Yokohama Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 232
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư メゾン飯嶋 0208

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Chuo-ku Yabe
Giao thông Yokohama Line Yabe 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 1988 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 36,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 20.50㎡ -

Thông tin

chung cư コア・シティ新横浜 603

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku Shinoharacho
Giao thông Yokohama Line Kikuna 徒歩 9 phút
Tokyu Toyoko Line Kikuna 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 1997 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 95,000 yen (7,600 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK / 40.06㎡ -

Thông tin

chung cư コア・シティ新横浜 403

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku Shinoharacho
Giao thông Yokohama Line Kikuna 徒歩 9 phút
Tokyu Toyoko Line Kikuna 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 1997 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 87,000 yen (7,600 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1LDK / 40.06㎡ -

Thông tin

tập thể サンヴェール菊名 202

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku Shinoharakita
Giao thông Yokohama Line Kikuna 徒歩 6 phút
Tokyu Toyoko Line Kikuna 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 1994 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 56,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 19.60㎡ -

Thông tin

tập thể オークレジデンス 101

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku Fujizuka
Giao thông Yokohama Line Kikuna 徒歩 12 phút
Tokyu Toyoko Line Kikuna 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 2016 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 56,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 16.34㎡ -

Thông tin

chung cư サンモール東淵野辺 103

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Chuo-ku Higashifuchinobe
Giao thông Yokohama Line Kobuchi 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 1995 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 53,000 yen (0 yen) - / - / - / - 2DK / 41.58㎡ -

Thông tin

chung cư 小机フラワーハイツ 203

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku Kozukuecho
Giao thông Yokohama Line Kozukue 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 39,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.32㎡ -

Thông tin

tập thể プレジールエイト・ガロン 102

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Midori-ku Nihonmatsu
Giao thông
Năm xây dựng 2003 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 34,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.08㎡ -

Thông tin

tập thể アンプルール クラージュ 堀内 205

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Midori-ku Hashimoto
Giao thông Yokohama Line Hashimoto 徒歩 11 phút
Sagami Line Hashimoto 徒歩 11 phút
Keio Sagamihara Line Hashimoto 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2007 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 55,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 26.08㎡ -

Thông tin

tập thể アムールHIBIKI 103

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Midori-ku Mukaihara
Giao thông
Năm xây dựng 2008 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 39,500 yen (2,500 yen) - / - / - / - 1K / 24.22㎡ -

Thông tin

tập thể アムールHIBIKI 203

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Midori-ku Mukaihara
Giao thông
Năm xây dựng 2008 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 41,500 yen (2,500 yen) - / - / - / - 1K / 24.22㎡ -

Thông tin

chung cư ジーコンフォートウエスト新横浜 1105

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku Shinyokohama
Giao thông Yokohama Line Shin-Yokohama 徒歩 10 phút
Yokohama Blue Line Shin-Yokohama 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2008 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
11 85,000 yen (8,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 27.51㎡ -

Thông tin

chung cư LA.PRYLE 新横浜 506

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku Shinyokohama
Giao thông Yokohama Line Shin-Yokohama 徒歩 7 phút
Yokohama Blue Line Shin-Yokohama 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2005 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 95,000 yen (9,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1LDK(+S) / 39.99㎡ -

Thông tin

tập thể メローペ 102

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Kikuna 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 2018 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 59,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 18.10㎡ -

Thông tin

tập thể G・Aヒルズ大口 102

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kanagawa-ku
Giao thông Yokohama Line Oguchi 徒歩 10 phút
Tokyu Toyoko Line Myorenji 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 2009 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 47,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 14.49㎡ -

Thông tin

chung cư サンモールカメリア 305

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Tsurumi-ku
Giao thông Keikyu Line Namamugi 徒歩 15 phút
Yokohama Line Oguchi 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 1988 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 38,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.50㎡ -

Thông tin

chung cư サンモールカメリア 307

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Tsurumi-ku
Giao thông Keikyu Line Namamugi 徒歩 15 phút
Yokohama Line Oguchi 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 1988 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 40,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.50㎡ -

Thông tin

chung cư ショービ共和ハイツ 301

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Chuo-ku
Giao thông Yokohama Line Fuchinobe 徒歩 8 phút
Yokohama Line Yabe 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 1987 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 50,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.92㎡ -

Thông tin

chung cư ショービ共和ハイツ 305

Địa chỉ Kanagawa Sagamiharashi Chuo-ku
Giao thông Yokohama Line Fuchinobe 徒歩 8 phút
Yokohama Line Yabe 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 1987 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 50,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.92㎡ -

Thông tin

chung cư KJメゾン岸根公園 110

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Yokohama Blue Line Kishinekoen 徒歩 6 phút
Yokohama Line Shin-Yokohama 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1986 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 46,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 20.40㎡ -

Thông tin

tập thể ジュネスワン 203

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kanagawa-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Myorenji 徒歩 9 phút
Tokyu Toyoko Line Kikuna 徒歩 23 phút
Năm xây dựng 1986 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 33,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 17.09㎡ -

Thông tin

tập thể グランヴェール菊名C棟 103

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Kikuna 徒歩 5 phút
Yokohama Blue Line Shin-Yokohama 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 2003 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 53,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.56㎡ -

Thông tin

tập thể グランヴェール菊名A棟 102

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Kikuna 徒歩 5 phút
Yokohama Line Shin-Yokohama 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 2003 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 57,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 18.21㎡ -

Thông tin

chung cư TOP新横浜第1 204

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Yokohama Blue Line Shin-Yokohama 徒歩 7 phút
Yokohama Line Kikuna 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 1986 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 55,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 22.77㎡ -

Thông tin

chung cư 貝ノ坂クロス・852 303

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Tsuzuki-ku
Giao thông Yokohama Green Line Kawawacho 徒歩 13 phút
Yokohama Line Nakayama 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 1994 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 70,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2DK / 44.28㎡ -

Thông tin

tập thể フェニックスA棟 202

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kanagawa-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Shin-Koyasu 徒歩 7 phút
Yokohama Line Oguchi 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2006 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 68,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 23.91㎡ -

Thông tin

chung cư ザ・レジデンス・オブ・トーキョーTY16 401

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Kikuna 徒歩 10 phút
Tokyu Toyoko Line Okurayama 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2016 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 78,000 yen (10,000 yen) 1 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 23.36㎡ -

Thông tin

chung cư グリフィン新横浜・参番館 304

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Yokohama Blue Line Shin-Yokohama 徒歩 3 phút
Yokohama Line Shin-Yokohama 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2002 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 70,000 yen (6,000 yen) - / - / - / - 1K / 23.49㎡ -

Thông tin

tập thể ハーミットクラブハウス大倉山IIB棟 102

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kohoku-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Okurayama 徒歩 5 phút
Yokohama Line Kikuna 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 2018 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 69,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 16.58㎡ -

Thông tin

tập thể (ヤドカリクラブシリーズ)G・Aヒルズ東白楽 102

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Kanagawa-ku
Giao thông Keikyu Line Koyasu 徒歩 7 phút
Yokohama Line Oguchi 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 2011 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 58,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 16.18㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống