Musashi-Kosugi・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 31
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư ハーモニーレジデンス武蔵小杉#002 0131

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Nakahara-ku Nakamaruko
Giao thông Yokosuka Line Musashi-Kosugi 徒歩 10 phút
Nambu Line Musashi-Kosugi 徒歩 10 phút
Tokyu Toyoko Line Musashi-Kosugi 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2018 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 75,000 yen (12,000 yen) - / - / 150,000 yen / 150,000 yen 1K / 20.23㎡ -

Thông tin

chung cư ハーモニーレジデンス武蔵小杉#002 0131

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Nakahara-ku Nakamaruko
Giao thông Yokosuka Line Musashi-Kosugi 徒歩 10 phút
Nambu Line Musashi-Kosugi 徒歩 10 phút
Tokyu Toyoko Line Musashi-Kosugi 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2018 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 85,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.23㎡ -

Thông tin

chung cư ハーモニーレジデンス武蔵小杉 0121

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Nakahara-ku Nakamaruko
Giao thông Yokosuka Line Musashi-Kosugi 徒歩 10 phút
Nambu Line Musashi-Kosugi 徒歩 10 phút
Tokyu Toyoko Line Musashi-Kosugi 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2016 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 76,000 yen (12,000 yen) - / - / 152,000 yen / 152,000 yen 1K / 20.44㎡ -

Thông tin

chung cư ハーモニーレジデンス武蔵小杉 0121

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Nakahara-ku Nakamaruko
Giao thông Yokosuka Line Musashi-Kosugi 徒歩 10 phút
Nambu Line Musashi-Kosugi 徒歩 10 phút
Tokyu Toyoko Line Musashi-Kosugi 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2016 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 86,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.44㎡ -

Thông tin

tập thể アムール 芭蕉館 101

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Nakahara-ku Ichinotsubo
Giao thông Yokosuka Line Musashi-Kosugi 徒歩 11 phút
Nambu Line Musashi-Kosugi 徒歩 11 phút
Tokyu Toyoko Line Musashi-Kosugi 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 2006 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 76,500 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 24.81㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズシティ武蔵小杉

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Nakahara-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Musashi-Kosugi 徒歩 7 phút
Nambu Line Musashi-Kosugi 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1998 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 80,000 yen (0 yen) 160,000 yen / 80,000 yen / - / - 1K / 25.44㎡ -

Thông tin

chung cư エスペランサ野川 313

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Miyamae-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Kajigaya 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 1989 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 150,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 3LDK / 138.60㎡ -

Thông tin

chung cư エスペランサ野川 206

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Miyamae-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Kajigaya 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 1989 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 70,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1LDK / 40.95㎡ -

Thông tin

chung cư エスペランサ野川 105

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Miyamae-ku
Giao thông Tokyu Den-En-Toshi Line Kajigaya 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 1989 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 59,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1DK / 36.70㎡ -

Thông tin

chung cư ラフォーレ武蔵中原 103

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Nakahara-ku
Giao thông Nambu Line Musashi-Nakahara 徒歩 6 phút
Tokyu Toyoko Line Musashi-Kosugi 徒歩 27 phút
Năm xây dựng 1993 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 59,000 yen (3,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 22.05㎡ -

Thông tin

chung cư ランバー藤枝 306

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Nakahara-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Shin-Maruko 徒歩 8 phút
Tokyu Toyoko Line Musashi-Kosugi 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1986 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 80,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 2DK / 34.71㎡ -

Thông tin

chung cư クリオ平間ファースト 304

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Nakahara-ku
Giao thông Nambu Line Hirama 徒歩 11 phút
Yokosuka Line Musashi-Kosugi 徒歩 21 phút
Năm xây dựng 1988 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 45,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.00㎡ -

Thông tin

chung cư パールマンション 211

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Nakahara-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Musashi-Kosugi 徒歩 7 phút
Tokyu Toyoko Line Shin-Maruko 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 1987 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 52,000 yen (10,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 16.56㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư スカイコート武蔵小杉6 209

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Nakahara-ku
Giao thông Nambu Line Musashi-Nakahara 徒歩 5 phút
Tokyu Toyoko Line Musashi-Kosugi 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 1991 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 44,000 yen (6,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 16.51㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート新丸子 303

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Nakahara-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Shin-Maruko 徒歩 5 phút
Yokosuka Line Musashi-Kosugi 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1986 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 51,000 yen (4,500 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 16.22㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズシティ武蔵小杉 0102

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Nakahara-ku Imaiminamicho
Giao thông Tokyu Toyoko Line Musashi-Kosugi 徒歩 7 phút
Nambu Line Musashi-Kosugi 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1998 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 80,000 yen (0 yen) 2 tháng / 1 tháng / - / - 1K / 25.44㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート武蔵小杉第4 106

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Nakahara-ku
Giao thông Yokosuka Line Musashi-Kosugi 徒歩 11 phút
Tokyu Toyoko Line Shin-Maruko 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 1989 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 45,000 yen (7,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 16.44㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート元住吉3 106

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Nakahara-ku
Giao thông Tokyu Toyoko Line Motosumiyoshi 徒歩 11 phút
Yokosuka Line Musashi-Kosugi 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 1987 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 41,000 yen (5,500 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 16.48㎡ -

Thông tin

chung cư 新丸子ダイカンプラザCity 801

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Nakahara-ku MarukodOri
Giao thông Tokyu Toyoko Line Shin-Maruko 徒歩 5 phút
Nambu Line Musashi-Kosugi 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 50,000 yen (5,000 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 15.16㎡ -

Thông tin

chung cư ユーコート新丸子Ⅱ(旧ラ・リヴィエール) 602

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Nakahara-ku Kamimarukotenjincho
Giao thông Tokyu Toyoko Line Shin-Maruko 徒歩 11 phút
Tokyu Toyoko Line Musashi-Kosugi 徒歩 15 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 145,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1LDK / 50.16㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート武蔵小杉6 209

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Nakahara-ku Shimokodanaka
Giao thông Nambu Line Musashi-Nakahara 徒歩 5 phút
Tokyu Toyoko Line Musashi-Kosugi 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 44,000 yen (6,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 16.51㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート武蔵小杉5 204

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Nakahara-ku Kosugigotencho
Giao thông Nambu Line Musashi-Nakahara 徒歩 12 phút
Yokosuka Line Musashi-Kosugi 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 1990 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 43,000 yen (6,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 16.20㎡ -

Thông tin

chung cư スカイコート元住吉3 106

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Nakahara-ku KizukiOmachi
Giao thông Tokyu Toyoko Line Motosumiyoshi 徒歩 11 phút
Yokosuka Line Musashi-Kosugi 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 41,000 yen (5,500 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 16.48㎡ -

Thông tin

tập thể ウインズアクア 201

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Nakahara-ku MarukodOri
Giao thông Tokyu Toyoko Line Shin-Maruko 徒歩 5 phút
Nambu Line Musashi-Kosugi 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 2007 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 68,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.01㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư プロコープ 408

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Nakahara-ku MarukodOri
Giao thông Tokyu Toyoko Line Shin-Maruko 徒歩 3 phút
Tokyu Toyoko Line Musashi-Kosugi 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 68,000 yen (12,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 31.29㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư プロコープ 502

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Nakahara-ku MarukodOri
Giao thông Tokyu Toyoko Line Shin-Maruko 徒歩 3 phút
Tokyu Toyoko Line Musashi-Kosugi 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 76,000 yen (12,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 42.12㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư プロコープ 407

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Nakahara-ku MarukodOri
Giao thông Tokyu Toyoko Line Shin-Maruko 徒歩 3 phút
Tokyu Toyoko Line Musashi-Kosugi 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 53,000 yen (12,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 21.85㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư パールマンション 405

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Nakahara-ku Shinmarukomachi
Giao thông Tokyu Toyoko Line Musashi-Kosugi 徒歩 7 phút
Tokyu Toyoko Line Shin-Maruko 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 52,000 yen (10,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 16.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư パールマンション 211

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Nakahara-ku Shinmarukomachi
Giao thông Tokyu Toyoko Line Musashi-Kosugi 徒歩 7 phút
Tokyu Toyoko Line Shin-Maruko 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 52,000 yen (10,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1K / 16.56㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư パールマンション 410

Địa chỉ Kanagawa Kawasakishi Nakahara-ku Shinmarukomachi
Giao thông Tokyu Toyoko Line Musashi-Kosugi 徒歩 7 phút
Tokyu Toyoko Line Shin-Maruko 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 1987 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 60,000 yen (10,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1DK / 25.27㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Musashi-Kosugi

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống