Sagano Sightseeing Tram Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 2
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

chung cư Passer嵯峨嵐山

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Ukyo-ku
Giao thông Sanin Main Line Sagaarashiyama đi bộ 5 phút
Keifuku Railway Arashiyama Main Line Randen-Saga đi bộ 2 phút
Năm xây dựng 2009 năm 3 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 57,500 yen (7,000 yen) 70,000 yen / - / - / - 1K / 25.60㎡ -

Thông tin

nhà chung dãy AbcdeFlat Saga-Arashiyama

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Ukyo-ku
Giao thông Sanin Main Line Sagaarashiyama đi bộ 8 phút
Sagano Sightseeing Tram Line Torokko-Saga đi bộ 9 phút
Keifuku Railway Arashiyama Main Line Rokuoin đi bộ 3 phút
Năm xây dựng 1973 năm 7 Cho đến
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 65,000 yen (0 yen) 10,000 yen / 20,000 yen / - / - 3DK / 34.00㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống