Yokodai・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 15
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể ポートヒル上中里 204

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Isogo-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Yokodai Bus 16 phút 徒歩 2 phút
Keikyu Line Sugita Bus 8 phút 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 1988 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 33,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 17.82㎡ -

Thông tin

tập thể コンフォート南平台 201

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Konan-ku
Giao thông Keikyu Line Byobugaura 徒歩 12 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Yokodai Bus 11 phút 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 1987 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 55,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 2LDK / 53.87㎡ -

Thông tin

tập thể ユナイトステージ屏風浦壱番館 206

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Konan-ku
Giao thông Keikyu Line Byobugaura 徒歩 12 phút
Negishi Line Yokodai 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 2010 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 38,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 13.19㎡ -

Thông tin

tập thể ユナイトステージ屏風浦壱番館 205

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Konan-ku
Giao thông Keikyu Line Byobugaura 徒歩 12 phút
Negishi Line Yokodai 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 2010 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 40,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1R / 13.19㎡ -

Thông tin

tập thể ユナイトステージ屏風浦壱番館 102

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Konan-ku
Giao thông Keikyu Line Byobugaura 徒歩 12 phút
Negishi Line Yokodai 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 2010 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 40,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 13.19㎡ -

Thông tin

tập thể ユナイトステージ屏風浦壱番館 203

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Konan-ku
Giao thông Keikyu Line Byobugaura 徒歩 12 phút
Negishi Line Yokodai 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 2010 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 40,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1R / 13.19㎡ -

Thông tin

tập thể ユナイトステージ屏風浦壱番館 101

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Konan-ku
Giao thông Keikyu Line Byobugaura 徒歩 12 phút
Negishi Line Yokodai 徒歩 25 phút
Năm xây dựng 2010 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 40,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1R / 13.19㎡ -

Thông tin

tập thể ハーミットクラブハウス栗木KI 201

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Isogo-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Yokodai 徒歩 13 phút
Keikyu Line Sugita 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 2015 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 56,000 yen (2,000 yen) - / - / - / - 1K / 20.08㎡ -

Thông tin

chung cư サンクタス洋光台ヒルズ

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Isogo-ku
Giao thông Negishi Line Yokodai 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 2011 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 139,000 yen (0 yen) 139,000 yen / 139,000 yen / - / - 2LDK / 65.02㎡ -

Thông tin

tập thể アベニューハイム 102

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Isogo-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Yokodai 徒歩 12 phút
Keikyu Line Kanazawa-Bunko Bus 18 phút 徒歩 1 phút
Keikyu Line Sugita 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 2016 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 40,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 16.15㎡ -

Thông tin

tập thể プロハイム洋光台 103

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Isogo-ku
Giao thông Keihin-Tohoku Negishi Line Yokodai 徒歩 12 phút
Keikyu Line Sugita 徒歩 21 phút
Keikyu Line Byobugaura 徒歩 24 phút
Năm xây dựng 2017 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 46,000 yen (0 yen) - / - / - / - 1K / 15.97㎡ -

Thông tin

tập thể パレス屏風ヶ浦Ⅱ 206号室

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Isogo-ku
Giao thông Keikyu Line Byobugaura 徒歩 5 phút
Negishi Line Yokodai 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 1991 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 29,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 18.00㎡ -

Thông tin

tập thể パレス屏風ヶ浦Ⅱ 103号室

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Isogo-ku
Giao thông Keikyu Line Byobugaura 徒歩 5 phút
Negishi Line Yokodai 徒歩 20 phút
Năm xây dựng 1991 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 29,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1R / 18.00㎡ -

Thông tin

tập thể プラザ・ドゥ・ジュリアン 208号室

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Isogo-ku
Giao thông Negishi Line Yokodai 徒歩 8 phút
Keikyu Line Sugita 徒歩 19 phút
Năm xây dựng 1986 năm 9 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 26,000 yen (5,000 yen) - / - / - / - 1K / 23.00㎡ -

Thông tin

chung cư 日宝コートヒルズ洋光台Ⅱ 301

Địa chỉ Kanagawa Yokohamashi Isogo-ku Yokodai
Giao thông Negishi Line Yokodai 徒歩 12 phút
Keihin-Tohoku Negishi Line Yokodai 徒歩 12 phút
Năm xây dựng 1989 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 57,000 yen (5,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 24.80㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Ga đã chọn
Yokodai

Thay đổi ga

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống