Kyotoshi Kita-ku・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 12
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư シャトー・フロントナック

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Kita-ku
Giao thông Keifuku Railway Kitano Line Kitano-Hakubaicho đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1985 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 43,500 yen (5,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1R / 20.00㎡ -

Thông tin

chung cư キャニオンテラスIII

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Kita-ku
Giao thông Karasuma Line Kitaoji đi bộ 32 phút
Năm xây dựng 1994 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 37,500 yen (5,000 yen) 80,000 yen / - / - / - 1K / 18.90㎡ -

Thông tin

chung cư アネックス紫野

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Kita-ku
Giao thông Karasuma Line Kitaoji đi bộ 20 phút
Năm xây dựng 2005 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 58,500 yen (8,000 yen) 120,000 yen / 60,000 yen / - / - 1K / 28.34㎡ -

Thông tin

chung cư キャニオンテラスIII

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Kita-ku
Giao thông Karasuma Line Kitaoji đi bộ 32 phút
Năm xây dựng 1994 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 33,500 yen (5,000 yen) 80,000 yen / - / - / - 1K / 18.90㎡ -

Thông tin

chung cư キャニオンテラスIII

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Kita-ku
Giao thông Karasuma Line Kitaoji đi bộ 32 phút
Năm xây dựng 1994 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 36,500 yen (5,000 yen) 80,000 yen / - / - / - 1K / 18.90㎡ -

Thông tin

chung cư キャニオンテラスIII

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Kita-ku
Giao thông Karasuma Line Kitaoji đi bộ 32 phút
Năm xây dựng 1994 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 36,000 yen (5,000 yen) 80,000 yen / - / - / - 1K / 18.90㎡ -

Thông tin

chung cư サンフォレスト平野

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Kita-ku
Giao thông Keifuku Railway Kitano Line Kitano-Hakubaicho đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2006 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 55,000 yen (6,000 yen) 80,000 yen / 100,000 yen / - / - 1K / 27.26㎡ -

Thông tin

chung cư キャニオンテラスIII

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Kita-ku
Giao thông Karasuma Line Kitaoji đi bộ 32 phút
Năm xây dựng 1994 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 37,500 yen (5,000 yen) 80,000 yen / - / - / - 1K / 18.90㎡ -

Thông tin

chung cư メゾンきぬかけ

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Kita-ku
Giao thông
Năm xây dựng 2013 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 56,500 yen (6,000 yen) 80,000 yen / 100,000 yen / - / - 1K / 25.81㎡ -

Thông tin

chung cư AbcdeFlat Kitayama

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Kita-ku
Giao thông Karasuma Line Kitaoji Bus 6 phút đi bộ 6 phút
Karasuma Line Kitayama đi bộ 25 phút
Tokaido Line Kyoto Bus 36 phút đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1990 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 40,000 yen (3,500 yen) 10,000 yen / 30,000 yen / - / - 1R / 16.00㎡ -

Thông tin

chung cư AbcdeFlat Kitayama

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Kita-ku
Giao thông Karasuma Line Kitaoji Bus 6 phút đi bộ 6 phút
Karasuma Line Kitayama đi bộ 25 phút
Tokaido Line Kyoto Bus 35 phút đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1990 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 35,000 yen (3,500 yen) 10,000 yen / 10,000 yen / - / - 1R / 12.00㎡ -

Thông tin

chung cư AbcdeFlat shichiku

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Kita-ku
Giao thông Karasuma Line Kitaoji đi bộ 14 phút
Karasuma Line Kitayama đi bộ 15 phút
Tokaido Line Kyoto Bus 30 phút đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1997 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 45,000 yen (3,500 yen) 10,000 yen / 30,000 yen / - / - 1K / 19.00㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Kyotoshi Kita-ku

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống