014 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 44,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 11.10㎡ -

Thông tin

tập thể ユナイト岸谷レメディオスの杜 101

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Tsurumi-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Tsurumi đi bộ 19 phút
Keikyu Line Kagetsuen-Mae đi bộ 14 phút
Năm xây dựng 2014 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 44,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 11.10㎡ -

Thông tin

tập thể ユナイト鶴見リュクサンブール 201

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Tsurumi-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Tsurumi đi bộ 22 phút
Keikyu Line Keikyu Tsurumi đi bộ 26 phút
Năm xây dựng 2014 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 49,000 yen (3,500 yen) - / - / - / - 1R / 11.10㎡ -

Thông tin

tập thể ユナイト上末吉トスカーナの杜 202

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Tsurumi-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Tsurumi Bus 17 phút đi bộ 4 phút
Tokyu Toyoko Line Tsunashima Bus 26 phút đi bộ 4 phút
Năm xây dựng 2016 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 51,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1R / 14.60㎡ -

Thông tin

tập thể ユナイト鶴見ブラームス 201

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Tsurumi-ku
Giao thông Keikyu Line Keikyu Tsurumi đi bộ 11 phút
Tsurumi Line Tsurumi-Ono đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 2014 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 55,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 12.89㎡ -

Thông tin

chung cư クレインズ・ヒル 205

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Tsurumi-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Tsurumi đi bộ 10 phút
Keikyu Line Keikyu Tsurumi đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1993 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 67,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 20.09㎡ -

Thông tin

tập thể ハーベストハウス川崎浅田

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Kawasaki-ku
Giao thông Tsurumi Line Musashi-Shiraishi đi bộ 10 phút
Nambu Line Odasakae đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 2016 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 59,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.17㎡ -

Thông tin

tập thể メゾン一刻 101号室

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Tsurumi-ku
Giao thông Tsurumi Line Tsurumi-Ono đi bộ 4 phút
Keikyu Line Keikyu Tsurumi đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1986 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 63,000 yen (3,000 yen) - / 0.5 tháng / - / - 2K / 28.00㎡ -

Thông tin

tập thể サンフラッツB 206号室

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Tsurumi-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Tsurumi đi bộ 21 phút
Keikyu Line Keikyu Tsurumi đi bộ 23 phút
Năm xây dựng 1987 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 70,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2DK / 35.19㎡ -

Thông tin

tập thể ハーミットクラブハウス鶴見寺谷 104

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Tsurumi-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Tsurumi đi bộ 13 phút
Keikyu Line Keikyu Tsurumi đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 2018 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 63,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 19.99㎡ -

Thông tin

tập thể ハーミットクラブハウス トゥギャザー鶴見(仮) 101

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Tsurumi-ku
Giao thông Keikyu Line Kagetsuen-Mae đi bộ 5 phút
Tsurumi Line Kokudo đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 2020 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 112,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1LDK / 33.66㎡ -

Thông tin

tập thể ハーミットクラブハウス トゥギャザー鶴見(仮) 201

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Tsurumi-ku
Giao thông Keikyu Line Kagetsuen-Mae đi bộ 5 phút
Tsurumi Line Kokudo đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 2020 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 114,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1LDK / 33.66㎡ -

Thông tin

tập thể ハーミットクラブハウス トゥギャザー鶴見(仮) 301

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Tsurumi-ku
Giao thông Keikyu Line Kagetsuen-Mae đi bộ 5 phút
Tsurumi Line Kokudo đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 2020 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 115,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1LDK / 33.66㎡ -

Thông tin

chung cư NICアーバンスピリッツ鶴見Ⅰ 

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Tsurumi-ku
Giao thông Keikyu Line Kagetsuen-Mae đi bộ 2 phút
Tsurumi Line Kokudo đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 1988 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 75,000 yen (10,000 yen) - / - / - / - 2K / 27.88㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート鶴見第5 102

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Tsurumi-ku
Giao thông Keikyu Line Tsurumi-Ichiba đi bộ 2 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Tsurumi đi bộ 22 phút
Năm xây dựng 1991 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 40,000 yen (7,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 16.51㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống