Sagano Sightseeing Tram Line・Danh sách các tòa nhà cho thuê

Số áp dụng:
kết quả 3
Sắp xếp
    1
Hỏi các thuộc tính được kiểm tra

Tìm kiếm nhà theo mẫu

tập thể アムール Kuragano 103

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Ukyo-ku Sagadaikakuji Monzeninokashiracho
Giao thông Sanin Main Line Sagaarashiyama 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2005 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 47,000 yen (3,500 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 26.08㎡ -

Thông tin

tập thể アムール Kuragano 106

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Ukyo-ku Sagadaikakuji Monzeninokashiracho
Giao thông Sanin Main Line Sagaarashiyama 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2005 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
1 48,000 yen (3,500 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 26.08㎡ -

Thông tin

tập thể アムール Kuragano 203

Địa chỉ Kyoto Kyotoshi Ukyo-ku Sagadaikakuji Monzeninokashiracho
Giao thông Sanin Main Line Sagaarashiyama 徒歩 7 phút
Năm xây dựng 2005 năm
Tầng thứ Tiền thuê / Phí quản lý Tiền đặt cọc / Tiền lễ / Tiền bảo lãnh / Tiền cọc・tiền khấu hao Không gian / Diện tíc Bãi đậu xe hơi  
2 49,000 yen (3,500 yen) - / 1 tháng / - / - 1K / 26.08㎡ -

Thông tin

    1

Ngày và giờ mong muốn đến công ty

Tiền thuê
yen 〜 yen
Loại căn hộ
Không gian
Diện tíc
㎡ 〜
Đi bộ từ ga
mới xây
Kết cấu
Có thể chuyển vào luôn
Điều kiện cụ thể
Thiết bị ・môi trường sống