Eizan Railway Eizan Main Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 10
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư ラ・ヴィーダ 308号室

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Kamigyo-ku
Giao thông
Eizan Railway Eizan Main Line Demachiyanagi 徒歩 4 phút
Năm xây dựng 1998 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 53,500 yen (6,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1R / 22.40㎡ -

Thông tin

chung cư ハイツラクセーヌ 102号室

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Sakyo-ku
Giao thông Eizan Railway Eizan Main Line Chayama 徒歩 2 phút
Năm xây dựng 1987 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 34,000 yen (4,500 yen) 40,000 yen / 50,000 yen / - / - 1R / 17.36㎡ -

Thông tin

chung cư Vittoria 305号室

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Sakyo-ku
Giao thông Eizan Railway Eizan Main Line Mototanaka 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 2005 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 63,000 yen (6,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 27.26㎡ -

Thông tin

chung cư リバティコート修学院 102号室

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Sakyo-ku
Giao thông Eizan Railway Eizan Main Line Shugakuin 徒歩 5 phút
Năm xây dựng 2010 năm 1 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 52,500 yen (5,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 25.52㎡ -

Thông tin

chung cư ビートル北白川 105

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Sakyo-ku Tanakahigashitakaharacho
Giao thông Eizan Railway Eizan Main Line Chayama 徒歩 6 phút
Năm xây dựng 2014 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 65,000 yen (7,000 yen) 70,000 yen / 100,000 yen / - / - 1R / 25.07㎡ -

Thông tin

tập thể ヘラクレス京大北 208

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Sakyo-ku Tanakaokubocho
Giao thông Eizan Railway Eizan Main Line Mototanaka 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 57,000 yen (5,000 yen) 50,000 yen / 1 tháng / - / - 2LDK(+S) / 30.00㎡ -

Thông tin

tập thể ヘラクレス京大北 103

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Sakyo-ku Tanakaokubocho
Giao thông Eizan Railway Eizan Main Line Mototanaka 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 55,000 yen (5,000 yen) 50,000 yen / 1 tháng / - / - 2LDK(+S) / 30.00㎡ -

Thông tin

tập thể ヘラクレス京大北 102

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Sakyo-ku Tanakaokubocho
Giao thông Eizan Railway Eizan Main Line Mototanaka 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 55,000 yen (5,000 yen) 50,000 yen / 1 tháng / - / - 2LDK(+S) / 30.00㎡ -

Thông tin

tập thể ヘラクレス京大北 303

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Sakyo-ku Tanakaokubocho
Giao thông Eizan Railway Eizan Main Line Mototanaka 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 39,000 yen (5,000 yen) 50,000 yen / 1 tháng / - / - 1R / 17.00㎡ -

Thông tin

tập thể ヘラクレス京大北 302

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Sakyo-ku Tanakaokubocho
Giao thông Eizan Railway Eizan Main Line Mototanaka 徒歩 1 phút
Năm xây dựng 1991 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 39,000 yen (5,000 yen) 50,000 yen / 1 tháng / - / - 1R / 17.00㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống