Yokohama Green Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 107
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư Humanハイムセンター南 306

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Tsuzuki-ku
Giao thông Yokohama Blue Line Center-Minami 徒歩 2 phút
Yokohama Blue Line Center-Kita 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 2007 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 72,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 21.75㎡ -

Thông tin

nhà chung dãy 小泉テラスB 1

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Tsuzuki-ku
Giao thông Yokohama Green Line Higashi-Yamada 徒歩 17 phút
Yokohama Green Line Kita-Yamada 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 1993 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 105,000 yen (0 yen) 2 tháng / - / - / - 3LDK / 67.70㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

nhà chung dãy ラークヒルズA 101

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Tsuzuki-ku
Giao thông Yokohama Blue Line Nakamachidai 徒歩 6 phút
Yokohama Blue Line Center-Minami 徒歩 28 phút
Năm xây dựng 1992 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 156,000 yen (0 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 3SLDK / 101.12㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

nhà chung dãy ラークヒルズA 102

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Tsuzuki-ku
Giao thông Yokohama Blue Line Nakamachidai 徒歩 6 phút
Yokohama Blue Line Center-Minami 徒歩 28 phút
Năm xây dựng 1992 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 155,000 yen (0 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 3SLDK / 101.12㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

nhà chung dãy 小泉テラスA 2

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Tsuzuki-ku
Giao thông Yokohama Green Line Higashi-Yamada 徒歩 17 phút
Yokohama Green Line Kita-Yamada 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 1993 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 105,000 yen (0 yen) 2 tháng / - / - / - 3LDK / 67.70㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

nhà chung dãy サザンコートE 1

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Tsuzuki-ku
Giao thông Yokohama Green Line Kita-Yamada 徒歩 11 phút
Yokohama Blue Line Center-Kita 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 1999 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 142,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 3LDK / 77.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

tập thể ハイシューガ日吉A 203

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Hiyoshi 徒歩 5 phút
Yokohama Green Line Hiyoshi 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1992 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 45,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 17.71㎡ -

Thông tin

chung cư ノースコート北山田 701

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Tsuzuki-ku
Giao thông Yokohama Green Line Kita-Yamada 徒歩 1 phút
Yokohama Blue Line Center-Kita Bus 15 phút 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 2009 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 60,000 yen (9,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 22.12㎡ -

Thông tin

chung cư ノースコート北山田 605

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Tsuzuki-ku
Giao thông Yokohama Green Line Kita-Yamada 徒歩 1 phút
Yokohama Blue Line Center-Kita Bus 15 phút 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 2009 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 59,000 yen (9,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 21.23㎡ -

Thông tin

chung cư ベガプラザビル 504

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Tsuzuki-ku
Giao thông Yokohama Blue Line Center-Kita 徒歩 2 phút
Yokohama Green Line Center-Kita 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 1998 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 75,000 yen (6,000 yen) - / - / - / - 1K / 30.46㎡ -

Thông tin

tập thể パディー・レジオ 102

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Tsuzuki-ku
Giao thông Yokohama Green Line Kita-Yamada 徒歩 3 phút
Yokohama Green Line Center-Kita Bus 9 phút 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 2007 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 87,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1SLDK / 48.00㎡ -

Thông tin

tập thể パディー・レジオ 202

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Tsuzuki-ku
Giao thông Yokohama Green Line Kita-Yamada 徒歩 3 phút
Yokohama Green Line Center-Kita Bus 9 phút 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 2007 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 90,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1SLDK / 48.00㎡ -

Thông tin

chung cư ルミエール日吉 206

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Hiyoshi 徒歩 17 phút
Tokyu Toyoko Line Hiyoshi Bus 6 phút 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 1994 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 85,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 2DK / 44.32㎡ -

Thông tin

chung cư 丸京ビル 304

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Hiyoshi 徒歩 3 phút
Yokohama Green Line Hiyoshi 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 1981 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 75,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 2DK / 40.50㎡ -

Thông tin

tập thể ウィズ・ユー 202

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Tsuzuki-ku
Giao thông Yokohama Blue Line Center-Minami 徒歩 15 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Eda Bus 12 phút 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 1997 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 99,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2LDK / 56.24㎡ -

Thông tin

chung cư 内野ビル 302

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Tsuzuki-ku
Giao thông Yokohama Green Line Tsuzukifureainooka 徒歩 7 phút
Yokohama Blue Line Center-Minami 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 1989 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 82,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2LDK / 56.16㎡ -

Thông tin

chung cư ベルテ都筑 205

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Tsuzuki-ku
Giao thông Yokohama Blue Line Center-Kita 徒歩 8 phút
Yokohama Green Line Center-Kita 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1995 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 109,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2LDK / 53.80㎡ -

Thông tin

nhà chung dãy エスポワール/東山田 B

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Tsuzuki-ku
Giao thông Yokohama Green Line Kita-Yamada 徒歩 9 phút
Yokohama Green Line Higashi-Yamada 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 2001 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 120,000 yen (2,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2LDK / 72.87㎡ -

Thông tin

chung cư ラ・ヴィレットオリモ 203

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Tsuzuki-ku
Giao thông Yokohama Green Line Kita-Yamada 徒歩 6 phút
Yokohama Blue Line Center-Kita Bus 10 phút 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 1996 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 98,000 yen (5,500 yen) 1 tháng / - / - / - 3DK / 60.61㎡ -

Thông tin

chung cư シャルムすみれが丘 102

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Tsuzuki-ku
Giao thông Yokohama Blue Line Nakagawa 徒歩 16 phút
Yokohama Blue Line Center-Kita 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 1983 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 70,000 yen (4,000 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 3DK / 56.25㎡ -

Thông tin

tập thể ハーミットクラブハウス日吉IIIB棟(仮) 204

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Hiyoshi 徒歩 11 phút
Tokyu Meguro Line Hiyoshi 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2019 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 72,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.56㎡ -

Thông tin

tập thể ハーミットクラブハウス日吉IIIB棟(仮) 202

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Hiyoshi 徒歩 11 phút
Tokyu Meguro Line Hiyoshi 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2019 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 72,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.56㎡ -

Thông tin

tập thể ハーミットクラブハウス日吉IIIB棟(仮) 103

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Hiyoshi 徒歩 11 phút
Tokyu Meguro Line Hiyoshi 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2019 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 70,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.56㎡ -

Thông tin

tập thể ハーミットクラブハウス日吉IIIB棟(仮) 101

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Hiyoshi 徒歩 11 phút
Tokyu Meguro Line Hiyoshi 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2019 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 71,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.56㎡ -

Thông tin

tập thể ハーミットクラブハウス日吉IIIB棟(仮) 102

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Hiyoshi 徒歩 11 phút
Tokyu Meguro Line Hiyoshi 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2019 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 70,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.56㎡ -

Thông tin

tập thể ハーミットクラブハウス日吉IIIB棟(仮) 203

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Hiyoshi 徒歩 11 phút
Tokyu Meguro Line Hiyoshi 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2019 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 72,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.56㎡ -

Thông tin

tập thể ハーミットクラブハウス中山 102

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Midori-ku
Giao thông Yokohama Line Nakayama 徒歩 10 phút
Yokohama Green Line Nakayama 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2014 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 58,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.31㎡ -

Thông tin

tập thể シャルムホワイト 107

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Aoba-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Fujigaoka 徒歩 17 phút
Yokohama Green Line Kawawacho 徒歩 26 phút
Tokyu Den-En-Toshi Line Aobadai Bus 5 phút 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 1985 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 40,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 2DK / 41.70㎡ -

Thông tin

chung cư コンポジット元住吉 0101

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Nakahara-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Motosumiyoshi 徒歩 8 phút
Tokyu Toyoko Line Hiyoshi 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2019 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 76,500 yen (10,000 yen) 76,500 yen / - / - / - 1K / 23.46㎡ -

Thông tin

chung cư コンポジット元住吉 0304

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Nakahara-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Motosumiyoshi 徒歩 8 phút
Tokyu Toyoko Line Hiyoshi 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2019 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 81,000 yen (10,000 yen) 81,000 yen / - / - / - 1K / 23.37㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống