Shinjuku・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 37
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư プレール・ドゥーク渋谷初台 602

Địa chỉ Tokyo shibuya-ku
Giao thông Keio Line Hatsudai đi bộ 4 phút
Toei Oedo Line Nishi-Shinjuku-gochome đi bộ 14 phút
Yamanote Line Shinjuku đi bộ 23 phút
Năm xây dựng 2012 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 91,000 yen (8,000 yen) 91,000 yen / 91,000 yen / - / - 1K / 20.94㎡ -

Thông tin

chung cư 新宿パークサイド

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku
Giao thông Toei Oedo Line Nishi-Shinjuku-gochome đi bộ 5 phút
Yamanote Line Shinjuku đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 1977 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
11 99,000 yen (5,000 yen) 99,000 yen / 99,000 yen / - / - 1K / 31.07㎡ -

Thông tin

chung cư セブンスターハイツ代々木 106

Địa chỉ Tokyo shibuya-ku
Giao thông Odakyu Odawara Line Minami-Shinjuku đi bộ 3 phút
Keio Line Shinjuku đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 1983 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 72,000 yen (5,000 yen) 72,000 yen / 72,000 yen / - / - 1R / 19.20㎡ -

Thông tin

chung cư コンシェリア新宿North-One 1302

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku
Giao thông Yamanote Line Shinjuku đi bộ 10 phút
Marunouchi Line Nishi-Shinjuku đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2007 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
13 95,000 yen (8,500 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 20.88㎡ -

Thông tin

chung cư パレステュディオ新宿パークサイド 806

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku
Giao thông Toei Oedo Line Nishi-Shinjuku-gochome đi bộ 1 phút
Yamanote Line Shinjuku đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 2003 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 91,500 yen (8,500 yen) - / - / - / - 1K / 22.68㎡ -

Thông tin

chung cư パレステュディオ新宿パークサイド 903

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku
Giao thông Toei Oedo Line Nishi-Shinjuku-gochome đi bộ 1 phút
Yamanote Line Shinjuku đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 2003 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 87,500 yen (8,500 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 22.68㎡ -

Thông tin

chung cư パレステュディオ新宿パークサイド 222

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku
Giao thông Toei Oedo Line Nishi-Shinjuku-gochome đi bộ 1 phút
Yamanote Line Shinjuku đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 2003 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 97,500 yen (9,500 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 23.20㎡ -

Thông tin

chung cư ヴェルト新宿イースト 0301

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku
Giao thông Yamanote Line Shin-Okubo đi bộ 7 phút
Fukutoshin Line Higashi-Shinjuku đi bộ 2 phút
Yamanote Line Shinjuku đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 2004 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 107,000 yen (12,000 yen) - / - / 214,000 yen / 214,000 yen 1K / 22.17㎡ -

Thông tin

chung cư ヴェルト新宿イースト 0803

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku
Giao thông Yamanote Line Shin-Okubo đi bộ 7 phút
Fukutoshin Line Higashi-Shinjuku đi bộ 2 phút
Yamanote Line Shinjuku đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 2004 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 110,000 yen (12,000 yen) - / - / 220,000 yen / 220,000 yen 1K / 23.52㎡ -

Thông tin

chung cư ヴェルト新宿イースト 0803

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku
Giao thông Yamanote Line Shin-Okubo đi bộ 7 phút
Fukutoshin Line Higashi-Shinjuku đi bộ 2 phút
Yamanote Line Shinjuku đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 2004 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 120,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 1K / 23.52㎡ -

Thông tin

chung cư ヴェルト新宿イースト 1202

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku
Giao thông Yamanote Line Shin-Okubo đi bộ 7 phút
Fukutoshin Line Higashi-Shinjuku đi bộ 2 phút
Yamanote Line Shinjuku đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 2004 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
12 120,000 yen (12,000 yen) - / - / 240,000 yen / 240,000 yen 1K / 20.11㎡ -

Thông tin

chung cư ヴェルト新宿イースト 1202

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku
Giao thông Yamanote Line Shin-Okubo đi bộ 7 phút
Fukutoshin Line Higashi-Shinjuku đi bộ 2 phút
Yamanote Line Shinjuku đi bộ 13 phút
Năm xây dựng 2004 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
12 130,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.11㎡ -

Thông tin

chung cư ヴェルト新宿 0804

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku
Giao thông Yamanote Line Shinjuku đi bộ 11 phút
Sobu Line Okubo đi bộ 3 phút
Yamanote Line Shin-Okubo đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 2005 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 110,000 yen (12,000 yen) - / - / 220,000 yen / 220,000 yen 1K / 22.54㎡ -

Thông tin

chung cư ヴェルト新宿 0804

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku
Giao thông Yamanote Line Shinjuku đi bộ 11 phút
Sobu Line Okubo đi bộ 3 phút
Yamanote Line Shin-Okubo đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 2005 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 120,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.54㎡ -

Thông tin

chung cư ヴェルト新宿 1305

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku
Giao thông Yamanote Line Shinjuku đi bộ 11 phút
Sobu Line Okubo đi bộ 3 phút
Yamanote Line Shin-Okubo đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 2005 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
13 120,000 yen (12,000 yen) - / - / 240,000 yen / 240,000 yen 1K / 24.75㎡ -

Thông tin

chung cư ヴェルト新宿 1305

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku
Giao thông Yamanote Line Shinjuku đi bộ 11 phút
Sobu Line Okubo đi bộ 3 phút
Yamanote Line Shin-Okubo đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 2005 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
13 130,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 1K / 24.75㎡ -

Thông tin

chung cư ヴェルト新宿 1304

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku
Giao thông Yamanote Line Shinjuku đi bộ 11 phút
Sobu Line Okubo đi bộ 3 phút
Yamanote Line Shin-Okubo đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 2005 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
13 120,000 yen (12,000 yen) - / - / 240,000 yen / 240,000 yen 1K / 22.54㎡ -

Thông tin

chung cư ヴェルト新宿 1304

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku
Giao thông Yamanote Line Shinjuku đi bộ 11 phút
Sobu Line Okubo đi bộ 3 phút
Yamanote Line Shin-Okubo đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 2005 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
13 130,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 1K / 22.54㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク東新宿Ⅲ 901

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku
Giao thông Fukutoshin Line Higashi-Shinjuku đi bộ 6 phút
Toei Oedo Line Wakamatsu-Kawada đi bộ 6 phút
Yamanote Line Shinjuku đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 2017 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 109,000 yen (8,000 yen) 109,000 yen / 109,000 yen / - / - 1K / 25.42㎡ -

Thông tin

chung cư プレール・ドゥーク東新宿Ⅲ 1305

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku
Giao thông Fukutoshin Line Higashi-Shinjuku đi bộ 6 phút
Toei Oedo Line Wakamatsu-Kawada đi bộ 6 phút
Yamanote Line Shinjuku đi bộ 17 phút
Năm xây dựng 2017 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
13 170,000 yen (8,000 yen) 170,000 yen / 255,000 yen / - / - 1LDK / 40.61㎡ -

Thông tin

chung cư ハーモニーレジデンス新宿御苑 THE EAST 0310

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku
Giao thông Yamanote Line Shinjuku đi bộ 7 phút
Fukutoshin Line Shinjuku-Sanchome đi bộ 7 phút
Marunouchi Line Shinjuku-Gyoen-Mae đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 2018 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 140,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 1K / 25.50㎡ -

Thông tin

chung cư インペリアル新宿 203

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku
Giao thông Toei Oedo Line Higashi-Shinjuku đi bộ 3 phút
Yamanote Line Shinjuku đi bộ 15 phút
Yamanote Line Shin-Okubo đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2007 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 93,000 yen (5,000 yen) 93,000 yen / - / - / - 1K / 18.03㎡ -

Thông tin

chung cư インペリアル新宿 303

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku
Giao thông Toei Oedo Line Higashi-Shinjuku đi bộ 3 phút
Yamanote Line Shinjuku đi bộ 15 phút
Yamanote Line Shin-Okubo đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2007 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 94,000 yen (5,000 yen) 94,000 yen / - / - / - 1K / 18.03㎡ -

Thông tin

chung cư ガイア歌舞伎町壱番館 101

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku
Giao thông Fukutoshin Line Higashi-Shinjuku đi bộ 5 phút
Marunouchi Line Shinjuku-Sanchome đi bộ 7 phút
Yamanote Line Shinjuku đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 2006 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 98,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 22.40㎡ -

Thông tin

chung cư エルヴィータ代々木 0503

Địa chỉ Tokyo shibuya-ku
Giao thông Yamanote Line Shinjuku đi bộ 8 phút
Yamanote Line Yoyogi đi bộ 8 phút
Odakyu Odawara Line Minami-Shinjuku đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 2006 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 170,000 yen (12,000 yen) - / - / 170,000 yen / 170,000 yen 1LDK / 39.84㎡ -

Thông tin

chung cư エルヴィータ代々木 0503

Địa chỉ Tokyo shibuya-ku
Giao thông Yamanote Line Shinjuku đi bộ 8 phút
Yamanote Line Yoyogi đi bộ 8 phút
Odakyu Odawara Line Minami-Shinjuku đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 2006 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 180,000 yen (12,000 yen) - / - / - / - 1LDK / 39.84㎡ -

Thông tin

chung cư HUNDRED STAY RESIDENCE 1201

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku
Giao thông Sobu Line Okubo đi bộ 3 phút
Yamanote Line Shin-Okubo đi bộ 6 phút
Marunouchi Line Shinjuku đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1992 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
12 189,000 yen (12,000 yen) 189,000 yen / 189,000 yen / - / - 1LDK / 50.15㎡ -

Thông tin

chung cư HUNDRED STAY RESIDENCE 0807

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku
Giao thông Sobu Line Okubo đi bộ 3 phút
Yamanote Line Shin-Okubo đi bộ 6 phút
Marunouchi Line Shinjuku đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1992 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 193,000 yen (12,000 yen) 193,000 yen / 193,000 yen / - / - 1LDK / 51.32㎡ -

Thông tin

chung cư HUNDRED STAY RESIDENCE 0904

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku
Giao thông Sobu Line Okubo đi bộ 3 phút
Yamanote Line Shin-Okubo đi bộ 6 phút
Marunouchi Line Shinjuku đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1992 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 193,000 yen (12,000 yen) 193,000 yen / 193,000 yen / - / - 1LDK / 61.48㎡ -

Thông tin

chung cư HUNDRED STAY RESIDENCE 0907

Địa chỉ Tokyo shinjuku-ku
Giao thông Sobu Line Okubo đi bộ 3 phút
Yamanote Line Shin-Okubo đi bộ 6 phút
Marunouchi Line Shinjuku đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 1992 năm 8 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
9 195,000 yen (12,000 yen) 195,000 yen / 195,000 yen / - / - 1LDK / 51.32㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Shinjuku

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống