Kyotoshi Shimogyo-ku・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 33
Sắp xếp
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư インペリアル京都 305

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Shimogyo-ku
Giao thông Tokaido Line otsu đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 1985 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 85,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 3LDK / 67.10㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư インペリアル京都 1001

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Shimogyo-ku
Giao thông Tokaido Line otsu đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 1985 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
10 115,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 4LDK / 82.00㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư インペリアル京都 1007

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Shimogyo-ku
Giao thông Tokaido Line otsu đi bộ 9 phút
Năm xây dựng 1985 năm 6 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
10 112,000 yen (10,000 yen) - / 1 tháng / - / - 4LDK / 79.70㎡ Có bãi đỗ xe ô tô

Thông tin

chung cư Gloire烏丸五条

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Shimogyo-ku
Giao thông Karasuma Line Gojo đi bộ 1 phút
Năm xây dựng 1997 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 47,500 yen (6,000 yen) 70,000 yen / 30,000 yen / - / - 1R / 20.77㎡ -

Thông tin

chung cư エスポワール京都

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Shimogyo-ku
Giao thông Karasuma Line Shijo đi bộ 4 phút
Hankyu Kyoto Main Line Karasuma đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 58,500 yen (6,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 24.14㎡ -

Thông tin

chung cư マインズ・コム四条大宮

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Shimogyo-ku
Giao thông Hankyu Kyoto Main Line Omiya đi bộ 1 phút
Sanin Main Line Nijyo đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 2006 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 54,500 yen (7,000 yen) 80,000 yen / - / - / - 1K / 25.00㎡ -

Thông tin

chung cư エスポワール京都

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Shimogyo-ku
Giao thông Karasuma Line Shijo đi bộ 4 phút
Hankyu Kyoto Main Line Karasuma đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 61,000 yen (6,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 31.62㎡ -

Thông tin

chung cư マインズ・コム四条大宮

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Shimogyo-ku
Giao thông Hankyu Kyoto Main Line Omiya đi bộ 1 phút
Sanin Main Line Nijyo đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 2006 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 57,000 yen (7,000 yen) 80,000 yen / - / - / - 1K / 25.78㎡ -

Thông tin

chung cư マインズ・コム四条大宮

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Shimogyo-ku
Giao thông Hankyu Kyoto Main Line Omiya đi bộ 1 phút
Sanin Main Line Nijyo đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 2006 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 58,000 yen (7,000 yen) 80,000 yen / - / - / - 1K / 25.00㎡ -

Thông tin

chung cư マインズ・コム四条大宮

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Shimogyo-ku
Giao thông Hankyu Kyoto Main Line Omiya đi bộ 1 phút
Sanin Main Line Nijyo đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 2006 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
10 60,000 yen (7,000 yen) 80,000 yen / - / - / - 1K / 25.00㎡ -

Thông tin

chung cư CASA VERDE高辻

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Shimogyo-ku
Giao thông Karasuma Line Shijo đi bộ 5 phút
Hankyu Kyoto Main Line Karasuma đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2002 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 56,500 yen (6,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 25.85㎡ -

Thông tin

chung cư マインズ・コム四条大宮

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Shimogyo-ku
Giao thông Hankyu Kyoto Main Line Omiya đi bộ 1 phút
Sanin Main Line Nijyo đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 2006 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 57,500 yen (7,000 yen) 80,000 yen / - / - / - 1K / 25.00㎡ -

Thông tin

chung cư マインズ・コム四条大宮

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Shimogyo-ku
Giao thông Hankyu Kyoto Main Line Omiya đi bộ 1 phút
Sanin Main Line Nijyo đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 2006 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 55,000 yen (7,000 yen) 80,000 yen / - / - / - 1K / 22.52㎡ -

Thông tin

chung cư マインズ・コム四条大宮

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Shimogyo-ku
Giao thông Hankyu Kyoto Main Line Omiya đi bộ 1 phút
Sanin Main Line Nijyo đi bộ 15 phút
Năm xây dựng 2006 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 57,500 yen (7,000 yen) 80,000 yen / - / - / - 1K / 25.00㎡ -

Thông tin

chung cư Casa de issa

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Shimogyo-ku
Giao thông Karasuma Line Shijo đi bộ 9 phút
Hankyu Kyoto Main Line Omiya đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2007 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 60,000 yen (7,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 27.30㎡ -

Thông tin

chung cư Casa de issa

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Shimogyo-ku
Giao thông Karasuma Line Shijo đi bộ 9 phút
Hankyu Kyoto Main Line Omiya đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2007 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 60,000 yen (7,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 27.20㎡ -

Thông tin

chung cư CASA VERDE高辻

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Shimogyo-ku
Giao thông Karasuma Line Shijo đi bộ 5 phút
Hankyu Kyoto Main Line Karasuma đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2002 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 60,500 yen (6,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 30.06㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション東洞院

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Shimogyo-ku
Giao thông Karasuma Line Gojo đi bộ 6 phút
Hankyu Kyoto Main Line Karasuma đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 1988 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 48,000 yen (0 yen) 50,000 yen / 50,000 yen / - / - 1K / 18.01㎡ -

Thông tin

chung cư エスリード京都河原町第3

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Shimogyo-ku
Giao thông Hankyu Kyoto Main Line Kawaramachi đi bộ 3 phút
Keihan Main Line Gion-Shijo đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1999 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 54,000 yen (6,000 yen) 60,000 yen / 60,000 yen / - / - 1K / 17.14㎡ -

Thông tin

chung cư エスリード京都駅前

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Shimogyo-ku
Giao thông Tokaido Line Kyoto đi bộ 6 phút
Karasuma Line Kyoto đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 1996 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 45,000 yen (5,000 yen) 50,000 yen / 50,000 yen / - / - 1K / 18.06㎡ -

Thông tin

chung cư ライオンズマンション四条西洞院

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Shimogyo-ku
Giao thông Karasuma Line Gojo đi bộ 9 phút
Karasuma Line Shijo đi bộ 11 phút
Năm xây dựng 1990 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
6 75,000 yen (0 yen) 150,000 yen / 75,000 yen / - / - 1DK / 37.80㎡ -

Thông tin

chung cư エスポワール京都 401号室

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Shimogyo-ku
Giao thông Karasuma Line Shijo đi bộ 4 phút
Hankyu Kyoto Main Line Karasuma đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 56,000 yen (6,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 22.49㎡ -

Thông tin

chung cư エスポワール京都 403号室

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Shimogyo-ku
Giao thông Karasuma Line Shijo đi bộ 4 phút
Hankyu Kyoto Main Line Karasuma đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 58,500 yen (6,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 24.14㎡ -

Thông tin

chung cư エスポワール京都 405号室

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Shimogyo-ku
Giao thông Karasuma Line Shijo đi bộ 4 phút
Hankyu Kyoto Main Line Karasuma đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 61,000 yen (6,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 31.62㎡ -

Thông tin

chung cư CASA VERDE高辻 802号室

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Shimogyo-ku
Giao thông Karasuma Line Shijo đi bộ 4 phút
Hankyu Kyoto Main Line Karasuma đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2002 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
8 60,500 yen (6,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 30.06㎡ -

Thông tin

chung cư エスポワール京都 202号室

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Shimogyo-ku
Giao thông Karasuma Line Shijo đi bộ 4 phút
Hankyu Kyoto Main Line Karasuma đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 54,000 yen (6,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 22.49㎡ -

Thông tin

chung cư エスポワール京都 203号室

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Shimogyo-ku
Giao thông Karasuma Line Shijo đi bộ 4 phút
Hankyu Kyoto Main Line Karasuma đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 2001 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 55,000 yen (6,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 24.14㎡ -

Thông tin

chung cư アネックス西洞院 405号室

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Shimogyo-ku
Giao thông Karasuma Line Shijo đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 2007 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 64,500 yen (7,350 yen) 120,000 yen / 60,000 yen / - / - 1K / 31.20㎡ -

Thông tin

chung cư アネックス西洞院 208号室

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Shimogyo-ku
Giao thông Karasuma Line Shijo đi bộ 7 phút
Năm xây dựng 2007 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 65,000 yen (7,350 yen) 120,000 yen / 60,000 yen / - / - 1K / 31.78㎡ -

Thông tin

chung cư アミティエ六条 302号室

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Shimogyo-ku
Giao thông Karasuma Line Gojo đi bộ 6 phút
Năm xây dựng 2009 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 61,000 yen (5,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 29.96㎡ -

Thông tin

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Thông tin làng, phường, xã đã chọn
Kyotoshi Shimogyo-ku

Thay đổi thông tin làng, phường, xã

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống