Keifuku Railway Kitano Line ・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 10
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư シャトー・フロントナック

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Kita-ku
Giao thông Keifuku Railway Kitano Line Kitano-Hakubaicho đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1985 năm 2 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
3 43,500 yen (5,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1R / 20.00㎡ -

Thông tin

chung cư アネックス西陣

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Kamigyo-ku
Giao thông Karasuma Line Imadegawa đi bộ 17 phút
Keifuku Railway Kitano Line Kitano-Hakubaicho đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 2006 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
10 62,000 yen (8,000 yen) 120,000 yen / 60,000 yen / - / - 1K / 32.23㎡ -

Thông tin

chung cư アネックス西陣

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Kamigyo-ku
Giao thông Karasuma Line Imadegawa đi bộ 17 phút
Keifuku Railway Kitano Line Kitano-Hakubaicho đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 2006 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
10 60,500 yen (8,000 yen) 120,000 yen / 60,000 yen / - / - 1K / 32.23㎡ -

Thông tin

chung cư オーク西陣

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Kamigyo-ku
Giao thông Keifuku Railway Kitano Line Kitano-Hakubaicho đi bộ 15 phút
Karasuma Line Imadegawa đi bộ 21 phút
Năm xây dựng 2006 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
10 59,500 yen (8,000 yen) 120,000 yen / 60,000 yen / - / - 1K / 33.96㎡ -

Thông tin

chung cư アネックス西陣

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Kamigyo-ku
Giao thông Karasuma Line Imadegawa đi bộ 17 phút
Keifuku Railway Kitano Line Kitano-Hakubaicho đi bộ 18 phút
Năm xây dựng 2006 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
10 58,500 yen (8,000 yen) 120,000 yen / 60,000 yen / - / - 1K / 32.23㎡ -

Thông tin

chung cư オーク西陣

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Kamigyo-ku
Giao thông Keifuku Railway Kitano Line Kitano-Hakubaicho đi bộ 15 phút
Karasuma Line Imadegawa đi bộ 21 phút
Năm xây dựng 2006 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
10 57,500 yen (8,000 yen) 120,000 yen / 60,000 yen / - / - 1K / 33.32㎡ -

Thông tin

chung cư ヴィラ園町

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Ukyo-ku
Giao thông Keifuku Railway Kitano Line Ryoanji đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2000 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 49,000 yen (6,000 yen) 80,000 yen / 30,000 yen / - / - 1K / 21.11㎡ -

Thông tin

chung cư ヴィラ園町

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Ukyo-ku
Giao thông Keifuku Railway Kitano Line Ryoanji đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2000 năm 10 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 49,000 yen (6,000 yen) 80,000 yen / 30,000 yen / - / - 1K / 21.11㎡ -

Thông tin

chung cư サンフォレスト平野

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Kita-ku
Giao thông Keifuku Railway Kitano Line Kitano-Hakubaicho đi bộ 8 phút
Năm xây dựng 2006 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 55,000 yen (6,000 yen) 80,000 yen / 100,000 yen / - / - 1K / 27.26㎡ -

Thông tin

nhà riêng 太秦戸建て貸家

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Ukyo-ku
Giao thông Sanin Main Line Uzumasa đi bộ 9 phút
Keifuku Railway Kitano Line Tokiwa đi bộ 5 phút
Keifuku Railway Kitano Line Satsueijomae đi bộ 5 phút
Năm xây dựng 1978 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 64,000 yen (0 yen) 32,000 yen / 32,000 yen / - / - 3DK / 48.33㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống