Eizan Railway Eizan Main Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 30
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể オオサキパレス 204

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Sakyo-ku
Giao thông Eizan Railway Eizan Main Line Chayama 徒歩 17 phút
Năm xây dựng 1979 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 27,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 17.23㎡ -

Thông tin

chung cư コーポラス禅 101

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Sakyo-ku
Giao thông Eizan Railway Eizan Main Line Chayama 徒歩 9 phút
Năm xây dựng 1977 năm 12 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 29,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 14.80㎡ -

Thông tin

chung cư シェモア御蔭通 201

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Sakyo-ku
Giao thông Eizan Railway Eizan Main Line Chayama 徒歩 16 phút
Năm xây dựng 1987 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 33,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 15.88㎡ -

Thông tin

chung cư ラ・ヴィーダ 308号室

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Kamigyo-ku
Giao thông
Eizan Railway Eizan Main Line Demachiyanagi 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 1998 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 53,500 yen (6,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1R / 22.40㎡ -

Thông tin

chung cư ハイツラクセーヌ 102号室

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Sakyo-ku
Giao thông Eizan Railway Eizan Main Line Chayama 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 1987 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 34,000 yen (4,500 yen) 40,000 yen / 50,000 yen / - / - 1R / 17.36㎡ -

Thông tin

chung cư COZYスチューデントジュラク 503号室

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Sakyo-ku
Giao thông
Eizan Railway Eizan Main Line Demachiyanagi 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 1994 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
5 62,000 yen (6,000 yen) 150,000 yen / 60,000 yen / - / - 1K / 23.56㎡ -

Thông tin

chung cư 北白川ロイヤルパレス 306号室

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Sakyo-ku
Giao thông
Eizan Railway Eizan Main Line Mototanaka 徒歩 22 phút
Năm xây dựng 1979 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 38,000 yen (5,000 yen) 50,000 yen / 1 tháng / - / - 1K / 18.00㎡ -

Thông tin

chung cư ウッドビレッジ 212号室

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Kamigyo-ku
Giao thông
Eizan Railway Eizan Main Line Demachiyanagi 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 1998 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 50,000 yen (7,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 22.17㎡ -

Thông tin

chung cư Vittoria 305号室

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Sakyo-ku
Giao thông Eizan Railway Eizan Main Line Mototanaka 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 2005 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 63,000 yen (6,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 27.26㎡ -

Thông tin

chung cư リバティコート修学院 102号室

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Sakyo-ku
Giao thông Eizan Railway Eizan Main Line Shugakuin 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2010 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 52,500 yen (5,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 25.52㎡ -

Thông tin

chung cư アトラス一乗寺 403号室

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Sakyo-ku
Giao thông Eizan Railway Eizan Main Line Ichijoji 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2017 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 69,000 yen (7,000 yen) 70,000 yen / 100,000 yen / - / - 1K / 25.68㎡ -

Thông tin

chung cư ジュイール北白川 506号室

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Sakyo-ku
Giao thông Eizan Railway Eizan Main Line Chayama 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 1998 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 55,500 yen (6,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 19.44㎡ -

Thông tin

chung cư アトラス一乗寺 308号室

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Sakyo-ku
Giao thông Eizan Railway Eizan Main Line Ichijoji 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 2017 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 69,500 yen (7,000 yen) 70,000 yen / 100,000 yen / - / - 1K / 25.68㎡ -

Thông tin

chung cư ヘラクレス京大北 102号室

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Sakyo-ku
Giao thông Eizan Railway Eizan Main Line Mototanaka 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 1991 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 55,000 yen (5,000 yen) 50,000 yen / 1 tháng / - / - 2DK / 30.00㎡ -

Thông tin

chung cư 京都今出川レジデンス 704

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Kamigyo-ku
Giao thông Eizan Railway Eizan Main Line Hachimanmae 徒歩 6 phút
Eizan Railway Eizan Main Line Hachimanmae 徒歩 8 phút
Năm xây dựng 1981 năm 11 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
7 33,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1R / 18.00㎡ -

Thông tin

chung cư ライブコート二軒茶屋 404

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Sakyo-ku
Giao thông Eizan Railway Eizan Main Line Niken-Chaya 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1983 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
4 22,000 yen (5,000 yen) 50,000 yen / - / - / - 1R / 14.00㎡ -

Thông tin

chung cư ビートル北白川 105

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Sakyo-ku Tanakahigashitakaharacho
Giao thông Eizan Railway Eizan Main Line Chayama 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 2014 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 65,000 yen (7,000 yen) 70,000 yen / 100,000 yen / - / - 1R / 25.07㎡ -

Thông tin

tập thể ヘラクレス京大北 208

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Sakyo-ku Tanakaokubocho
Giao thông Eizan Railway Eizan Main Line Mototanaka 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 57,000 yen (5,000 yen) 50,000 yen / 1 tháng / - / - 2LDK / 30.00㎡ -

Thông tin

tập thể ヘラクレス京大北 103

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Sakyo-ku Tanakaokubocho
Giao thông Eizan Railway Eizan Main Line Mototanaka 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 55,000 yen (5,000 yen) 50,000 yen / 1 tháng / - / - 2LDK / 30.00㎡ -

Thông tin

tập thể ヘラクレス京大北 102

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Sakyo-ku Tanakaokubocho
Giao thông Eizan Railway Eizan Main Line Mototanaka 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 55,000 yen (5,000 yen) 50,000 yen / 1 tháng / - / - 2LDK / 30.00㎡ -

Thông tin

tập thể ヘラクレス京大北 303

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Sakyo-ku Tanakaokubocho
Giao thông Eizan Railway Eizan Main Line Mototanaka 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 39,000 yen (5,000 yen) 50,000 yen / 1 tháng / - / - 1R / 17.00㎡ -

Thông tin

tập thể ヘラクレス京大北 302

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Sakyo-ku Tanakaokubocho
Giao thông Eizan Railway Eizan Main Line Mototanaka 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 39,000 yen (5,000 yen) 50,000 yen / 1 tháng / - / - 1R / 17.00㎡ -

Thông tin

tập thể カサローゼ吉田 201

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Sakyo-ku
Giao thông Keihan Oto Line Demachiyanagi 徒歩 5 phút
Eizan Railway Eizan Main Line Mototanaka 徒歩 13 phút
Năm xây dựng 1986 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 47,000 yen (4,000 yen) - / - / - / - 1K / 16.65㎡ -

Thông tin

chung cư 花園橋ハイツ 104

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Sakyo-ku
Giao thông Eizan Railway Eizan Main Line Takaraike 徒歩 3 phút
Karasuma Line Kokusaikaikan 徒歩 14 phút
Năm xây dựng 1985 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 28,000 yen (5,000 yen) 30,000 yen / 30,000 yen / - / - 1R / 15.90㎡ -

Thông tin

chung cư 洛水コーポ北棟 253

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Sakyo-ku
Giao thông Eizan Railway Eizan Main Line Chayama 徒歩 3 phút
Năm xây dựng 1977 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 22,000 yen (3,000 yen) 1 tháng / - / - / - 1R / 11.96㎡ -

Thông tin

chung cư コーポミカゲ 101

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Sakyo-ku
Giao thông Keihan Oto Line Demachiyanagi 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 1992 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 35,000 yen (3,000 yen) 50,000 yen / - / - / - 1R / 19.00㎡ -

Thông tin

chung cư グラン・デスペランス G109

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Sakyo-ku
Giao thông Keihan Oto Line Demachiyanagi 徒歩 10 phút
Năm xây dựng 1986 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 44,000 yen (4,500 yen) 50,000 yen / 50,000 yen / - / - 1R / 20.00㎡ -

Thông tin

chung cư 303

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Sakyo-ku
Giao thông Eizan Railway Eizan Main Line Chayama 徒歩 11 phút
Năm xây dựng 1995 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 37,000 yen (3,000 yen) - / 50,000 yen / - / - 1K / 17.50㎡ -

Thông tin

chung cư 110

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Sakyo-ku
Giao thông Eizan Railway Eizan Main Line Chayama 徒歩 18 phút
Năm xây dựng 1980 năm 4 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 30,000 yen (3,000 yen) - / - / - / - 1K / 21.45㎡ -

Thông tin

chung cư ハイツ北泉 202

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Sakyo-ku
Giao thông Eizan Railway Eizan Main Line Ichijoji 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 1991 năm 5 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 39,000 yen (4,000 yen) 50,000 yen / - / - / - 1R / 20.00㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống